Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Center for Sømilitær Teknologi søger ny leder af Udvikling- og Kvalitetselementet


Center for Sømilitær Teknologi søger ny leder af Udvikling- og Kvalitetselementet (M321)

Center for Sømilitær Teknologi (CST) søger en kaptajnløjtnant til et spændende og alsidigt job som leder af Udvikling- og Kvalitetselementet.
Om os
CST er et center under Søværnskommandoen, med ansvar for at uddanne og træne Søværnets tekniske personel.

Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.

CST er placeret på Nyholm i København, med en satellit på Flådestation Korsør. Vores indsats med uddannelse og træning foregår i høj grad om bord på enhederne.
Om stillingen
Som Center of Excellence skal CST være i stand til at stille krav til uddannelser inden for de tekniske områder fsva. platform, sensor og kommunikation samt kvalitetssikre uddannelsesdokumentation for tekniske uddannelser i Forsvaret, primært Søværnet.

Din væsentligste opgave vil derfor være at udvikle og kvalitetssikre CST produktion, både internt og i samarbejde med vores aftagere. Stillingen har stor berøringsflade med Søværnet og Forsvarsakademiet, hvorfor det forventes at du er opsøgende og udadvendt i dit arbejde.

Du vil desuden løbende indgå i CST teams under fx BDM og derved få mulighed for at opbygge stærke kompetencer på DANSARC området.

Udviklingsopgaverne omfatter udvikling af CST produktion, såvel undervisnings- og materielmæssigt, samt udvikling af CST pædagogiske profil. En anden vigtig opgave er at stå i spidsen for udarbejdelse og vedligeholdelse af CST kvalitetsledelse i samarbejde med de øvrige uddannelsescentre samt Søværnskommandoen, og at udarbejde udviklingsforslag i fm. Materielanskaffelser i samarbejde med leder af maskin- eller våben og elektronikelementet på CST. Du vil også stå for kvalitetskontrol af kurser i tæt samarbejde med slutbruger af uddannelserne (skib/eskadre) jf. CST produktionsmodel, som en del af kvalitetsledelsen.

I stillingen vil du få mulighed for at udvikle og styrke dine ledelseskompetencer ligesom der også vil være mulighed for at videreuddanne dig. Er du premierløjtnant laver vi en uddannelsesaftale for dit forløb mod udnævnelse til kaptajnløjtnant.
Om dig
Du er uddannet kaptajnløjtnant (M321) med operativ erfaring fra taktisk eller teknisk linje, og nu har du lyst til at anvende dine tillærte evner, færdigheder og erfaring i et dynamisk uddannelsesmiljø hvor der er både civilt og militært ansatte. Alternativt er du erfaren premierløjtnant og klar til at indtræde på en uddannelsesaftale, og vil således kunne bestride stillingen som funktion i højere stilling

Du værdsætter at skabe resultater sammen med og gennem andre, og har synlig integritet, fx ved at stille krav, sige fra og åbent kommunikere dine meninger og holdninger.

Du har lysten til og talent for at skabe kontakt og netværk, og kan samarbejde med mennesker med forskellige faglig og uddannelsesmæssig baggrund. Du kan formulere dig sikkert og præcist i både skrift og tale, herunder også på engelsk.

Vi forventer desuden, at du har flair for koordination, struktur, viljen til at lære nyt, og sidst, men ikke mindst, tager udfordringerne som de kommer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHU CST Maise Andersen på telefon 7285 5818 eller på mail SC-CST-CHU@FIIN.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2023. Samtaler afholdes i umiddelbar forlængelse heraf, og stillingen er til besættelse 1. marts 2023 eller snarest muligt, idet tiltrædelsesdatoen vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

16.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent