Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsbefalingsmand med erfaring som skydeinstruktør til 4. NSE ved Trænregimentet i Vordingborg


Efterretningsbefalingsmand med erfaring som skydeinstruktør til 4. NSE ved Trænregimentet i Vordingborg

Har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser, så tilbyder vi en udfordrende stilling som efterretningsbefalingsmand og skydeinstruktør i 4. Nationale Støtteelement (4 NSE) ved Trænregimentet i Vordingborg.
Om os
4 NSE er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere, som spænder fra erfarne seniorsergenter til unge konstabler. 4 NSE er en enhed der består af professionelle soldater og specialister, som gennem de sidste år har bidraget til hærens opgaveløsning nationalt og internationalt.

Til dagligt løser 4 NSE mange forskellige opgaver, men det er især støtte til indsatte NSE’er og uddannelsesstøtte til personel ved 4 NSBTN, der fylder meget. Netop alsidigheden i opgaverne er det, der gør, at 4 NSE har tiltrukket en meget erfaren og motiveret gruppe af medarbejdere.

4 NSBTN kerneområde er arbejdet med logistik i et operativt miljø, hvor en aktiv hverdag og kompetenceudvikling er nogle af nøgleordene, der beskriver bataljonen.

4 NSBTN er en del af Trænregimentet med beliggenhed på Vordingborg Kaserne. Bataljonen består af fem Nationale Støtteelementer, der indeholder Stående Reaktionsstyrke, Hærens Basis Uddannelse og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Bataljonen indgår i hærens beredskaber og uddanner ligeledes enheder til internationale operationer. Bataljonens alsidighed i sammensætning og mange specialistfunktioner betyder forskellige individuelle udfordringer/kompetencer for den enkelte medarbejder.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri, men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Som EBM vil du have to sidestillede funktioner:

I den ene blive du ENH specialist inden for det efterretningsmæssige område, samt brugen af C2IS som situationsopdaterings kilde.

I den anden funktion vil du være BTN skydeinstruktør, der sammen med BTN skydefaglærer støtter og tilrettelægger uddannelse for personel ved 4 NSBTN.

Du vil primært blive brugt til undervisning i gevær M/10 og Sig Sauer P320 samt deltage i bataljonens skydeperioder som faglig repræsentant for bataljonsfaglæreren i skydning. Ud over dette vil du også skulle højne færdighederne ved 4 NSBTN befalingsmænd

Du vil ligeledes skulle deltage i uddannelser som f.eks. felttjeneste, enhedsuddannelse og skydelejre, hvor NSE træner og forbereder sig til et af hærens beredskaber eller udsendelse.

Der vil være en god mulighed for INTOPS i rammen af et NSE i forløbet i denne stilling.
Om dig
Du er oversergent alternativt sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

Du har en naturlig interesse for både skydning, og e-tjeneste.

For at kunne trives i stillingen er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt og sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar.

Du sætter faglighed højt og er en underviser, som formår at motivere og skabe resultater. Det ses som en fordel, at du har gennemgået skydelæreruddannelsen (DAR 221) eller udvidet skydeteknik (DAR 222). Såfremt du ikke har gennemført nævnte kurser, skal du være villig til at gennemfører dem på sigt.

Du er klar til en hverdag, der er præget af støtte, i kortere eller længere perioder, idet tjeneste i internationale operationer og designeringsfunktioner ved større øvelsesaktiviteter er en naturlig del af hverdagen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chef for 4 NSE, kaptajn Peter Henriksen på telefon 30 44 93 83 eller på mail TRR-4B-400A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 2. april 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

07.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent