Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Chef for Økonomistøtteafdelingen ved Forsvarskommandoens Økonomidivision i Karup


Chef for Økonomistøtteafdelingen ved Forsvarskommandoens Økonomidivision i Karup

Besidder du stærke chefkompetencer, er du ambitiøs, og kunne du tænke dig at lede en gruppe dygtige medarbejdere og samtidig yde økonomisk rådgivning til Forsvarskommandoens chefer? Har du viljen og evnen til at sætte retning og mål for din afdeling, hvor den økonomiske faglighed til stadighed skal medvirke til at styrke grundlaget for Forsvarets virke? Og har du lyst til at bidrage til den samlede økonomiske styring på en af statens største områder? Så har vi stillingen til dig.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision understøtter den økonomiske styring i Forsvaret og er økonomisk rådgiver for chefer på alle niveauer i Forsvaret, fra Forsvarschefen til den lokale budgetansvarlige chef.

Vi rådgiver på tværs af værn med meget forskellige opgaveporteføljer, ligesom vi rådgiver både nationalt og internationalt. Vi har således et meget bredt og dybt ansvarsområde med mange forskelligartede opgaver, som varetages af både civile og militære medarbejdere med forskellige fagligheder. Sammen har vi ansvaret for at skabe grundlaget for en god økonomistyring i hele Forsvarskommandoen.

Vi er organisatorisk forankret i Forsvarsministeriets Departement, men er geografisk placeret rundt omkring i landet ved Forsvarets enheder. Organisatorisk er vi inddelt i fire afdelinger, hvoraf tre primært har fokus på business controlling og rådgivning rettet imod de tre værn. Herudover har vi en Strategi- og udviklingsafdeling.
Samlet er vi ca. 100 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er placeret på Flyvestation Karup.

Der rekrutteres til stillingen som Chef for Økonomistøtteafdeling 2. Afdelingen varetager økonomistyringen i Søværnet samt på nuværende tidspunkt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Arktisk Kommando og Forsvarets Sanitetskommando.
Om stillingen
Du bliver chef for en afdeling med et centralt placeret element i Karup samt flere decentrale økonomiteams geografisk placeret i tilknytning til de myndigheder, de støtter.
Udover at være chef for en række decentrale økonomiteams, bliver du også den primære sparringspartner på det økonomiske område for ledelsen i Søværnskommandoen, hvor du indgår i Søværnets øverste ledelse.

Økonomistøtteafdelingernes primære opgave er at sikre og vedligeholde et overblik over den økonomiske status og fremadrettede økonomiske planlægning, så der på et solidt grundlag kan rådgives om prioritering af de rådige midler. Økonomistøtteafdelingerne er ligeledes ansvarlige for at drive værn og myndigheders økonomiprocesser, herunder budgettering og periodisk økonomisk rapportering. En stor del af den økonomiske styring er bundet op på lønstyring, men stillingen kræver generel viden om økonomistyring af en kompleks offentlig virksomhed.

Succes i stillingen forudsætter dermed, at du evner at bruge dit store helhedsperspektiv til at navigere mellem styringsniveauerne i Forsvaret. Samtidigt skal du bidrage til samarbejdet med og mellem cheferne for de øvrige afdelinger i Økonomidivisionen, som er forankret i divisionens chefgruppe.

Dine primære opgaver er således:
- At være ambitiøs på økonomistyringens vegne.
- At levere objektiv og transpant økonomisk rådgivning af høj kvalitet.
- At drive afdelingens økonomiprocesser, herunder sikre kobling til Forsvarets øvrige planlægningsprocesser.
- At lede din afdeling med blik for udfordringerne ved distanceledelse.
- At bidrage til udvikling af produkter og processer på tværs af Økonomidivisionen og Forsvarskommandoen.
- At sikre den fortsatte udvikling af dine medarbejderes og lederes faglige kompetencer.
- At bidrage konstruktivt til chefgruppens tværgående samarbejde i Forsvarskommandoens Økonomidivision.

Du vil få stor indsigt i koncernens samlede økonomi og driftsstyring samt indsigt i et fagområde, som i høj grad er efterspurgt bredt i koncernen, og som vil kunne udvikle din ledelsespraksis fremadrettet.
Tillige vil du få stort indblik i Forsvarets styringsmekanismer og den relevante kobling af planlægning og økonomi, og stillingen indebærer, at du er tæt på topledelsens driftsbeslutninger i Forsvaret.

Samarbejdet i Økonomidivisionen er karakteriseret ved en åben, ærlig og uformel tone, hvor det er dine faglige resultater, der tæller. Der er et godt sammenhold som fundament for den vigtige opgaveløsning. Tillige er Økonomidivisionen et sted, hvor gode beslutninger operationaliseres konkret, og hvor du kan se effekten af din indsats.
Om dig
Stillingen er åben for både civile og militære ansøgere. Hvis du er civil forventer vi, at du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau.
Hvis du er officer, har du gennemført videreuddannelsestrin II eller Master i Militære Studier. Desuden forventer vi, at du har ledelseserfaring fra en offentlig myndighed (fx det kommunale eller regionale) eller større privat virksomhed, hvor du har skabt gode resultater.

Vi forventer også, at du:
- Er analytisk og helhedsorienteret i din tilgang til dine ansvarsområder.
- Er i stand til at bevare overblik i pressede situationer.
- Skaber resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis.
- Balancerer mellem at støtte og styre i samarbejdsrelationer.
- Arbejder med blik for resultater på både den korte og den lange bane.

Som person skal du være fagligt nysgerrig og offensiv i din ledelsesrolle, herunder kunne sætte retning og lede økonomispecialiseret personale med meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erhvervserfaring. Du skal kunne lede ind i en forretningsorienteret rolle, hvor forretningens opgaveløsning sættes i centrum, og hvor forudseenhed og relationer er væsentlige elementer i dit chefvirke.

En af dine vigtigste kvalifikationer er desuden dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og ministerområdets strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Endelig vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Der er mulighed for at stillingen kan besættes på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er Flyvestation Karup

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Som officer skal du desuden kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chefen for Forsvarskommandoens Økonomidivision, oberst Niels Wøggsborg på tlf. 4013 1576.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesforhold kan rettes til HR-konsulent Marie Veedfald i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2023 og samtaler forventes afholdt i uge 7 eller 8.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

20.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent