Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Motormekaniker til Jægerkorpset


Motormekaniker til Jægerkorpset

Ønsker du operativ tjeneste koblet med høj faglighed både i felten og på Echelonen. Er du motormekanikeruddannet. Har du det der skal til, for at indgå i et lille sammentømret hold i vedligeholdelsessektionen?
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.
Om stillingen
Jægerkorpset Combat Service Support er organiseret med en Delingsfører, en forsyningssektion, og en vedligeholdelsessektion. Vi støtter alle Jægerkorpsets aktiviteter. Du vil indgå organisatorisk i vedligeholdelsessektionen.

Vedligeholdelsessektionen består af en sektionsfører, en NK-Sektionsfører, gruppefører og ud over dig selv af 3 andre motormekanikkerer, 2 våbenmekanikere,1 reservedelsekspedient, 1 elektroniktekniker og 1 driftsassistent.

Arbejdet på en 1 - 3 Echelon ved Jægerkorpset består i at lave alt korpsets materiel, som skal vedligeholdelses og repareres. Der vil være løbende uddannelser på diverse platforme i form af ”on the job training” samt eksterne faglig tekniske kurser.

Ved Jægerkorpset har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.

Vores daglig tjenestetid er fra 0730 til 1530, og du skal desuden deltage i øvelser og skydeperioder i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 6 uger om året.

Hvis du er den rette kandidat, vil du blive tilbudt evt. manglende kurser, samt have indflydelse på deltagelse i kurser og uddannelse, som måske ligger udover stillingen.

Vedligeholdelsessektionen skal også kunne indsættes operativt, hvilket betyder at der også vil være tyngde i den grønne tjeneste i rammen af sektionen og Jægerkorpset.
Om dig
Du skal være uddannet konstabel. Du skal have uddannelse som auto- eller lastbilsmekaniker og Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori B, C, og CE.

Du vil arbejde i en sektion, og skal derfor være i stand til, at skabe gode samarbejdsrelationer til både de andre i sektionen, og de brugere du dagligt vil møde i opgaveløsningen, som sker på tværs af fag- og medarbejdergrupper. Du skal sammen med dine kollegaer sikre en smidig afvikling af vedligeholdelsestjenesten med forståelse for, at de operative og uddannelsesmæssige behov er styrende, hvilket stiller store krav til din fleksibilitet. Du er en fagligt velfunderet soldat og tekniker, som sætter en ære i et stykke arbejde af høj kvalitet.

Det er vigtigt du kan arbejde sammen på tværs af faglige niveauer, og kan håndtere og vejlede brugere på vores platforme, som søger din hjælp. Derved skal du være udadvendt og åben – så den samlede faglighed i Combat Service Support styrkes bedst muligt.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Det er vigtigt, at du har, eller kan, erhverve en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse samt grundvaccination.

Du skal desuden have en godkendt og registeret, eller kunne, bestå Forsvarets Fysiske Basiskravstest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CSG Henrik Hviid på mail JGK-S101@mil.dk eller tlf. 72839010 eller SSG Danny Rolin på Mail JGK-CSS-VE01@mil.dk eller tlf. 72839142.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 3. april 2023 og samtaler forventes afholdt uge 15 og 16. Stillingen er til besættelse 1. juni 2023 eller derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.04.2023

Indrykningsdato

20.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent