Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Radiooperatør til Jægerkorpset


Radiooperatør til Jægerkorpset

God kommunikation er essentielt - både i forsvaret og i vores samfund som helhed.
Er du enig i dette synspunkt og i øvrigt klar til en spændende og udfordrende hverdag, med opgaver af meget varierende karakter, så er stillingen som radiooperatør i Jægerkorpsets Communication Information Section - i daglig tale CIS sektion - måske lige jobbet for dig.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.
Om stillingen
Som ny radiooperatør i JGK CIS sektion vil du fra starten både modtage sidemandsoplæring samt skulle gennemføre eksterne uddannelser. Du vil efter hånden få tildelt opgaver som du selvstændigt eller i samarbejde med andre CIS medarbejder skulle løse.

Vi tilbyder dig et job, som indebærer stort ansvar og selvstændighed, men også gode muligheder for personlig udvikling samt brug af erhvervede, faglige erfaringer og færdigheder.

I det daglige vil du få tildelt egen ansvars områder hvor det forventes at du over tid vil kunne varetage undervisning af egne samt være en del af udvikling af de tildelte områder. Under indsættelser og øvelser vil du primært komme til at arbejde i teams, her vil du skulle løse opgaver sammen med de operative samt øvrigt personel i Jægerkorpset.

I dit daglige virke er de tre væsentligste opgaver følgende:
- Uddannelse af Jægerkorpsets personel, samt udvikling af CIS kommunikationsmetoder og -midler
- Virke som radiooperatør i JGK TOC eller som Oscar indsat sammen med et førerelement.
- Virke som UAS operatør, under samme forhold som øvrige indsatte enheder/personel.
Om dig
Du er som udnævnt konstabel, og har flere års tilfredsstillende militær tjeneste bag dig. Det er ønskeligt, at din militærfaglige bagrund gør, at du behersker almen våbenbetjening, og har en grundlæggende militær taktisk forståelse. Du er fagligt velfunderet, og kan ved selvstudie løfte eget niveau.

Du er initiativrig og handlekraftig, og tager selvstændigt fat på at løse identificerede opgaver.
Du evner at rumme en stor mængde teknisk viden, og er i stand til at levere korte præcise meldinger. Du er i stand til at bevare kontrollen, udvise overskud og have en rolig fremfærd i pressede situationer.

Du har en stærk psyke, og er i god, allround fysisk form. Du er endvidere i besiddelse af normal behændighed og motorik.

Det er et krav, at du behersker engelsk på SLP niveau 2-2-2-2. Endvidere skal du kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic top secret.

Det er desuden et krav, at du er i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B, mens det er ønskeligt, at du har gyldigt kørekort til kategori C.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har en brugeruddannelse på radiosystemer, som generelt anvendes i forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Peter Duun, der er sektionsfører for CIS, på telefon 7283 9024, mail JGK-CIS01@MIL.DK, eller chefsergent Henrik Hviid, på telefon 728 39010 eller mail JGK.S101@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. februar 2023 og samtaler forventes afholdt ugen efter. Stillingen er til besættelse 1. april 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

13.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent