Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kommunikationsbefalingsmand til Frømandskorpset


Kommunikationsbefalingsmand til Frømandskorpset

Har du lyst til at arbejde i et spændende operativt miljø, med mange udfordringer og hvor der sjældent forekommer kedelige rutiner, så skulle du tage at søge stillingen som
kommunikationsbefalingsmand ved Frømandskorpset
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne
samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften.

Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi.
Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Som kommunikationsbefalingsmand i S6 ved Frømandskorpset er du sammen med chefen for S6, ansvarlig for den daglige og operative planlægning af kommunikationsområdet. Du vil få en stor berøringsflade med kommunikationsudstyr især hos SOKOM, men også med resten af Forsvaret.

Til stillingen må forventes en del teknisk sagsbehandling af kapaciteter inden for kommunikationsområdet, samt praktisk anvendelse og indsættelse af føringsstøttesystemer og du vil i stillingen få mulighed for at arbejde i dybden med mange forskellige specialiserede områder. Du kommer bl.a. til at arbejde med udviklingen og implementeringen af SOF BMS (Battle Management System) som minder om Hærens Taktiske Kommunikationssystem (HTK).

Det forventes at du vil være med til at udvikle koncepterne for anvendelse af kommunikationsudstyr, da der til stillingen også skal gennemføres en del studie/udvikling.
Der vil ofte forekomme perioder med en del rejse- og øvelsesaktivitet i både ind- og udland, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med mange af vores partnere i NATO, omkring spændende projekter og øvelser inden for kommunikationsområdet. I rolige perioder er der gode muligheder for indflydelse på både opgaver og arbejdstid.
Om dig
Du er en erfaren og selvstændig SSG eller OS med potentiale for udnævnelse, gerne med stabstjeneste og kendskab til stabsarbejde. Du brænder for at finde, implementere og udvikle tekniske kapaciteter, således enheden kan levere den størst mulige operative effekt.
Du er fortrolig med at diskutere operativ anvendelse af kommunikations- og føringsstøttesystemer, således enheden som helhed kan udvikle sin forståelse og anvendelse af føringsstøttesystemer. Du er frem for alt en omstillingsparat, moden og empatisk befalingsmand, som trives med en omskiftelig hverdag, hvor opgaven altid er i centrum.

Hvis du har erfaring med/som ITBM, SIGBM, TACP, arbejde med HTK etc. hvor kommunikationsudstyr har indgået som en del af din hverdag, så kunne stillingen helt sikkert være noget for dig, men det vigtigste er dog at du har flair for kommunikationsmidler.

Vi tilbyder

- En spændende og anderledes hverdag, som både foregår i ind/-udland.
- En dagligdag i et spændende miljø, hvor dine kompetencer bliver bragt i spil og har en direkte effekt.
- Personlig udvikling i et operativt miljø, som er svært at finde andre steder i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos KN J.B. Skov FKP-S601@mil.dk eller SSG R. Lykkehus FKP-S602@mil.dk på telefon 72856632

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. april 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Kongsøre, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

17.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent