Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand til 5. Nationale Støtte Element i Vordingborg


Forsyningsbefalingsmand til 5. Nationale Støtte Element i Vordingborg

Kunne du tænke dig at være en central medspiller i uddannelsen af hærens nye værnepligtige og konstabel? Kan du vise selvstændighed, initiativ og fremsynethed i løsningen af den logistiske opgave ved en underafdeling i højt tempo?
Så er stillingen som forsyningsbefalingsmand ved 5. Nationale Støtte Element (5 NSE) lige noget for dig!
Om os
5 NSE er en enhed, der består af cirka 35 fastansatte soldater. De to hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU). 5 NSE modtager cirka 60 værnepligtige to gange årligt henholdsvis i februar og august samt opstarter to HRU hold a 20 soldater Juni/Dec.

5 NSE har en målsætning om at rekruttere de rigtige værnepligtige til at gennemføre egen HRU og til at gennemføre den Grundlæggende Sergentuddannelse med efterfølgende ansættelse i bataljonen. HRU begynder to gange om året i henholdsvis juni og december. Konstabeleleverne får en grundig indføring i de militære fag, og de får en uddannelse som NSE soldater.

5. Nationale Støtteelement (5 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). 4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger.

1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Kuwait og Irak. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
5 NSE består i grundstrukturen af en elementtrop, en kommandosektion, tre uddannelse kadrer samt forbindelsesofficerer.

Forsyningsbefalingsmanden (FSBM) er placeret i forsyningsgruppen under kommandosektionen, hvor din nærmeste foresatte bliver KMP befalingsmanden. Forsyningsgruppen består foruden gruppeføreren af en sergent og en erfaren forsyningshjælper.

Som FSBM ved 5 NSE gennemfører du enhedens praktiske og driftsrelaterede logistiske opgaver. Du bidrager til den interne logistik og daglige materieladministration ved enheden, hvor du håndterer enhedens regnskab i myndighedsbeholdningen. Du er samtidigt FØ for en yngre BM samt en erfaren KP som du i det daglige forvalter arbejdstid, uddannelse og øvelsesaktivitet for, i samarbejde med ledelsen.

Du vil være en aktiv medspiller i opretholdelsen af den daglige drift, hvor du er med til at udarbejde bestemmelser og procedurer, og du vil få rig mulighed for at fastholde og udvikle allerede tillærte kompetencer, men også lære nye.

En lige så stor del af din hverdag vil være præget af virket som instruktør og støtte for enheden. Du vil i forbindelse med virket få ansvaret for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere uddannelsesaktiviteter i overensstemmelse med tildelte ressourcer.

Du skal forvente at deltage i INTOPS.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent, med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer, og du er bevidst om dine menneskelige egenskaber. Som person er du initiativrig, styringsorienteret og en dygtig planlægger.

Du er helhedsorienteret og ressourcebevidst i din tilgang til tjenesten samt de opgaver du bliver tildelt. Du forstår at bruge dine medarbejderes og kollegaers kvalifikationer og erfaringer til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Samtidig er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt og sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar for at kunne trives i stillingen

Du sætter faglighed højt og er en erfaren underviser, som formår at motivere og skabe resultater. Derfor vil det være en fordel, hvis du har kompetencer indenfor uddannelse. Det kunne være som CBRN-instruktør, køreinstruktør eller en anden specialuddannelse som kunne være til gavn for 4. Nationale Støttebataljon.

Du er klar til en hverdag, der er præget af støtte, i kortere eller længere perioder, idet tjeneste i internationale operationer og designeringsfunktioner ved større øvelsesaktiviteter er en naturlig del af hverdagen.

Endelig er det et krav, at du har kørekort kategori B samt ønskeligt, at du besidder kørekort til kategori C / CE. Du skal kunne leve op til kravene for erhvervelse af kategori C / CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef for 5 NSE, kaptajn Nicolai Møller-Madsen på telefon 72 83 74 56 eller mail TRR-4B-120a@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. februar 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 15. februar 2023 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 1600 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.02.2023

Indrykningsdato

16.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent