Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Major/orlogskaptajn sagsbehandler til udviklingssektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Major/orlogskaptajn sagsbehandler til udviklingssektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vil du være med til at drive udviklingen inden for etablissementsområdet for hele Forsvarsministeriets koncern? Har du lyst til at arbejde med politiske og strategiske etablissementsopgaver primært til understøttelse af Forsvarskommandoen.
Hvis du kan genkende dig selv i dette, så søg stillingen som sagsbehandler udviklingssektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en styrelse under Forsvarsministeriet, som tilvejebringer (bygger, køber, lejer), vedligeholder og drifter al infrastruktur og bygningsmasse, der efterspørges af det militære forsvar og øvrige styrelser samt af NATO og bilaterale samarbejdspartnere.

Udviklingssektionen er en del af planlægningsafdelingen, som er ansvarlig for den overordnede koordination af policy-, strategi-, og konceptarbejde inden for etablissementsområdet.

Udviklingssektionen har til opgave at bidrage til udvikling af Forsvarets strategiske planer, herunder National Forsvarsplanlægning og NATO sagsbehandling. Sektionen varetager etablissementsanalyser og analyser, der kræver militærfaglige kompetencer. Herudover er sektionen repræsenteret i Integrated Planning Teams og prioriterede arbejdsgrupper/styregrupper under Forsvarskommandoen, herunder implementering af forligsinitiativer
Om stillingen
Stillingsopslaget dækker to M331 stillinger.
Du vil som udviklingssagsbehandler komme til at arbejde med projekter, der kræver at du er fremsynet og helhedsorienteret. Sagsområdet dækker primært Flyverkommandoens/ Søværnskommandoens område, hvor du skal understøtte udviklingen af projekter, der efterfølgende skal prioriteres ved Forsvarskommandoen.

Indledningsvis vil du være med til at skabe grundlaget for strategiske projekter, der skal udføres over de næste 5-10 år.

Dine ansvarsområder forventes at blive udarbejdelse af strategi- og konceptdokumenter i relation til ovenstående samt at koordinere med primært Flyverkommandoen/ Søværnskommandoen omkring udviklingsvirksomheden.

Som sagsbehandler skal du have dialogen med kunden forud for at kunden indmelder projekter i indmeldingsportalen, således at vi kan tilsikre at kundens behov er afstemt med Forsvarets strategiske behov, og at projektet kan udføres.


Der er tale om en stilling, hvor der er mulighed for, at du selv er med til at præge stillingens indhold, ligesom dine opgaver kan ændre sig over tid. Det er endvidere muligt for at kompetenceudvikle sig i stillingen fx. via moduler på Master i Militære Studier (MMS).
Om dig
Om dig
Du er enten major/orlogskaptajn eller kaptajn/kaptajnløjtnant der læser MMS, eller en tilsvarende relevant Masteruddannelse. Hvis du læser en Master i øjeblikket, vil du således skulle indgå en uddannelsesaftale ved ansættelse. Du vil bestride stillingen med funktion i højere niveau indtil betingelserne i uddannelsesaftalen er opfyldt, og du kan udnævnes.

Du har erfaring med sagsbehandling, gerne fra Niveau II eller over.

Du er i stand til at indgå som en del af et team, men er ligeledes i stand til at arbejde selvstændigt og har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Flyvevåbnets/ Søværnets operative struktur, og en forudsætning at du forstår de rammer og vilkår, som Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder arbejder under.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og træffer nødvendige og effektive beslutninger, når behovet opstår. Du skal kunne samarbejde på flere niveauer, og have forståelse for de operative enheders situation. Du skal være fleksibel, idet dagligdagen til tider kan foregå i et uforudset højt tempo.

Du skal qua dine arbejdsopgaver ligeledes kunne begå dig både mundtligt og skriftligt på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du har bestået og vedligeholder Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger er fuld egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der er mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der vil kunne indgås nærmere aftale om fast tjenestested eksempelvis i Korsør, Karup, Skrydstrup, Aalborg eller Hjørring. Der vil dog være krav om mindst en ugentlig arbejdsdag i Hjørring med henblik på at opnå faglig sparing og relationer til dine kolleger i udviklingssektionen, og planlægningsafdelingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte chef for udviklingssektionen MJ Anders Plenge, tlf. 72813274 eller mail: FES-CHUDV@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du skal vedhæfte ansøgning, CV, uddannelsesbeviser, samt øvrige for ansøgningen relevante dokumenter.
Ansøgningsfristen er den 5. Februar og samtaler afholdes derefter.
Stillingen er til besættelse den 1. april eller snarest muligt.


Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

"OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære og civile myndigheder under Forsvarsministeriet. Vores opgave er at levere og udvikle attraktive fysiske rammer, som er nødvendige for deres daglige virke.
Vi bygger nyt, vedligeholder, driver kantiner og gør rent på tjenestesteder i hele landet.
Vi har på vegne af Forsvarsministeriets koncern ansvaret for det grønne område, der blandt andet omfatter miljø, energi og naturpleje.
Vores hovedkontor er i Hjørring, men vi har medarbejdere i hele landet. Vi er i alt 1600 ansatte, der tæller både civilt og militært ansatte. Vi er en organisation baseret på stærke fagfællesskaber, og vi prioriterer det tværgående samarbejde højt.
• Vi har ansvaret for over 600 lokationer spredt ud over hele Danmark.
• Vi administrer over 6000 bygninger og forvalter øvelsesområder, der samlet set er på størrelse med Mors.
• Vi bygger og vedligeholder i år for knap en milliard og er blandt andet bygherre på store projekter som campus til de nye F35-kampfly.
"
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

20.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent