Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Assisterende leder ved Logistic Support Squadron, Fighter Wing Skrydstrup


Assisterende leder ved Logistic Support Squadron, Fighter Wing Skrydstrup

Er du befalingsmand med højt fagligt niveau, gode ledelsesevner samt har øje for det stærke samarbejde? Vil du være en del af en humørfyldt og professionel enhed? Vil du være med til at præge den fremtidige F-35 organisation?

Så bliv assisterende leder ved Logistics Fuel på Fighter Wing Skrydstrup.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup (FW) aktør på mange forskellige opgaver. FW står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

FW har en stolt tradition med over 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt, og kan byde på en kultur der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Logistic Support Squadron (LSS) er en af to eskadriller i F-35 LOG regi, der inkluderer samtlige funktioner som støtter op om flyvedligeholdelse og den operative flyvning, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af flyvestationens tårn og radarer, flytankning, Supply Chain Management samt deployering.

LSS fodaftryk spænder vidt på flyvestationen, hvorfor det er en af vores kerneopgaver, at fastholde og udvikle vores samarbejde og samhørighed internt såvel som til vores kunder eksternt. LSS sætter en ære i det gode samarbejde, både i ekstern og intern opgaveløsning samt i den støtte vi leverer til den resterende del af flyvestationen. LSS er et vigtigt tandhjul i forhold til at opretholde FW nødberedskab samt den samlede operative drift.

Fuel Service forestår al tankning af fly og helikoptere, samt tankning af jordudstyr som anvendes i forbindelse med flyvning og startbane beredskab.

Vi er 20 medarbejdere ved FUEL, herunder en leder samt en assisterende leder.

Enheden er bemandet uden for normal arbejdstid med en tankvognsoperatør, som varetager opgaver i forbindelse med afvikling af det nationale beredskab.
Om stillingen
Du vil fungere som Assisterende Leder ved Logistics Fuel, i daglig tale FUEL, vil og agere stedfortræder for leder FUEL i de daglige driftsmæssige opgaver ved dennes fravær.

Dine primære opgaver, vil være at deltage i planlægning, gennemførelse og kontrol af FUEL opgaver, herunder den daglige drift i forhold til indtankning og levering af brændstof.

Fungere som garagemester for FUEL, herunder udarbejdelse af vedligeholdelsesmeddelelser i SAP samt koordinere eftersyn og vedligehold af enhedens køretøjer og materiel.

Bidrage med kontrol af bestemmelser og procedurer/instrukser i forhold til drift og sikkerhedsmæssige forhold.

Bidrage til personeludvikling inden for ansvarsområdet, herunder udfærdigelse af FOKUS, med dertilhørende samtaler for underlagt personel.

Ved behov vil du skulle bidrage med at tanke fly og helikoptere der lander på flyvestationen
Om dig
Du er oversergent, gerne med kendskab til Flyvevåbnets kerneopgave om at få fly i luften.

Eventuelt er du sergent med et godt udviklingspotientale.

Du er en positiv og engageret person, som brænder for dit fagområde og dine kolleger, og du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver. Du har gode samarbejdsevner og lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og for at få alle til at trække i samme retning. Du skal kunne lede med respekt og anerkendelse blandt erfarne folk, der løser deres opgaver selvstændigt og med frihed under ansvar. Du har en professionel tilgang, bidrager positivt til den samlede opgaveløsning, og sætter en ære i at levere et godt resultat.

Du besidder viljen til at lære nyt, og trives i et miljø, med et komplekst bestemmelsesregime, grundet krav til flyvesikkerhed.

Du udviser rettidig omhu, er proaktiv og ansvarsfuld.

Det vil være til din fordel, hvis du har kørekort kat. B, C & C+E, uddannelse og viden i SAP samt uddannelse som tankvognsoperatør inkl. ADR bevis. Hvis ikke, vil vi foranstalte den nødvendige efteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Bo Lindahl, leder Fuel Service på 72 84 91 71 eller premeierløjtnint Asger Thy Sørensen, næstkommanderende LSS ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 72 84 91 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. marts 2023 og samtaler forventes afholdt efterfølgende. Stillingen er til besættelse 1. april 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange for-skellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejds-partnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

23.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent