Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Intelligence Fusion Centre ved 2. Military Intelligence Bataljon


Chef for Intelligence Fusion Centre ved 2. Military Intelligence Bataljon

Interesserer du dig for efterretningstjeneste, og er du samtidigt en god leder, som formår at bringe dine medarbejderes viden og færdigheder i spil?

Så opfordres du til at søge stillingen som chef for Intelligence Fusion Centre (IFC).
Om os
IFC er placeret ved 2. Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet i Varde. Bataljonen består ud over IFC ligeledes af uddannelses-, efterretningsindhentnings-, analyse- og påvirkningsenheder.

IFC er et videns- og analysecenter, som bearbejder efterretninger relateret til aktuelle indsættelsesområder for hæren samt forestår efterretningsmæssig understøttelse af Hærkommandoen. I det daglige bearbejder IFC informationer fra forskellige klassificerede og ikke-klassificerede netværk og udarbejder produkter såsom Intelligence Summary (INTSUM), Supplementary Intelligence Report (SUPINTREP), Intelligence Report (INTREP), Briefinger, temabaserede notater m.m. til støtte for de igangværende og kommende missioner, primært på taktisk niveau.

IFC er inddelt i All Source Analysis Cell (ASAC), som for nuværende håndterer fire fokusområder i samråd med HRN myndigheder, HJV og FE. Hvert fokusområde består af 3-6 medarbejdere. Intelligence Requirement Management (IRM) som generelt håndterer "Information Management" på alle tilgængelige netværk, herunder rapporteringer, temasignaler samt opgaver i IFC. Desuden indeholder IFC Technical Intelligence (TECHINT) som bearbejder og udfærdiger tekniske produkter i relation til trusler fra konventionelle og ikke konventionelle våben og våbensystemer, samt analyser af køretøjer, udrustning og materiel.

IFC består af 38 medarbejdere, hvoraf 33 er militære og 5 er civile.

IFC er en arbejdsplads præget af stor faglig stolthed, analytisk kapacitet, gode interne relationer kollegaerne imellem, tid til grundighed, vekslende opgaver og plads til udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder.
Om stillingen
Den daglige opgave som leder, chef og problemknuser fylder mest. Som chef forventes du at være en markant og tydelig leder i dagligdagen, der formår at sætte retningen og sikre gode rammer for dine medarbejdere.

Du er en problemknuser, der sikrer at alle specialer i IFC har de bedst mulige vilkår for løsning af deres opgave, og at der er fokus på det analytiske samt at kernemedarbejdere udvikles og fastholdes. Periodevis er der en ekstra belastning i forhold til konkrete situationer, der kræver et større fokus. Du bliver chef for medarbejdere fra konstabler til major samt civile analytikere.

Som CH/IFC vil du endvidere være meget synlig for CH/EFR, HKO og CH/HKO, idet du forestår briefingen af disse om situationen i Hærens missionsområder.

Du sikrer sammenhængen mellem analysekapaciteten og opgaverne i hærens indsættelsesområder og er hovedbidragyder til hærens ICP. Du giver analytisk sparring på briefinger og skriftlige efterretningsprodukter, herunder fungere som ”godkender”, og tilsikrer kvaliteten af udsendte IFC produkter.

Der er mange samarbejdspartnere både internt ved Efterretningsregimentet, resten af Forsvaret, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste, samt i udlandet. Du skaber, fastholder og udvikler partnerrelationer til partnere inden for all source efterretningsområdet.

Du varter og udvikler relevante kontakter med de organer og organisationer, der kan levere den kritiske viden til IFC. Du vil også have en naturlig relation til partnere, der modtager IFC efterretningsprodukter. Dette kræver god forståelse for samspillet mellem analysen og IRM & CM samt indhentningsmidlernes karakteristika.

Planlægning, prioritering og afholdelse af situationsbriefinger for hærens chefgruppe er en væsentlig del af opgaveporteføljen.

Du skal desuden være med til udviklingen af den taktiske efterretningstjeneste i hæren. Du skal derfor kunne præsentere viden på en måde, der sikrer at budskabet leveres troværdigt.

Stillingens områdespecifikke fokus og specialernes viden og færdigheder udvikles i takt med Hærens erkendte behov.

Rollen er meget selvstændig, men du indgår naturligt i ledelsesteamet i 2 MIBTN og som efterretningsmæssig ressourceperson for EFR i forhold til G2 og ved briefinger for blandt andet Hærens øvrige ledelse, ligesom du lejlighedsvis vil indgå i interne arbejdsgrupper enten som leder eller deltager.
Om dig
Du er major og har gennemført VUT II/L eller MMS.
Du er en dygtig leder, der oprigtig ønsker at arbejde med de ansatte.

Du besidder en meget god taktisk forståelse – både på det konventionelle og det irregulære niveau. Du har en solid forståelse for efterretningstjenesten, og er fortrolig med doktrinen.

Dine analytiske kompetencer er veludviklede, og du har en god forståelse for metode (videnskabelig). Faglig og personlig integritet samt gode sociale kompetencer er ligeledes kendetegnende for dig. Samarbejde og faglighed er kompetencer som du kan nikke genkendende til.

Du skal være indstillet på at kunne blive udsendt og du forventes at besidde gode IT-færdigheder.

Det er ønskeligt, hvis du har erfaring fra akademisk arbejde, længerevarende ophold i udlandet eller erfaring fra efterretningsanalyse. Hvis du har arbejdet med efterretningstjeneste på BTN, BDE eller højere niveau, eller ved en af Forsvarets single source enheder er det ligeledes er det ligeledes at foretrække.

Endeligt er det ønskeligt, hvis du har været udsendt i internationale militære operationer eller har anden relevant international erfaring i efterretningsstillinger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for 2 MIBTN, major Peter Work; EFR-2B-STCH@mil.dk / telefon 728 29008. .

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajn Jesper Tang Sørensen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2023. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter. Ansættelse pr. 1. april 2023 eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job. Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.
Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger.
Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

12.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent