Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Rådighedsstilling - Sektionsleder af Reserven til Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse


Rådighedsstilling - Sektionsleder af Reserven til Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse

Har du mod på en spændende rådighedsstilling som reserveofficer tilknyttet uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse? Hvis ja, så læs endelig videre.
Om os
Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse uddanner hvert år ca. 1.300 kursister og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning over for kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet. Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse er en central spiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder inden for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.
Om stillingen
I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som erfaren sektionsleder der kan rådgive og videreformidle beredskabsfaglig viden. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Som reserveofficer tilknyttet Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse bliver du ansat i en designeringsfunktion i styrelsens overbygningsberedskab, hvor du med baggrund i en samarbejdsaftale mellem Center for Uddannelse og Beredskabsstyrelsen Sydjylland kan indgå i Beredskabsstyrelsens beredskab i tilfælde af større assistancer.

Du får således muligheden for at beholde din tilknytning til Beredskabsstyrelsen, og nyttiggøre dine kompetencer i udviklingen af det samlede redningsberedskab.

Du kan som reserveofficer indkommanderes til at gøre tjeneste i andre funktioner i Beredskabsstyrelsens reserve.
Om dig
Vi forestiller os, at du er tidligere officer i Beredskabsstyrelsen, eller i øvrigt har kompetencer der matcher beredskabsofficerernes.

Som reserveofficer tilknyttet Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, har du en høj grad af faglighed samt evnen til at arbejde tværfagligt.

Vi søger herudover en operativt indstillet sektionsleder der:
- Evner samarbejdet og optræder professionelt.
- Brænder for at skabe resultater og bringe din beredskabsmæssige faglighed i spil.
- Trives med at deltage i et tværfagligt samarbejde.
- Har erfaring med og interesse for operativ undervisning og pædagogik.
- Udviser en høj grad af fleksibilitet i et åbent og fleksibelt miljø.
- Har operativ erfaring i redningsberedskabet.
- Har en god viden om og erfaring med beredskabsfaglige problemstillinger.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til sektionsleder (LG.4) af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen og Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, kan du henvende dig til souschef Per Sloth Møller på telefon: 20 19 89 77 eller mail: BRS-PSM@BRS.dk.
Du kan læse mere om skolen på www.brs.dk/brts.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 27. februar 2023.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Vi gennemfører beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder. Derudover gennemfører vi instruktøruddannelser der er med til at sikre et fagligt kompetent niveau i uddannelsen af nye kolleger til redningsberedskabet.

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse uddanner ledere, instruktører og specialister til det samlede danske beredskab. Derved bidrager centeret med effektiv krisestyring i dagligdagen og sikrer, at der gennemføres uddannelser efter de seneste metoder og pædagogiske principper. For at styrkes den enkelte kursusdeltagers læring, benyttes der i uddannelserne en række forskellige metoder så som teori, praktiske opgaver og øvelser samt virtuelle læringssystemer mv.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Tinglev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.02.2023

Indrykningsdato

19.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent