Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Staff officer Training & Exercise branch (G7) Multinational Division North.


Staff officer Training & Exercise branch (G7) Multinational Division North.

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med øvelsesplanlægning på troppeenhedsniveau, herunder planlægger og gennemfører øvelser for affilierede brigadestabe i et multinationalt miljø? Multinational Division North (MND N) har sit hovedkvarter i dels Karup/Slagelse i Danmark, dels i Adazi i Letland, og du vil blive en del af Exercise Planning Team I (G7) i fredstid og indgå i divisionens felthovedkvarter i Letland under krise og konflikt.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup/Slagelse, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af affilierede brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes i MND N østlige hovedkvarter i Adazi, Letland. Du vil indgå i G7 i fredstid og den daglige tjeneste, men have en anden designeringsfunktion i kriseopstillingen, afhængig af dine forudsætninger.

I fredstid er du en væsentlig spiller i at sikre divisionens planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af den årlige uddannelsescyklus for affilierede brigader, Knight serien.

Du indgår i fredstid i Exercise Planning Team I, som er et multinationalt team bestående af i alt fem medarbejdere. Teamet virker som Officer with Primary Responsibility på Knight serien og de relaterede enhanced Forward Presence bataljoner. Teamet er overfor chefen for MND N ansvarlig for planlægning og gennemførelse af tildelte øvelser. Dette arbejde kræver gode koordinations evner, stor gennemslagskraft og evnen til at tale til større forsamlinger på divisionens arbejdssprog; engelsk. Dertil kommer evnen til at have endog mange samtidige bolde i luften.

Du vil ligeledes være G7 repræsentant i f.m. den ”skarpe” forsvarsplanlægning i samarbejde med øvrige brancher i hovedkvarteret.

National (eMTEP) og multinational (Framework Nations) budgettering for alle de aktiviteter, som G7 er ansvarlige for, indgår ligeledes i stillingen.

Som stabsofficer indgår du i divisionens felthovedkvarter i krise og krig. Den endelige designeringsfunktion afgøres bl.a. af dine forudsætninger, men hovedsageligt på baggrund af operative behov, idet felthovedkvarteret vil være på et kontinuerligt højt beredskab.

Der skal påregnes ca. tre til fire ugers øvelse om året samt yderligere fire - seks ugers anden aktivitet som ikke foregår i Adazi.

Afhængig af dig og dine personlige ambitioner, er der mulighed for forskellige tilbud for kompetenceudvikling, herunder mulighed for at læse eksempelvis Master i Militære Studier (MMS) eller en ækvivalerende civil master.

Tjenesten vil være mangfoldig og afvekslende. Den omfatter bl.a. operativ planlægning, deltagelse i stabens interne stabsrutinering, træning af brigader samt daglig drift. Du vil selv kunne påvirke mulighederne for fortsat kompetenceudvikling indenfor specialet, gennem uddannelser og kurser, men også ved eksterne og foresatte myndigheder.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 og har gennemført VUT/I-L eller VUK BTN og BDE. Du har været stabsofficer på enten bataljons- eller brigadeniveau.

Du har erfaring fra planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af øvelser, herunder eventuelt også i henhold til BI-SC 75-003; NATO Collective Training & Exercise Directive.

Du besidder gode samarbejdsevner, er analytisk, selvstændig, struktureret og initiativrig, samt vant til at arbejde i et dynamisk miljø både nationalt og internationalt. Du er god til at udarbejde beslutningsnotater, planlægge langsigtet og kommunikere i skrift og tale på tværs af grader og værn.

Det vil være en fordel hvis du tidligere har arbejdet i en operativ stab på troppeenhedsniveauet, og herigennem opnået kendskab til arbejdsgangene og omgangstonen i operative stabe.

Du skal være helbredsmæssig godkendt i rammen af sundhedstriaden. Du skal endvidere kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Udstationering
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A) som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Nationalt Støtte Element, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for G7 oberstløjtnant Nicolai Abildgaard på telefon +45 72831130 eller mobil +45 51 51 55 02.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Tine Valentin Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5768.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2023.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest herefter..

Stillingen er til besættelse snarst muligt.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.02.2023

Indrykningsdato

13.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent