Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionschef - logistik inden for IT i Forsvaret


Sektionschef - logistik inden for IT i Forsvaret

Kan du lede en logistiksektion, der skal sikre en stabil drift af koncernens IT-systemer?

Har du lyst til at være en del af en afdeling, hvor der er forventning til videreudvikling af dine ledelsesmæssige kompetencer?

Så har du nu muligheden for at arbejde med en af Danmarks mest komplekse IT-løsninger, hvor tilgængelighed, driftsstabilitet og performance spiller en helt central rolle i Forsvarets operative opgaveløsning nationalt og internationalt.
Om os
Cyberdivisionen er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Divisionens overordnede opgave er at drive, vedligeholde og udvikle koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer, og yde daglig IT-support til brugere i Forsvaret. Med ca. 800 medarbejdere og hele Forsvarsministeriets område som modtager, er divisionen en af Danmarks største IT-koncerner.

Vi er lige nu på en spændende rejse, hvor vi er midt i en gennemgribende IT-modernisering. Vi er i gang med en implementering af en helt ny strategi, der bl.a. byder på ny teknologi, etablering af et nyt datacenter og en helt ny organisation i rammen af Cyberdivisionen.

Vores vision for sektionen og din rolle som sektionschef er, at videreføre logistiksektionen i Cyberdivisionen. Vi har et stærkt fokus på kompetenceudvikling, udvikling af klare retningslinjer og smidige arbejdsprocesser, samt et stærkt fællesskab, hvor vi sparrer og hjælper hinanden.

Vi leder efter dig, som kan sige, at din store styrke ligger i at kommunikere og skabe relationer på alle niveauer i organisationen, og til at opbygge et netværk, der kan hjælpe med at finde løsninger i ofte udfordrede situationer og vilkår.

Arbejdsmiljøet i afdelingen er præget af at være dynamisk og uformelt, med fokus på faglighed og ønske om udvikling.

Afdelingschefen har fokus på din personlige og faglige udvikling. Han giver dig stor frihed og gode rammer, men forventer til gengæld også, at du tager opgaven på dig, viser initiativ og går foran i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du vil blive chef for logistiksektionen, som består af seks dedikerede medarbejdere.

Du er struktureret og besidder meget gode planlægningskompetencer. Du bevarer overblikket, tager styringen og udviser handlekraft i en travl hverdag.

Du har gode sociale kompetencer og evne til at udvikle og motivere dine medarbejdere.
Du er velformuleret og kommunikerer kort og præcist i skrift og tale på både dansk og engelsk samtidig med, at du tilpasser din skriftlige og mundtlige kommunikation til situationen og målgruppen.

Gode IT-færdigheder er ligeledes kendetegnende for dig.

Du er ansvarlig for disponering af personaleressourcerne i forbindelse med løsning af de daglige opgaver.

Du får en chef, som respekterer din faglighed, og giver dig rammer til at udvikle både dig selv og dine opgaver. Når der er behov for det, har han din ryg, og når det giver mening, er du helt i front. Dine personlige udviklingsmuligheder er derfor i gode hænder.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant eller major M322 som er i gang med MMS hører vi også gerne fra dig. Du vil i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som vores nye sektionschef har du energien, modet og lysten til at være med til at præge moderniseringen og konsolideringen af Forsvarets IT. Optimalt har du erfaring med materiellogistik, herunder forsyningsforvaltning fra tjeneste ved en operativ enhed eller en stab. I modsat fald skal du være indstillet på at gennemløbe et koncentreret udviklingsforløb på området.

Du trives både som leder af specialister og ved selvstændigt målrettet arbejde med opgaver og deadlines. Du evner at jonglere med mange bolde i luften og samtidig bevare det store overblik og arbejde struktureret. Du formår at formidle komplicerede problemstillinger og facilitere drøftelser mellem mange forskellige faggrupper og interessenter.

Som kollega er du en udpræget teamplayer, der gerne deler viden og går i dialog omkring tværfaglige løsninger. Du ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi ser gerne, at du besidder flere af nedenstående kompetencer:

• En omhyggelig og struktureret tilgang til arbejdet.

• Erfaring med ERP understøttet logistik, gerne SAP (evt. DeMars).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du vil få fast tjenestested i Hvidovre.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende stillings-indehaver major Lars Knudsen på tlf.: 2249 1968.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2023 og samtaler forventes afholdt løbende, så tøv ikke med at søge.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. april 2023.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FMI
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

23.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent