Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Udstationering til Tyskland - Target System Analysis Cell Chief ved A2 Target Development Section, HQ AIRCOM


Udstationering til Tyskland - Target System Analysis Cell Chief ved A2 Target Development Section, HQ AIRCOM

Er du officer og interesseret i at arbejde med NATO targeting fra bunden, og få et unikt indblik i hvordan NATO planlægger og udfører targeting fra taktisk til strategisk niveau ? Så er stillingen her måske noget for dig.

Om os
Headquarters Allied Air Command (HQ AIRCOM) er NATO’s hovedkvarter for luftoperationer. Vi er placeret inde på den amerikanske luftbase i Ramstein tæt på Kaiserslautern, Tyskland, og er lidt over 500 medarbejdere fra NATO og partnernationer.

Som det eneste tilbageværende hovedkvarter for luftoperationer yder HQ AIRCOM luftmilitær rådgivning til NATO’s øverste militære ledelse. Commander AIRCOM er herudover pålagt at opstille et Joint Forces Air Component (JFAC) og varetager NATO’s stående missioner, Air Policing, Ballistic Missile Defence samt operativ kontrol af NATO Airborne Early Warning og Air Ground Surveillance.

Arbejdstempoet ved HQ AIRCOM er til tider højt, men der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling under en overvejende uformel omgangstone.
Om stillingen
Stillingen er benævnt Cell Chief for Target System Analysis ved HQ AIRCOM A2 Target Development Section, A2TD, NATO Peacetime Establishment (PE).

I denne stilling har du en fantastisk mulighed for som kaptajn at arbejde med NATO targeting fra bunden og få et unikt indblik i hvordan NATO planlægger og udfører targeting fra taktisk til strategisk niveau. Samtidig får du rig mulighed udvikle på A2TD produkter i samarbejde med A2TD Section Head og dit team.

Du vil være ansvarlig for den daglige ledelse af teamet og sørge for at alle bidrager til den fælles opgaveløsning. Du vil være den endelige kvalitetssikring af jeres produkter og skal derfor være helt klar på hvordan jeres produkter passer ind i NATO, om disse lever op til den fastsatte standard, samt hvilken værdi netop jeres produkt vil have i NATOs operative virke. Derudover sørger du også for koordinere jeres indsats med både NATOs operationelle og strategiske niveau, samt deltage i diverse møder og Working Groups om Targeting og ”Joint Fires and Effects”.

Ud over den daglige ledelse af TSA teamet og kvalitetssikring af teamets produkter, vil du være ansvarlig for videreudvikling af Target System Analysis ved AIRCOM på flere parametre. Du vil være centrum for den enorme udvikle A2TD står overfor, og vil være ansvarlig for at alle nye systemer bliver implementeret korrekt og passer ind i jeres arbejdsgange og procedurer. Du vil ligeledes være ansvarlig for at alle analytikere i A2TD er trænet i, og forstår, TSA ved både at producere og levere briefinger til hovedkvarteret om targeting generelt og TSA specifikt.

Du vil være direkte involveret i A2TD Collection Requirements Process, hvorfor det er en klar fordel at have erfaring med indhentningskrav og efterretningskredsløbet generelt. Specifikke detaljer om dette kan afklares ved at tage direkte kontakt til ÆDO Sydtyskland.

I NATO Crisis Establishment (CE) er stillingen klassificeret som Battle Damage Assessment (BDA) Team Lead hvorfor det forventes at du dygtiggøre dig i denne disciplin sideløbende med dine normale arbejdsopgaver.

Du vil være ansvarlig for mange af de ovenstående arbejdsopgaver inden for BDA, f.eks. træning og efteruddannelse af teamet. Ofte går disse produkter direkte til det operationelle og strategiske niveau, f.eks. SACEUR og NATO HQ i Bruxelles.

Stillingen er ligeledes klassificeret som en ”Cybertargeteer” stilling hvorfor der er mulighed for at deltage i offensive og defensive cyber-relaterede kurser efter aftale med din nærmeste chef.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn og du har nogle års taktisk eller efterretningsmæssig erfaring på niveauet fra forskellige stillinger, gerne i udlandet eller Arktis. Du har enten en operativ baggrund, hvorfra du har erfaring med planlægning og/eller udførelse af luftoperationer, eller en efterretningsmæssig baggrund med erfaring fra en analysesektion, alternativt erfaring med en indhentningsdisciplin, f.eks. OSINT.

Du er analytisk stærk, og er i stand til hurtigt at danne dig et overblik over komplekse situationer, og du formår at identificere de afgørende elementer for analysen og for dine produkter. Du har nogen ledelseserfaring, og har derigennem tilegnet dig samarbejdsevner, som gør dig i stand til at lede et team af eksperter med vidt forskellig baggrund og kultur.

Du udstråler personlig autoritet, og har gennemslagskraft nok til at holde retningen gennem en efterretningsanalyse med til tider meget modstridende hensyn.

Vi ser gerne, at du har en solid forståelse for data og databasehåndtering, ligesom erfaring med implementering af onlineløsninger eller projektledelse er en fordel. Erfaring med System Analyse, Netværksanalyse, efterretningsanalyse eller statistik er ligeledes en fordel. Det er ønskeligt at du allerede har gennemgået alle fire NATO targeting kurser i Oberammergau, alternativt vil du skulle tage de resterende targeting kurser sideløbende med dine arbejdsopgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Du vil under udstationeringen blive tillagt grad som major.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er til besættelse 1. april 2023 og besættes som udgangspunkt for en tre til fireårig periode – dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager et skattefrit udetillæg og en evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension.

Derudover er det muligt at forhandle personlige tillæg. Eventuelle børn vil som udgangspunkt blive tilknyttet det tyske skole- og børnehavesystem.

Du kan læse mere om vilkårene for udstationering på Forsvarets HR-portalen via FIIN, hvor du også kan beregne dit skattefrie udetillæg.

Du kan finde flere informationer i FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering, herunder bl.a. ægtefællepension og hjemflytningstillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:

- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder)
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte den danske SNO, oberstløjtnant Mikael Mørck-Pedersen på telefon +45 50864700 eller +49 6371 40 2574.

Har du spørgsmål til løn- ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du kontakte HR-konsulent, Tine Vallentin Nielsen på telefon +45 32665768.

Ansøgningsfristen er 31. januar 2023.
Samtaler forventes gennemført snarest herefter.

Ansøgninger sendes elektronisk via link i annoncen.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.01.2023

Indrykningsdato

11.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent