Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

UNMO UNTSO 2024


Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO)

Vil du have en spændende udsendelse i 12 måneder, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme?
Danmark forventes at skulle bemande et antal stillinger i 2023 som - Military Observer ved United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO). Dette opslag omhandler op til 8 stillinger til bemanding i henholdsvis 1. kvartal (1), 2. kvartal (2), 3. kvartal (2) og 4. kvartal (3). Det kan blive dig, hvis du har de rette kompetencer.
Om os
Om Missionen
Missionens Hovedkvarter er beliggende i Jerusalem, Israel og de militære medarbejdere er placeret rundt omkring i missionens ansvarsområde primært i Israel, Syrien og Libanon, afhængig af stilling og opgaver.

Danmark har været en vigtig del af UNTSO siden 1948. Ud over en rotationsordning på forskellige chefstillinger ved UNTSO, bemander Danmark 10 observatørstillinger fordelt over hele UNTSO ansvarsområde, hvori disse stillinger indgår. Herudover bemander Danmark Chief Observer Group Golan - Damaskus (COGG_D) UNTSO stillingen i perioden december 2023 – december 2024.

UNTSO består af ca. 148 militære observatører, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer, samt ca. 215 internationale og lokale civile medarbejdere. Den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.
Du kan finde yderligere oplysninger om UNTSO på https://peacekeeping.un.org/en/mission/untso
Om stillingen
Der er tale om en udsendelse på 12 mdr. Som Military Observer bliver du en del af en observatørgruppe placeret efter missionens disposition, i enten Israel, Syrien eller Libanon, hvor du vil indgå i løsningen af alle observatørgruppens opgaver, herunder patruljering, observation, undersøgelse og rapportering.

Du vil forud for udsendelsen skulle deltage i nationale og internationale kurser.

FNs jobbeskrivelse kan ses på FIIN:Jobbeskrivelse
Har du ikke adgang til FIIN kan denne rekvireres ved mail til FPS-KTP-OPELM@FIIN.DK.
Om dig
Du er officer kaptajn eller major, og kan opfylde FNs alderskriterie (over 25 år og under 55 år på udsendelsestidspunktet).
Du har gennemgået Føringskursus, VUK eller VUT I/L. Det er en fordel, hvis du tidligere har været udsendt i andre Internationale operationer.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø og så har du respekt for de kulturelle forskelle.

FN har flg. krav til personel der udsendes som observatører:
• Previous field/troop unit experience in his/her national armed forces;
• Experience or training in light and medium weapons, support equipment and common weapon, vehicle, aircraft and helicopter identification;
• Recent experience in driving light to up-Armoured Vehicles and 4x4 vehicles;
• Experience in driving on city roads as well on irregular terrain, being aware of local traffic regulations;
• Experience supervising the daily maintenance of light military or commercial pattern vehicles and trained in employing self-recovery techniques;
• Currently on active duty military service with a minimum of 5 years regular military service experience.

Required Qualifications:
• Mentally fit for strenuous operations and long working hours in difficult conditions;
• Knowledge of infantry organizations (force structure, equipment and capabilities) and operations at company and battalion level;
• Proficiency in map reading, land navigation and use of GPS;
• Proficiency in the use of Night Vision Devices;
• Use of tactical and basic commercial communications equipment and approved UN radio procedure;
• Knowledge of basic skills in dismounted and vehicle patrolling;
• Knowledge of basic negotiation, mediation, conflict resolution skills and basic interviewing techniques;
• Knowledge of basic first aid and stress management techniques;
• Ability to speak, read and write in English, write or type reports and to communicate on voice radio sets (English is the working language of the mission);
• Computer Skills (Word-processing, Spreadsheet, Database, Presentation, Lotus Notes and Image manipulation software);

FN opfordre medlemsnationerne til at indstille kvindelige kandidater, med henblik på at opnå mindst 18% udsendt kvindelig militært personel som UNMO eller SO pr. nation.

FN observatører skal være upartisk og objektive. Derfor har FN besluttet at observatører i UNTSO ikke må have familiære relationer eller tætte bånd til enkeltpersoner eller organisationer i de respektive lande som indgår i missionsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Der ydes funktionstillæg tilsvarende M331.

Stillingerne besættes for en periode på 12 måneder og Start of tour (SOT) for stillingerne forventes at være i henholdsvis 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal. Militært ansatte returnerer som udgangspunkt til den stilling, de forlod inden udsendelsen.

Endelig godkendelse til stillingen, foretages af United Nations Department of Peace Operations/Force Generation Service, efter fremsendelse af bl.a. Personal History Form.

Såfremt du allerede er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du vil blive udsendt under ”Forsvarets Bestemmelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste” (FPSBST 564-2), hvilket bl.a. vil omfatte FN-tillæg (skattepligtigt), Udetillægslignende tillæg (skattefrit). Dertil kommer de ydelser, som FN udbetaler til dig i missionen (Mission Subsistence Allowance (MSA) til dækning af ”Housing, Food & Incidentals”.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 564-2, som omhandler forhold under din udsendelse.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Fortroligt samt opretholde denne under hele udsendelsen.
Du skal være i besiddelse af gyldigt pas samt kørekort (Kat. C).
Du skal have bestået Forsvarets basistest og kunne helbredsgodkendes til EGNET UDEN BEGRÆNSNINGER (helbred og tænder) jf. særligt FN-helbredsskema,

Inden udsendelsen gennemføres følgende kurser, hvis ikke allerede gennemført:
• Conduct after Capture NIV B (3 dage)
• Enkeltmandsforberedelse Modul 1 og 2 (2 uger)
• United Nations Military Observer Course (3 uger, Finland)

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til de operative forhold i missionen, kan du kontakte kaptajn Søren M. Dieckmann FKO-O-J35G05 på telefon 72 84 04 06.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er 10. april 2023. Evt. ansættelsessamtaler til stillingerne forventes gennemført i uge 16-17/2023.

Ansøgninger skal være bilagt en påtegning fra nærmeste chef/leder.

Personel uden kontraktforhold med Forsvaret skal have en rådighedskontrakt med en myndighed, for at kunne komme i betragtning til stillingen. Ansøgningen fra reservepersonel skal skal have en påtegning indeholdende en accept af, at afgivende myndighed betaler for indkommanderinger forud for udsendelsen, f.eks. i forbindelse med missionsuddannelser, samt at afgivende myndighed foranstalter indgåelse af kontrakt i f.m. udsendelsen.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ønsket udsendelsesperioder (kvartal) anføres i prioritet i ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Internationale operationer

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

27.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent