Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Mekaniker (motor) ved Garnisonsværkstedet i Holstebro (genopslag)


Mekaniker (motor) ved Garnisonsværkstedet i Holstebro (genopslag)

Har du lyst til at arbejde som mekaniker (motor) indenfor et bredt spektrum af Hærens køretøjer, heriblandt nogle af de helt tunge?

Kunne du tænke dig et alsidigt job af både faglig og operativ karakter?

Søger du udfordringer, personlig og faglig udvikling, og kan du arbejde på et værksted med en omskiftelig hverdag?
Om os
Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land.

Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af ca. 300 medarbejdere.

Garnisonsværkstedet i Holstebro er organiseret under Vedligeholdelsesområde Vest. Værkstedet er certificeret indenfor Kvalitetsledelse (ISO-9001) og Arbejdsmiljøledelse (ISO-45001).

Garnisonsværkstedet i Holstebro består af ca. 48 rutinerede medarbejdere, hvis primære opgave er at vedligeholde, efterse, reparere Forsvarets specialkøretøjer, herunder kampvogne, pansrede mandskabsvogne, last- og personvogne, samt øvrigt materiel til vores soldater.
Om stillingen
Som motormekaniker vil du komme til at indgå i et team af uddannede mekanikere, som arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af en faglig uddannet gruppefører.

Dine primære arbejdsopgaver vil være samarbejde om den daglige drift, diagnosticering, evt. eftersyn og reparationer af hjulkøretøjer / bæltekøretøjer.

Opgaverne vil være ud fra dine kvalifikationer, hvor du som udgangspunkt vil starte med at arbejde på hjulkøretøjer, med mulighed for at videreuddanne dig indenfor bæltekøretøjer af forskellige typer. Såfremt du allerede har erfaring med bæltekøretøjer vil der være mulighed for at starte direkte på bælteværkstedet.

Du skal desuden forvente, at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i regi af vedligeholdelseskompagniet du vil blive designeret til, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.

Du indgår også i det tværgående samarbejde i Vedligeholdelsesområde Vests ledergruppe under områdechefens ledelse.
Om dig
Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, er forudseende i opgaveløsningen og lægger vægt på et højt fagligt niveau.

Du skal være fleksibel og omstillingsparat. Opgaverne på værkstedet kan ændre sig med kort varsel, og omprioritering i overensstemmelse med kundernes behov kan forekomme. Du har lyst til at tilegne dig ny viden og videreuddanne dig, er samarbejdsvillig og optræder udadvendt.

Du skal som minimum have gennemført Hærens Basisuddannelse og Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende med tilfredsstillende resultat.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i internationale operationer, og tjeneste som kører og mekaniker i en enhed under Hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse eller lignende.

Du har en faglig uddannelse (”sort” svendebrev) som mekaniker eller lignende.

Det er ønskeligt, at du er uddannet på bæltekøretøjer eller HX/SX, samt MAN lastvogne.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Du skal kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delelementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.

Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til minimum ”Fortroligt”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Lars Witt Jensen på telefon 72 83 77 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.04.2023

Indrykningsdato

13.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent