Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Elektronikfagtekniker til Forsvarets Satellitkommunikation sektion ved Føringsstøtteregimentet i Karup


Elektronikfagtekniker til Forsvarets Satellitkommunikation sektion ved Føringsstøtteregimentet i Karup

Har du interesse for satellitkommunikation og trives du godt med høj grad af selvstændighed og ansvar, og brænder du for at arbejde med faglige dygtige kolleger – så er du måske vores nye kollega ved Forsvarets SATCOM enhed i Karup.
Om os
SATCOM HUB (som den kaldes i daglig tale) er en del af 3. Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (3 CISOPSBTN), som indgår i Føringsstøtteregimentet. 3 CISOPSBTN består, ud over Commandteam og staben, af seks sektioner.

Driften og støtte til igangværende operationer og missioner dækkes af SATCOM HUB’en, CIS-Operationscenteret og Forsvarets Frekvenskontor. Implementeringssektionen og Danish Mission Networking-sektionen står for videreudvikling og støtte til særligt materielanskaffelsesprojekter og kapacitetsudvikling. Uddannelsessektionen varetager IT- og Kryptouddannelser samt fjernundervisningen i Hæren og gennemfører også Forsvarets Cyberværnepligt.

SATCOM HUB, der holder til i Karup, er værnfælles og ansvarlig for den tekniske drift af alle operative satellitforbindelser til støtte for Forsvarets missioner, operationer og øvelser, både nationalt og internationalt.

SATCOM HUB består af 12 mand, som ud over chefen består af en chefsergent (Chief Planner), en seniorsergent (implementering og videreudvikling af systemerne), en sergent som daglig driftsleder for et teknikerteam på 7 medarbejdere og en forsyningsbefalingsmand.

SATCOM personel er tekniske specialister med stor erfaring, der inden for hver deres område bidrager til en fælles opgaveløsning. Specialisterne arbejder ofte selvstændigt og arbejdstempoet kan i perioder være højt som følge af enten at imødekomme dynamiske operative behov og ændringer, eller for at udbedre fejl og problemer på de operative satellitforbindelser.
Om stillingen
Som tekniker ved SATCOM vil du indgå i et team, der forestår driften, vedligeholdelse og reparation af SATCOM materielsystemer. Du skal blandt andet bidrage til, at de terminaler, der overleveres til brugeren, virker og er testede inden afsendelse fra Danmark samt gøre alt for at opretholde den høje oppetid, der kendetegner sektionens systemer.

Du vil skulle arbejde med de to primære modemsystemer Comtech og Idirect med tilhørende servere, der anvendes af SATCOM. Den primære opgave er at sikre den tekniske understøttelse af systemerne, og dermed sikre kritisk kommunikation til brugerne. Der er en høj grad af selvstændighed i det daglige arbejde, men du skal også kunne virke i et team med kolleger, der besidder stor erfaring med systemerne ved SATCOM.

Som tekniker ved SATCOM vil du blive inddraget i relevante projektarbejder med FMI og internationale samarbejdspartnere, have mulighed for at deltage på eftersynshold i Danmark og Grønland samt ved aktuelle missioner internationalt. Din uddannelse på SATCOM anvendte systemer vil ske i Danmark og i udlandet som fx Tyskland, Belgien og USA.

Det er en konstabelstilling og der er krav om en faglig uddannelse som elektronikfagtekniker. Stillingsindehaveren skal have gennemført værnepligt eller forsvarets basisuddannelse og have kørekort kategori B (Kørekort kategori C, D og E er en fordel).
Om dig
Du har svendebrev som elektronikfagtekniker/-mekaniker og du er forberedt på at skulle videreuddanne dig for at blive skarp på netop de systemer, der anvendes ved SATCOM.

Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, tager initiativ og er forudseende i opgaveløsningen og lægger vægt på et højt fagligt niveau.

Du er fleksibel og omstillingsparat, da de operative opgaver kan ændre sig med kort varsel, og omprioritering i overensstemmelse med operative behov kan forekomme

Som person sætter du en ære i høj faglighed, og du indgår positivt og konstruktivt i både større og mindre teams. Du er udadvendt med et godt humør og bidrager gerne til det gode arbejdsmiljø. Du er interesseret at udvikle dig fagligt.

Du skal beherske engelsk i såvel tale som skrift, kunne anvende PC herunder gerne kendskab til SAP PM.

Du skal være udsendelsesparat og kunne honorere forsvarets fysiske og lægelige krav til operativt personel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte driftleder oversergent Allan Aagaard på telefon 72 82 68 69 eller chefen for SATCOM major Lars Iversen på telefon 72 82 68 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2023 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO
Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

13.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent