Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler til Operationsstøtteafdelingen i Flyverkommandoen


Sagsbehandler til Operationsstøtteafdelingen i Flyverkommandoen

Flyvevåbnets (FLV) operationsstøtteområde er med den nuværende sikkerhedspolitiske situation i den grad sat på dagsordenen. Vi søger derfor en kaptajn, der brænder for operationsstøtteområdet, og som trives med en hverdag, hvor det er nødvendigt at kombinere erfaring fra det operative miljø med sagsbehandlervirket.
Om os
Flyverkommandoens Operationsstøtteafdeling er omdrejningspunktet for operationsstøttevirksom-heden i FLV. Indeholdt i Operationsstøtteafdelingen er Tactical Support Sektionen. Sektionen er overordnet ansvarlig for tilrettelæggelsen af Force Protection i FLV ved både nationale og internationale operationer.

Sektionens opgaver omfatter bl.a. at være kapacitetsansvarlig for Operations Support Wing (OSW), udvikle Flyverhjemmeværnets (FHV) kapaciteter, være ansvarlig for beredskabsplanlægning, personlig indsættelsesparathed, håndvåben, bevogtningstjeneste og for uddannelser i relation til operationsstøtte herunder Joint Terminal Attack Controller.
Om stillingen
I stillingen som sagsbehandler i Tactical Support Sektionen vil du indgå i et sammentømret team, der har store ambitioner for operationsstøtteområdet.

Konkret vil du som sagsbehandler blive ansvarlig for koordination af alle forhold vedr. OSW samt for udvikling af FHV kapaciteter. Du vil endvidere blive involveret i FLV Flyvestationsøvelser samt anden øvelsesvirksomhed relateret til sektionens ansvarsområder, hvor det handler om at sikre, at FLV opbygger erfaringer inden for Force Protection og operationsstøtteområdet.
Du vil også blive sektionens sagsbehandler for TACEVAL/FORCEVAL og for de uddannelser, der findes inden for operationsstøtteområdet. Herudover vil du, sammen med resten af sektionen, indgå i planlægningen af indsættelsen af FLV kapaciteter i nationale- såvel som internationale operationer som Flyverkommandoens Force Protection sagkyndige.

Du kommer blandt andet til at arbejde med følgende:
• Deltagelse i udarbejdelse og udvikling af OSW dimensioneringsgrundlag og Planlægnings- og Prioriteringsgrundlag, herunder deltagelse i relations- og Planlægnings- og Ressourcestyrings-møder med OSW.
• Udvikling af FHV kapaciteter bl.a. gennem planlægning og deltagelse i relationsmøder med FHV.
• Deltagelse i overordnede planlægningsmøder vedr. FLV Flyvestationsøvelser, samt aktiv deltagelse i selve øvelserne.
• Deltagelse i nationale certificeringer af FLV kapaciteter.
• Deltagelse i sagsbehandling vedr. udvikling af enkeltmands-, mellemleder- og officersuddannelser med fokus på operationsstøtte.
• Deltagelse i Operational Planning Groups som Subject Matter Expert inden for operationsstøtte.

Operationsstøtteafdelingen er en fleksibel arbejdsplads, hvilket bl.a. betyder, at arbejdet vil kunne gennemføres delt mellem tilstedeværelse og arbejde fra hjemmet.
Om dig
Du har erfaring med operationsstøtteområdet, og du besidder en god helhedsforståelse for Forsvarets og FLV virksomhed.

Du er analytisk stærk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager, og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du kan holde mange bolde i luften i en omskiftlig og ofte hektisk hverdag, og du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale såvel på dansk som på engelsk. Du har gode evner til samarbejde og netværksopbygning.

Du har gerne en Force Protection Advisor (FPA) uddannelse og erfaring som FPA fra internationale operationer, og du har evt. en TACEVAL-uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef MJ Jon Sommer, på 29166444, alternativt Afdelingschef MJ Jesper Storhøj Sørensen på 50865724.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er søndag den 05. februar 2023. Vi forventer at holde samtaler i uge 06, 2023. Stillingen er til besættelse pr. den 01. april 2023.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLK
Flyverkommandoen består af en Operationsdivision med et National Air Operation Centre (NAOC), en Planlægnings- og Kapacitetsdivision, Aviation Safety og en Ledelsessektion. Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt støtter underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

16.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent