Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kontorchef i Center for Rekruttering og Karriere


Kontorchef i Center for Rekruttering og Karriere med ansvar for rekruttering og bemanding af Forsvaret

Motiveres du af en travl hverdag og en omfattende og kompleks opgaveportefølje? Har du lyst til at blive en del af en centerledelse, som sammen har ansvaret for rekruttering og bemanding af stillinger og uddannelsespladser på Forsvarsministeriets samlede ansættelsesområde? Hvis ja, så er det dig vi mangler som kontorchef i Center for Rekruttering og Karriere i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Om os
Center for Rekruttering og Karriere (CRK) er et centralt center Forsvarsministeriets Personalestyrelse med mere end 250 medarbejdere fordelt på otte forskellige geografiske lokaliteter. Som kontorchef vil du være en del af en centerledelse på i alt tre kontorchefer, der arbejder ud fra Ballerup og som sammen forestår den daglige ledelse af de mange dygtige medarbejdere og ledere.

Centeret håndterer en bred vifte af opgaver og ansvarsområder herunder værnepligt, afprøvning, marketing samt opgaverne knyttet til bemanding af forsvarets uddannelser, håndtering af jobopslag, chefbemanding mv. Der kommer løbende flere opgaver og centeret forventes at vokse yderligere i forbindelse med et kommende forsvarsforlig.

Du vil i stillingen have ansvaret for dele af bemandingsopgaven og konkret have direkte ledelsesansvar for Chefbemandingssektion A & B, Bemandingssektionen for specialer og Personaletilpasning samt Totalforsvarsarkivet i Karup. Du vil dog ligeledes skulle håndtere andre sagsområder i centeret og lede det samlede centers koordination med de øvrige medlemmer af centerledelsen. Du bliver en del af et chefteam med højt til loftet, humor og både ret og pligt til at gøre din indflydelse gældende.

CRK referer til direktionen i FPS bestående af direktøren samt tre vicedirektører.
Om stillingen
De fem sektioner, der indgår i bemandingsopgaven faciliterer rekrutteringsprocesserne og bemanding af stillinger i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og de støttende styrelser samt Forsvarsministeriets departement. Hertil kommer bemanding af internationale stabe og reserven. Opgaveløsningen og samarbejdet med myndighederne sker med udgangspunkt Forsvarsministeriets Personalestyrelses strategiske pejlemærker med fokus på proaktivitet og stærke relationer.

Kerneopgaven for Bemandingsopgaven er den løbende understøttelse af rekruttering og bemanding af stillinger inden for ministerområdet, hvilket sker i tæt dialog myndighederne. Hertil kommer en fortsat udvikling og implementering af digitale løsninger til understøttelse af rekrutteringsprocessen, samt tilpasning og udvikling af HR processerne.

Bemandingsopgaven håndterer endvidere personeltilpasningsprocesser, behandling af indplacering af chefstillinger, understøtter bemandingen af chefstillinger og er endvidere ansvarlig for administration af personel på langtids civiluddannelse.
Om dig
Du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn med dokumenteret ledelseserfaring for niveauet samt erfaring fra det værnsfælles niveau og med et bredt kendskab til Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Som person er du:
• Udviklingsorienteret og nytænkende - og har lyst til at udvikle vores HR-service og skabe endnu bedre rammer for rekruttering og bemanding.
• Udadvendt og optaget af relationer – og motiveres af at samarbejde og rådgive chefer i hele koncernen og på højt niveau.
• Helhedsorienteret og har en høj grad af integritet – så du har et blik for de vilkår og den nødvendig fortrolighed, som omgiver HR.
• Analytisk stærk og god til at hurtigt at danne dig et overblik over komplekse opgavestillinger.
• God til at motivere andre og delegere opgaver – så dine medarbejdere trives og han mulighed for at tage ansvar.

Du skal endvidere være indstillet på, at indgå i en centerledelse, hvor vi er optaget af at udvikle os som ledere og udvikle vores opgaver, og hvor vi derfor giver hinanden tværgående sparring og støtte. Du skal være indstillet på, at stillingen indebærer en del rejseaktivitet (indenlands), da vi løbende er rundt til samarbejdspartnere og ligeledes har medarbejdere på 8 geografiske placeringer.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter konkret vurdering ske som tjenestemand i lønramme 37.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør ved FPS oberst Michael Thøgersen på telefon 4148 5700 eller FIIN: FPS-MTH@mil.dk, og/eller nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Peter Gutfeld, på telefon 2424 2274 eller FIIN: FPS-PGU@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til sektionschef MJ Nicolas Salbroe fra Chefbemandingssektion B i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5400.

Ansøgningsfristen er søndag 5. februar 2023 og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. maj eller snarest herefter.

Du skal søge jobbet via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen. Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag. FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

13.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent