Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Teknisk Designer til Digitaliseringssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Teknisk Designer til Digitaliseringssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (genopslag)

#Forsvaret.dk #Værdatkæmpefor
Lyder det spændende at komme til at arbejde for en af landets største ejendomsbesiddere med mere end 6500 bygninger?
Vil du være med til at sikre, at vi får retvisende og opdateret dokumentation for vores bygninger?
Kunne du tænke dig en ansvarsfuld og udfordrende rolle?
Så læs videre her.
Om os
Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse er kort fortalt Forsvarsministeriets ejendomsselskab. Vi skaber, udvikler og drifter faciliteter for hele Forsvaret.
Vi er en stor landsdækkende arbejdsplads, som i 2022 hjemtager en masse opgaver, og derfor bliver mange flere medarbejdere.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø, hvor der er god mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling, og hvor du i høj grad har mulighed for at påvirke aktiviteternes gang og ikke mindst din hverdag.

Du kommer til at arbejde i vores Digitaliseringssektion, hvor vi arbejder med bygningsstamdata (Revit og AutoCAD), geospatiale data og GIS.

Vi skal sikre, at data er tilstrækkelige, tilgængelige og valide, så resten af organisationen kan træffe data drevne beslutninger på et opdateret og retvisende grundlag.

Vores sektion består af medarbejdere med mange forskellige uddannelser. Det spænder over landinspektører, byggetekniker, tekniske assistenter, Kort- og Landmålingstekniker og biologer.

Vi har en god og uformel omgangstone i afdelingen, og der er stor grad af frihed i opgaveløsningen. Derudover tilbyder vi en spændende arbejdsplads med mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling.
Om stillingen
Stillingen omfatter både arbejde af teknisk og administrativ karakter alt efter behov.

Her er et indblik af dine mange spændende opgaver:
- Støtte og vejlede projektledere i henhold til Bygge- og anlægsprojekter.
- Udføre modtagekontrol/kvalitetssikring af tegningsmateriale og modeller fra byggeprojekter og opmålingsprojekter.
- Indlæsning af etageplaner og opdatering af DeMars SAP REFX m.m. (du vil blive oplært i brugen af SAP REFX, så det forventes ikke at du kender programmet).
- Datavask og berigtigelse af data i SAP, tegningsdatabase, byggeteknisk arkiv m.m.
- Vejledning og støtte til kollegaer i forhold til deres anvendelse af SAP REFX, Byggeteknisk arkiv m.fl.
- Håndtere interne og eksterne forespørgsler vedrørende byggeteknisk dokumentation og ejendomsstamdata.
- Opdatering af metadata i tegningsdatabase og indlæsning af tegninger i bygningsteknisk arkiv
- Opdatering af BBR-systemet vedr. beskyttelse af ejendomme.
- I mindre grad ajourføring af AutoCAD-tegninger og Revit-modeller, som skal danne grundlag for stamdata.
- Indgå i tværgående arbejdsgrupper/projekter for at sikre datakvalitet.
- Tilvejebringelse af de relevante data, der er nødvendige for at gennemføre overordnet kapacitetsplanlægning.
- Ad hoc opgaver i Digitaliseringssektionen.
Om dig
Det er et krav, at du har en teknisk funderet uddannelse som teknisk designer eller tilsvarende og kan dokumentere, at du har den nødvendige tekniske og administrative forståelse til at udfylde stillingen.

- Du har 2-5 års erfaring med anvendelse af Revit og AutoCAD.
- Du er løsningsorienteret og i stand til at balancere imellem teori og praksis.
- Du er selvstændig, nysgerrig, opsøgende og energisk af natur, da du vil få en stor kontaktflade med store dele af organisationen samt eksterne leverandører.
- Du har lyst til at udvikle dig, gennem en løbende kompetenceopbygning samt deltage aktivt i faglige sammenhænge som ERFA-grupper og konferencer.
- Evt. kendskab til Molios IKT-specifikationer.
- Du har kørekort til personbil (B).

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Teknisk Landsforbund og Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer,

Afhængig af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg.

Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Digitaliseringssektionen, Lars Sand Kristensen, tlf. 41 89 28 80

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Sheeba Krause på tlf. 32 66 50 36.

Ansøgningsfristen er den 6. februar 2023 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til ansættelse snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videns fællesskaber.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

06.02.2023

Indrykningsdato

23.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent