Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Vil du have oplevelser og arbejde med helikoptere, så er jobbet som A3 flymekaniker noget for dig!


Vil du have oplevelser og arbejde med helikoptere, så er jobbet som A3 flymekaniker noget for dig!

Du vil være med til at vedligeholde Forsvarets Seahawk helikopter indenfor Anti Submarine Warfare systemerne. Du vil deltage i deployeringer både i nationale og i internationale operationer. Du vil sejle med søværnets skibe i Nordatlanten og i resten af verden.
Om os
Avionic værkstedet ved Værkstedområde Karup er organisatorisk underlagt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og vedligeholder Forsvarets samlede helikopterflåde på Flyvestation Karup i Midtjylland. Avionic’s primære opgaver er helikoptervedligeholdelse af el systemer samt elektronik. Derudover har vi fast rejseaktivitet i forbindelse med vedligehold af Seahawk på søværnets skibe i Nordatlanten og indsættelse i internationaleoperationer med søværnets skibe i fx Middelhavet og omkring Afrika.
Om stillingen
Som A3 tekniker vil du indgå som en del af det daglige vedligeholdelsesteam i Karup til vedligeholdelse af forsvarets Seahawk helikopter Anti Submarine Warfare systemer. Du vil vedligeholde og servicere Anti Submarine Warfare systemets mange dele som indeholder Sonar-, våben og selvbeskyttelses systemer. Ved siden af opgaven på Anti Submarine Warfare systemet vil du indgå i det daglige vedligehold på Seahawk helikopteren.

Du vil efter endt oplæring og erfaringsopbygning blive en del af det sejlende hold af teknikere og vil deltage i en fast turnus ombord på søværnets skibe. Sejladser forventes at være 2 til 3 gange om året af 2-5 ugers varighed.

Vi kan tilbyde dig en meget selvstændig og alsidig arbejdsdag med en bred berøringsflade i en meget fleksibel organisation. Vi har en uformel tone på arbejdspladsen, hvor der sættes pris på åbenhed, initiativ og ansvarlighed.
Om dig
Du har gennemført Forsvarets Basis uddannelse med tilfredsstillende resultat og er uddannet A3 mekaniker. Stillingen er på manuelt niveau i konstabelgruppen.

Du samarbejder godt i både større og mindre teams, men skal også kunne arbejde selvstændigt da nogle opgaver skal løses uden hjælp fra kollegaer. Du skal udvise holdninger der underbygger fagligt grundigt og professionel tilgang efter ”frihed under ansvar” princippet. Derudover er du fleksibel og samarbejdsvillig.

Du læser og taler et fornuftigt engelsk. Du kan anvende PC. Du skal være helbredsmæssig sund og rask, kunne bestå Forsvarets Basiskrav, samt kunne godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste til udsendelse i nationale og i internationale operationer.

Du skal forvente at deltage i relevante helikopter typekurser og efteruddannelse. En del af den tekniske uddannelse kan foregå i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om uddannelsen og stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Avionic værkstedet seniorsergent Morten Rabøl Børre på telefon 72 84 28 01 eller på mail FVT-V-AKSA01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 1. april 2023. Samtaler forventes afholdt løbende. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en forretningsafdeling og en driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel, så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalt planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.04.2023

Indrykningsdato

09.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent