Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Handlekraftig operationsofficer søges til 6. besætning af THETIS-klassen (genopslag)


Handlekraftig operationsofficer søges til 6. besætning af THETIS-klassen.

Har du lyst til at arbejde med dygtige og dedikerede søfolk?
Så har vi en ledig stilling som operationsofficer og leder af operationsdivisionen.
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

Enheden deltager også jævnligt i større multinationale øvelser.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.

Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år.
Om stillingen
Som operationsofficer leder du skibets eksterne kamp. Du skal agere i forhold til de konstante ændrede situationer under kamp samtidig med, at du bevarer overblikket over gældende trusler og skibets kapaciteter. Du skal endvidere rådgive skibets chef omkring kampen.

Du indgår i skibsledelsen, hvor du har ansvaret for planlægning, forberedelse og gennemførelse af skibets indsættelser i operationer og øvelser. Du koordinerer i den forbindelse direkte med indsættende myndighed – eksempelvis Arktisk Kommando.

Du er leder for operationsdivisionen, som er opdelt i taktisk sektion og dækssektionen.
Du kommer til at anvende dine lederevner og herunder at lede gennem ledere.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT I/L) eller lignende og Taktisk Officerskursus i Søværnet. Erfarne premierløjtnanter, som er indstillet på at indgå en uddanneslsesaftale med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant, har ligeledes mulighed for at søge.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra sejlads i Nordatlanten ved Grønland og Færøerne. Har du ikke denne erfaring, men til gengæld solid taktisk erfaring fra eksempelvis 2. Eskadres store enheder, kan du bestemt også komme i betragtning.

Har du i løbet af din karriere uddannet dig til fiskeriofficer eller helikopterkontrolofficer (HCO), vil du stå stærkt i ansøgerfeltet. Har du et godt kendskab til DOST-principper og procedurer, vil det også være en klar fordel.

Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når der er behov for justeringer.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. CH 6 BSN orlogskaptajn Martin Bastrup på 1e11-b6-nk@mil.dk, telefon 3067 0762

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 7. februar 2023. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Fast tjenested vil være Frederikshavn

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.02.2023

Indrykningsdato

24.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent