Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Oversergentstilling som Special operations combat rescue technician


Special operations combat rescue technician

Har du lyst til at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i et helt særligt miljø? Har du erfaring med redning og førstehjælp? Vil du være med til at uddanne kollegaer inden for dit felt? Så er stillingen som Special Operation Combat Rescue Technician i Frømandskorpset måske noget for dig.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne
samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften.

Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi.

Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Du vil være ansat ved Frømandskorpset, hvor du vil komme til at arbejde i en mindre sektion, Special Operation Rescue Element, som ligger under Combat Support afdelingen.

Din primære arbejdsopgave vil være at støtte Frømandskorpset med avancerede førstehjælp samt redningstekniske færdigheder i nationale og internationale opgaver. Den sekundere del af jobbet vil være at koordinere, konceptudvikling samt planlægning og gennemførelse af intern uddannelse for Frømandskorpsets sanitets personel. Derfor vil instruktørvirke også være en del af jobbet.

Undervejs i din uddannelse, vil du blive uddannet til at kunne arbejde under alle tænkelige forhold, dog med et særligt fokus på det maritime miljø. Du vil få færdigheder inden for avanceret førstehjælp, stabilisering, frigørelse og evakuering af tilskadekomne

Ansættelsen indebærer en flere måneder lang uddannelse i avanceret førstehjælp og redningsteknik.

Som ansat ved Frømandskorpset skal du forudse en del kortere og længere rejseaktivitet både national og internationalt. Ligeledes skal du forvente at der som en del af arbejdet vil være perioder med et særdeles højt arbejdspres.
Om dig
Vi forventer, at du:
Har en sundhedsfaglig uddannelse/baggrund fra det civile eller en sanitetsfaglig baggrund indenfor Forsvaret.
Har erfaring med og interesse for redning og avanceret førstehjælp.
Har undervisningserfaring og evt. uddannelse med avanceret førstehjælp.
Kan sikkerhedsgodkendes til NATO TOP SECRET.
Har kørekort til kategori B.
Kan gennemføre Forsvarers træningstilstandsprøve, og at du kan trænes op til et operativt niveau.
Er sund og rask og således kan helbredsgodkendes til international tjeneste.

Det er en fordel hvis du:
Er løsningsorienteret, kan acceptere primitive vilkår og kunne tænke ”ud af boksen” når det gælder.
Har gode samarbejdsevner og bliver motiveret af at arbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.
Du skal være fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer, har mod på nye udfordringer i et krævende miljø
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos KL M. Skriver FKP-CS-01@mil.dk eller SSG H.H. Lund FKP-CS-SO01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. februar 2023 og samtaler forventes afholdt uge 8. Stillingen er til besættelse 1. april 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Kongsøre, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

17.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent