Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vil du have stor indflydelse på udviklingen af overfladekrig (ASUW) i Søværnet? (genopslag)


Vil du have stor indflydelse på udviklingen af overfladekrig (ASUW) i Søværnet?

Har du lyst til et udviklende job med fokus på undervisning inden for Anti Surface Warfare (ASuW)? Ønsker du frihed under ansvar, og vil du gerne gøre en direkte og mærkbar forskel for vores sejlende enheder og for Søværnets kampevne? Så er det dig, der bør søge stillingen som faggruppeleder ASuW!

Erfaring med ASuW er en fordel, men ikke en nødvendighed. Har du ikke erfaringen forventer vi, at du oparbejder den i stillingen og til sidst bliver ekspert på området.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. TAC er organisatorisk et uddannelses- og kompetencecenter Søværnskommandoen.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for fleksible arbejdstider under hensyntagen til fastlagte aktiviteter. En stor del af opgaveløsningen på TAC er tværgående med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver gode samarbejdsevner og helhedsorientering.

Center for Taktik er beliggende i Frederikshavn, men der er mulighed for fjernarbejdsplads. Ring evt. og hør nærmere om dette.
Om stillingen
Som faggruppeleder og sagsbehandler har du hovedansvaret for faggruppens udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser samt sagsbehandling inden for fagområdet.

Derudover er du ansvarlig for udvikling af faggruppens personel, herunder at fungere som leder og mentor for personellet samt at tilrettelægge arbejdstiden og –opgaverne samt gennemføre personelsamtaler. Faggruppen består af i alt fire stillinger, hvoraf to pt. er ledige.

Alle uddannelserne faggruppen underviser på er tværfaglige, og du vil derfor komme til at deltage i en del tværfagligt koordinations- og udviklingsarbejde. Der er primært tale om uddannelse af menigt kampinformationspersonel samt taktiske officerer.

På TAC lægger vi stor vægt på work/life balance og trivsel, og du kan derfor selv påvirke måden du afholder din tjeneste på sammen med din chef, så den passer bedst muligt med dit privatliv. Vi kan tilbyde en alsidig hverdag, hvor du kan blive udfordret på dine faglige kompetencer, i samarbejde med gode kolleger.

Vi ønsker at tage afsæt i dine mål og drømme med tjenesten i Søværnet og de personlige forhold, muligheder og begrænsninger, du har i dit liv uden for tjenesten. Vi ønsker at skræddersy stillingen til ”den rigtige ansøger”; hvis du er den, vi har behov for, så skal vi nok få lagt en plan der passer til dig.

Der er rig mulighed for personlig udvikling, herunder også at læse MMS.

Har du lyst til jobbet/opgaverne men svært ved at arbejde i Frederikshavn, så har vi en del erfaringer med hjemmearbejdsplads og brug af ”fjernkontorer” (på forskellige af Forsvarets tjenestesteder spredt i landet). Som faggruppeleder må du dog være forberedt på, at der er behov for din tilstedeværelse og synlige interesse for det underlagte personel – det kan være svært at vurdere præcist, hvor meget, der er behov for, og det vil variere meget hen over året ift. gennemførelse af kurser.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskurser (VUK). Alternativt er du premierløjtnant med ambitioner om at blive kaptajnløjtnant. Hvis du ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er en erfaren og robust leder, der er interesseret i at blive specialiseret i krigsarten Anti Surface Warfare, hvor du skal være interesseret i at udbygge og fastholde dit speciale: i din stilling skaber du dybde i de enkelte opgaver.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse og træning (udvikling af andre), herunder fjernundervisning og udvikling af digital læring. Men det er ikke en forudsætning – vi har adgang til kurser, der udvikler de kompetencer, du behøver.

Du er professionel, engageret og udviser initiativ i din fremtræden. Du er hjælpsom, opmærksom på andre (empatisk) og er god til at arbejde sammen med andre på tværs af fagområder (samarbejde/fleksibilitet).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for uddannelsessektionen KL Henriette Snedker Daugaard på mail SC-TAC-CHUD@mil.dk eller telefon 7285 5340.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 6. februar 2023. samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf.
Stillingen er til besættelse 1. april, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.02.2023

Indrykningsdato

17.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent