Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Chef for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 (genopslag)


Chef for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være skolechef for et område i stor udvikling? Vil du sikre forsat udvikling, styring, compliance og kvalitet for Forsvarets flytekniske uddannelser? Har du lyst til at udvikle et internationalt samarbejde omkring uddannelser?
Så er denne stilling lige noget for dig!
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en organisation med ca. 1700 civile og militære medarbejdere, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse i vedligeholdelsen af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer.

Vedligeholdelsesafdeling Luft (VALUFT) består af ca. 630 faste medarbejdere og ca. 100 elever. VALUFT omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 (FFU) i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby, samt en stab i Brabrand. I forbindelse med oprettelsen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i 2020 blev FFU etableret.

FFU skal fremadrettet gennemføre et antal flytekniske grunduddannelser. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau.

Vi er en uddannelseseskadrille med ca. 40 faste medarbejdere, både militære og civile, og under fortsat vækst. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer, at vores uddannelser er tidssvarende, samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du bliver chef for en skole med ca. 40 medarbejdere og et elevtal tæt på 100, hvor der er forventninger om opgaveløsning af høj kvalitet. Som chef definerer du hvordan fastlagte mål opnås med skyldig respekt for de rammer og vilkår, som særligt EASA og DKMAR fastsætter.

Skolen udbyder i omegnen af 80 kurser, hvoraf den flytekniske grunduddannelse og typekurser på alle helikoptere og T-17 p.t. er de dominerende.

Der er, inkluderende dig selv, 3 officerer i organisationen. Alt sammen noget, der stiller store krav til din evne til at forstå, udnytte og prioritere enhedens ressourcer.

Stillingen er et naturligt omdrejningspunkt for udvikling af diverse løsninger på behov i forhold til bred implementering af DKMAR og andre flytekniske emner, der går på tværs af vedligeholdelsesorganisationer i Flyvevåbnet og Vedligeholdelsestjenesten samt i rammen af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) inkluderende Supply Chain Division.

Stillingen kræver samarbejde på tværs af både de operative kommandoer, Forsvarsministeriets personalestyrelse, Forsvarsakademiet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og internt på tværs af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Samtlige forventer høj kvalitet, samt at en stor del af udviklingen drives af chefen for FFU.

Derudover foregår der en stødt stigende del koordination i regi af DNN samarbejdet, (Denmark, Norway, Netherlands), hvor der er en fælles interesse i at skabe et lærings- og udvekslingsmiljø, hvor FFU også på sigt skal påtage sig en væsentlig rolle. Umiddelbart ses det internationale element som værende et område med vækstmuligheder.

På nuværende tidspunkt bidrager FFU med implementering af DKMAR på tværs af hele Forsvaret. Derudover er der udviklingsarbejde i gang i forhold til entry level på den flytekniske grunduddannelse, funktionsuddannelse for tekniske officerer, samarbejde med Trafikstyrelsen i forhold til tankningsuddannelser, implementering af DKMAR på alle typeuddannelser og meget mere.

Stillingen er placeret i Karup.
Om dig
Du er major, og har gennemført VUT-II/L, MMS eller anden tilsvarende relevant civil uddannelse.

Stilling kan også besættes af en erfaren kaptajn, der kan dokumentere optagelse på MMS. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Din menneskelige og ledelsesmæssige profil er meget afgørende, idet din opgaveløsning oftest vil ske i nær relation med samarbejdspartnere.

Du vil blive udfordret på dine erfaringer både indenfor ledelse, koordination, stabsarbejde og analyse af komplekse problemstillinger. Derfor skal du være både initiativrig, brænde for at tage og bære ansvar, dygtig til indadrettet at bevæge dig mellem styring, koordination, forvaltning og face-to-face ledelse af alt fra elever til kaptajner og samtidig kunne løse problemstillinger på en anerkendende måde.

Du skal besidde en sikker diplomatisk og organisatorisk dømmekraft, hvor du inddrager andres erfaringer og synsvinkler i beslutningstagningen. Du besidder også evnen til at koble mange fagområder og samtidig være i stand til at understøtte dine medarbejderes evne til at gøre det samme.

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med kvalitetsledelse og –styring før, gerne i EASA eller DKMAR ramme og gerne som form 4 godkendt.
Har du den rette profil, så søg.
Mangler noget af fagligheden, så tilbyder vi muligheden for at opnå det.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.
 
Dit faste tjenestested er Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jeppe Kaae Kock-Mogensen , telefon 40 80 21 21. eller FVT-V-AFFG01 eller uddannelsesleder Lars Blach på tlf. 31 33 81 40.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.
 
Ansøgningsfristen er den 10 april 2023. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.
 
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
 
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

10.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent