Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionschef J1 ved Specialoperationskommandoen


Sektionschef J1 ved Specialoperationskommandoen

Vi søger en erfaren chef til Specialoperationskommandoens J1 sektion i Aalborg til løsning af opgaver inden for myndighedsstøtte og myndighedsdrift.
Om os
Specialoperationskommandoen bidrager med specialoperationskapaciteter til Forsvarets operative opgaveløsning.

Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.

J1 sektionen i Specialoperationskommandoen leverer administrativ støtte til stab SOKOM samt til Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Vi har en uformel omgangstone, hvor samarbejde, humor i hverdagen og et godt socialt sammenhold skaber grundlag for at håndtere hverdagens mangeartede udfordringer. Du får en bred berøringsflade til Specialoperationskommandoens mange relationer i ind- og udland.
Om stillingen
Du vil blive chef for J1-sektionen ved staben for Specialoperationskommandoen. Sektionen omfatter dig selv, en souschef og otte medarbejdere.

Dine primære opgaver er dagligt ledelsesansvar for sektionen, herunder planlægning og udførelse af større opgaver inden for sektionens ansvarsområde samt udvikling af dine medarbejdere.

Du vil være ansvarlig for organisationsudvikling og strukturforvaltning ved Specialoperationskommandoen.

Du indgår i et tæt samarbejde med planlægningssektionen (J5) og økonomipartnerelementet (J8) om den løbende driftsstyring af Specialoperationskommandoens myndighedsområde.

Du vil være ansvarlig for administrationen ved staben for Specialoperationskommandoen, herunder lønbudgettering og arbejdstidsstyring.

Stillingen vil give dig en god indsigt i ressourcestyring på struktur- og lønsumsområdet på NIV II, herunder forligsforberedelse og -implementering.

Sektionen er endvidere ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af policy, direktiver og bestemmelsesgrundlag på forvaltningsområdet.
Om dig
Du er orlogskaptajn eller major eller opfylder betingelserne for at kunne udnævnes til niveauet - gerne med erfaring fra styringsniveau I og/eller II.

Du har personale- og ledelseserfaring og kan skabe resultater igennem andre. Du omsætter din ledelseserfaring til en velfungerende og motiverende arbejdsplads for dine medarbejdere.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med ressourcestyring og administration, men det vigtigste er en helhedsforståelse for Forsvarets organisation og virkemåde.

Du samarbejder med alle, bevarer overblikket og er fleksibel i en dynamisk hverdag samt prioriterer din indsats, så tidsfrister og terminer overholdes.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Aksel Primdahl på tlf. 41 38 58 78.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfrist er den 6. februar 2023. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Tiltrædelsesdato hurtigst muligt og ikke senere end 1.april. Dette koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.02.2023

Indrykningsdato

20.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent