Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for kommunikations- og IT-sektionen (J6) ved Specialoperationskommandoen


Chef for kommunikations- og IT-sektionen (J6) ved Specialoperationskommandoen

Vil du være med til at skabe fremtidens kommunikations- og IT-løsninger til Danmarks specialoperationsstyrker? Vi skal sammen udvikle og drive nye og innovative løsninger som sikrer en effektiv føring og informationsdeling i et miljø, som kræver uventede, anderledes og fleksible løsninger til såvel stabe som indsatte operatører. Vil du sammen med engagerede kollegaer sætte yderligere tryk på den operative transformering af Specialoperationskommandoen i Aalborg?
Om os
Specialoperationskommandoen bidrager med specialoperationskapaciteter til Forsvarets operative opgaveløsning.

Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Kommunikations og IT-sektionen (J6) i Specialoperationskommandoen leverer støtte til stab SOKOM samt til Jægerkorpset og Frømandskorpset inden for operative kommunikations og informationssystemer.

Vi har en uformel omgangstone, hvor samarbejde, humor i hverdagen og et godt socialt sammenhold skaber grundlag for at håndtere hverdagens mangeartede udfordringer.

J6 indgår sammen med J1 og J4 i Specialoperationskommandoens Operationsstøtteafdeling.
Om stillingen
Du vil blive chef for Kommunikations og IT-sektionen (J6), der ud over dig selv består af tre medarbejdere.

Dine primære opgaver er dagligt ledelsesansvar for sektionen, herunder planlægning og udførelse af større opgaver inden for sektionens ansvarsområde samt udvikling af dine medarbejdere.

Du vil endvidere blive ansvarlig for de overordnede opgaver ifm. kommandoområdets samlede operative informations- og kommunikations setup, herunder være SOKOM overordnede kontaktperson på området med en bred kontaktflade i ind- og udland.

Du bliver overordnet ansvarlig for kommunikations- og informationssystemer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af SOKOM øvelser og operationer.

Du skal endvidere støtte og rådgive SOKOM IT-sikkerhedsofficer (indgår i sektionen) i dennes arbejde.

Som en del af din funktion må du forvente at skulle gennemføre en række kurser i stabsvirke på Component Command niveau og deltage i certificeringsøvelser.

Specialoperationsstyrkernes særlige indsættelsesformer og opgaver giver dig mulighed for at tænke innovativt og anvende nye teknologier og metoder i et indsættelsesmiljø, som stiller store krav hertil.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn (M331) eller kan umiddelbart udnævnes til dette niveau - gerne med erfaring fra styringsniveau I og/eller II.

Du bør have erfaring inden for IT samt operative kommunikations- og informationssystemer, herunder et godt kendskab til klassificerede IT-systemer (BICES, HEMNET, NSWAN) – både hvad angår teknologiledelse, planlægning og drift. Det vil være en fordel, hvis du har længerevarende uddannelser rettet mod IT-området.

Du forstår at indgå positivt i et samarbejde med Forsvarets øvrige interessenter inden for dit fagområde. Det er en fordel, at du har et veletableret netværk inden for CIS i Forsvaret. Du har selvfølgelig gode evner inden for kommunikation og behersker skriftligt og mundtligt engelsk.

Som person er du åben og imødekommende. Du trives i et værnsfælles og dynamisk miljø i en enhed under stadig udvikling. Du er god til at opbygge og vedligeholde personlige netværk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Aksel Primdahl på tlf. 41 38 58 78.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfrist er den 7. februar 2023. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Tiltrædelsesdato hurtigst muligt og ikke senere end 1.april. Dette koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.02.2023

Indrykningsdato

24.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent