Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsofficer på 1. Brigades fremskudte kommandostation.


Efterretningsofficer på 1. Brigades fremskudte kommandostation.

Stillingen som efterretningsofficer (EO) til Efterretningssektionen (G2/1 BDE) i staben ved 1. Brigade, står klar til besættelse.
Har du et godt kendskab til efterretningsarbejde og brænder du for analysearbejde – og vil du samtidig være en del af en sektion med mange opgaver og udfordringer, så er dette jobbet for dig. Du har som EO i 1. Brigade mulighed for at præge arbejdet fremadrettet i samarbejde med et stærkt team.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en brigade. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade uddannelsen af enheder til INTOPS og NATOPS. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et dynamisk arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde såvel internt i staben som med alle underlagte chefer og enheder.

G2 har en ambition om at være de fagligt bedste. Dette skal ske gennem erfaringsudveksling og konceptudbygning internt i sektionen, men også gennem kurser og kontaktbesøg ved andre enheder i indland og udland.
Under operativ indsættelse vil G2 være en væsentlig bidragsyder til BDECH beslutningsgrundlag.
Om stillingen
Efterretningssektionen består organisatorisk af otte officerer og befalingsmænd. Tre af stillingerne er rotationsstillinger, som besættes af Efterretningsregimentet. De øvrige fem stillinger, herunder denne, er faste stillinger i brigadestaben.

Under operativ indsættelse skal du virke som EO på den fremskudte kommandostation, hvor du fungerer som BDECH nærmeste rådgiver på efterretningsområdet. Du er dermed en vigtig og synlig kapacitet i den operative struktur.
Du skal deltage i den operative uddannelse og træning af sektionen – og brigadestaben – både internt og eksternt.

I den daglige drift har G2 en række opgaver bl.a.:
- Planlægning af øvelser og intern uddannelse.
- Planlægning og gennemførelse af efterretningsuddannelsen i 1. Brigade.
- Økonomi.
- Vartning af eMTEP.
- Militærsikkerhed.
- BDE SOP/SOI.
- Kontakt til efterretningspersonellet i enhederne.

Du vil få indflydelse på, hvilke opgaver du skal arbejde med.
Stillingen indebærer øvelsesaktivitet og tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Ansøgere med følgende kvalifikationer foretrækkes:
- Erfaringer med efterretningsarbejde.
- Operativ erfaring.
- Godt kendskab til stabsprocedurer og Sitaware Headquarters samt kendskab til administrative værktøjer, herunder bl.a. eMTEP og WZ.
- Har overblik, er struktureret og kan kommunikere klart og tydeligt i såvel skrift som tale.
- Kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister.
- Skrive og tale engelsk med sikkerhed.
- Positiv holdspiller.
- Fleksibel.
- Tidligere forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Per Bull Nielsen på tlf. 20807565, mail: 1bde-g2-01@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2023 eller hurtigst muligt, og ansøgningsfristen er 5. februar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Holstebro eller på VTC i uge 6.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer eller beredskab, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

20.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent