Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsofficer til Operationssektion Kongeriget i Forsvarskommandoens Operationsstab.


Stabsofficer til Operationssektion Kongeriget i Forsvarskommandoens Operationsstab.

Brænder du for at arbejde med Forsvarets operationer? Ønsker du et udfordrende job med fokus på regional indsættelse af Forsvarets kapaciteter i en værnsfælles ramme?
Er du en orlogskaptajn eller major fra Flyvevåbnet og en samvittighedsfuld holdspiller med operativ baggrund, der kan nedbryde problemstillinger til håndterbare opgaver og formidle løsningsforslag?
Har du lyst til personlig og professionel udvikling og til at skabe relationer på tværs af Forsvarets myndigheder, mens du udvikler dine personlige og faglige kompetencer Så er du måske den kollega vi mangler.
Om os
Operationssektion Kongeriget (J35K) er en sektion i ”J3 Operationer” i Operationsstaben. Sektionen er fysisk placeret i Karup og indgår i J3 sammen med de to søstersektioner:
Operationssektion Global (J35G) og Operationssektion Operationscenter (J33 og JOC).

Afdelingens opgaver spænder bredt og dækker alle Forsvarets operationer på det operative niveau. Vi arbejder tæt sammen med Forsvarsministeriet, Operationsstabens øvrige afdelinger og sektioner samt andre stabe og styrelser såsom de enkelte værn og øvrige underlagte myndigheder. Vi koordinerer på tværs af mange myndigheder og har stor indflydelse og beslutningskompetence. Dermed har vi et stort aftryk og ansvar inden for Forsvarets operationer generelt.

Operationssektion Kongeriget varetager Forsvarets operationer i Danmark og regionalt inklusiv Arktis og Østersøområdet med særlig vægt på afskrækkelse og kollektivt forsvar. Et området der, grundet krigen i Ukraine, er i rivende udvikling og har stort fokus. Sektionen varetager en række operative driftsopgaver, men hovedopgaven opgave ligger inden for operativ planlægning og styring og i ikke mindst: Forsvarets indsatte enheder.
Derudover bidrager sektionen til briefinger af Forsvarets øverste ledelse samt Forsvarsministeren og deltager i relevante arbejdsgrupper og samarbejdsfora.

Vores opgaver fordrer, at vi er gode til at kommunikere og samarbejde. Omgangstonen er uformelt og afslappet og vi prioriterer et godt kollegialt sammenhold. Man har som medarbejder i sektionen mulighed for at tilrettelægge sin arbejdsuge og vi bruger hjemmearbejde som en naturliglig del af denne. Frihed under ansvar er det der præger vores opgaveløsning i J35K og du vil med garanti føle dig godt tilpas blandt dygtige og hjælpsomme kollegaer på tværs af hele Operationsstaben.

Vi er klar til at give dig en spændende hverdag med et godt arbejdsklima, omgivet af hjælpsomme kollegaer i et miljø, hvor du er med til at gøre en forskel for sektionen, de indsatte styrker og for Forsvaret.
Om stillingen
Du vil indgå i J35K som sø- eller luftmilitære sagsbehandler afhængig af din baggrund. Dette vil blandt andet omfatte bidrag til udviklingen af ”skarpe” planer og befalinger på det operative niveau og herunder udarbejdelsen og vedligeholdelsen af en ”Joint Coordination Order” for Forsvarets indsættelser og synkronisering af den værnsfælles opgaveløsning.
Du vil blive ansvarlig for operative planlægningsopgaver til konkrete indsættelse og for at sikre, at indsatte enheder får den nødvendige operative og faglige støtte for at kunne løse deres opgave.
I udviklingen af Operationsstabens rolle som ”Joint Headquarter” vil du få en central rolle, og du vil opleve stor mulighed for at påvirke Operationsstabens udvikling på dette vigtige område.
Du vil bidrage til sektionen generelle driftsopgaver og operative sagsbehandling, og du vil få stor indsigt og forståelse for Forsvarets drift. En forståelse der vil være vigtig i din fremtidige karriere.
Du vil oplever, at dit netværk vil blive udbygget betydeligt, idet Operationsstaben løser opgaverne i tæt koordination og samarbejde med øvrige sektioner og afdelinger i Operationsstaben, værnstabene i Forsvarskommandoen og Forsvarets Personalestyrelse m.fl.

Generelt set til du vil få betydelig mulighed for at præge arbejdsområdet for din stilling således den tilpasses dine kompetencer og understøtter den samlede opgaveløsning på tværs af sektionen på bedst mulig vis.

Du vil i kortere perioder skulle gennemføre tjenesterejser i udlandet. Der er dog i stillingen ikke forventninger om betydelig rejseaktivitet.

Er du statusbærende pilot, vil opretholdelse af status kunne aftales nærmere forud for tiltrædelse.
Om dig
Du er orlogskaptajn eller major fra Flyvevåbnet med en operativ baggrund og gerne med erfaring fra internationale operationer. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Du har gode analytiske evner og formår at omsætte til tider komplekse problematikker til skarpe og fokuserede produkter, der sætter staben og den ansvarlige chef i stand til at træffe en oplyst beslutning.

Du er ambitiøs, samvittighedsfuld og fleksibel i varetagelsen af dine opgaver og har en god helhedsforståelse. Du formår at arbejde selvstændigt indenfor såvel dit primære funktionsområde, som andre relevante områder i sektionen. Du har gode samarbejdsevner og forstår vigtigheden af gode netværk og samarbejdsrelationer.
Du er nysgerrig på arbejdet i et værnsfælles miljø, hvor du vil repræsentere den sø- eller luftmilitære faglighed i samarbejdet med kollegaer fra de øvrige værn.

Du har gode dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale, og kan begå dig i et internationalt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller arbejdet i Operationsstaben, er du velkommen til at kontakte Chefen for J35K, OL Thomas Helenius Christensen på telefon 728 40431 eller Souschef, OK Claus Kitnæs på telefon 728 40422. Du er også velkommen til at ringe og få en drøftelse om dine muligheder for på længere sigt at få en stilling i sektionen.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19936.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Derfor tager vi egnede kandidater til samtale løbende efterhånden som ansøgninger modtages. Vi kan derfor anbefale, at du sender din ansøgning så hurtigt som muligt. Stillingsopslaget er tilgængelig indtil egnet kandidat har fået stillingen.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

30.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent