Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kommunikationsgast til Kommunikationscenteret ved Flådestation Frederikshavn (genopslag)


Kommunikationsgast til Kommunikationscenteret ved Flådestation Frederikshavn (genopslag)

Kunne du tænke dig at arbejde med militær kommunikation og være det operative kontaktpunkt der forbinder Flådestation Frederikshavn med enheder og myndigheder omkring bl.a. løsningen af Forsvarets operative logistik? Er du serviceminded, pligtopfyldende, samt alsidig, mødestabil og fleksibel - så er det dig vi søger til stillingen som Kommunikationsgast og stabshjælper ved Flådestation Frederikshavn.
Om os
Som en del af 3. Eskadres organisation, er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder samt operativ drift af flådestationen. Vores evne og vilje til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret døgnet rundt, året rundt overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn har i alt 89 medarbejdere som er fordelt på en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektionen samt et Garnisonselement.
Hos Flådestation Frederikshavn lægger vi særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Operativ Støttesektion er inddelt i tre elementer, hhv. Planlægningselementet, Single Point of Contact elementet samt Kommunikations og Publikationselementet.
Stillingen er i Kommunikations og Publikationselementet, der består af i alt 11 medarbejdere, hvoraf syv af stillingerne er besat med kommunikationsgaster i Kommunikationscenteret.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, stabilitet, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.
Om stillingen
Stillingen er som kommunikationsgast og har du ikke kvalifikationen, er der mulighed for den nødvendige efteruddannelse.

Flådestation Frederikshavn kommunikationscenter er døgnbemandet rul og dine primære arbejdsopgaver er varetagelse af signal- og radiotjeneste, samt dele af funktionen som Single Point Of Contact primært uden for normal arbejdstid, herunder formidling af kontakt og information via bl.a. telefon og mail. Dertil er opgaven opsyn med- og kontaktpunkt ift. flere af de aktiviteter, der finder sted i Flådestationens bassiner og på kajarealer. Ydermere er blandt opgaverne at servicere ”kunder” der enten kontakter eller dagligt kommer i kommunikationscentret, ligesom der vil være en række forefaldende opgaver i forbindelse med tjenesten.

Udover ovenstående indgår funktionen i værtsnationsstøtten (Host Nation Support) til udenlandske enheder. Udover virket som kommunikationsgast vil blandt opgaverne også være stabshjælper i forbindelse med oprettelse af Tailord Logistic Site (T-FLS) og ved anden brug af Flådestation Frederikshavn situationsrum.

Du vil indgå i et kontinuerligt rul, og mere præcist vil dine arbejdstider vil være planlagt minimum tre måneder frem. Vagten variere med hensyn til ugedage og tid på døgnet, idet tjenesten forrettes i korte og lange dagvagter, samt nattevagter på hverdage og hen over weekend og helligdage.
Om dig
”Personen” bag uniformen er vigtig for os, da du vil blive en af de medarbejdere, som er indgang til Flådestationen og derved kan være første møde for kollegaer, kunder og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du er ansvarlig, serviceminded og professionel i hele din tjeneste og opgaveløsning.
Det er ydermere vigtigt med helhedsforståelse, dømmekraft og gode samarbejdsevner for at forstå sammenhænge, kommunikere korrekt og yde den rette service.

Du vil have et netværk af dygtige kolleger at rådføre dig med, og når tiden er moden til det, forventer vi en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed, hvor du fleksibelt er i stand til at bestride tørn ved kontinuerlig tjeneste sammen med andre og i perioder alene (vagttjeneste 24/7/365).

Krav og efteruddannelse.
• Forsvarets basisuddannelse og kommunikationsuddannet.
• Er du uddannet i Hæren/Flyvevåbnet skal du gennemgå basisomskoling til Søværnet, hvor du uddannes i sømandskab, redningsmidler, røgdykning, militæroptræden og idræt m.m. (i alt 17 dage).

• Er du civil, men har tidligere modtaget en af basisuddannelserne, skal du bestå en central jobafprøvning forud for ansættelse.

• Er du ikke uddannet kommunikationsgast, skal du efterfølgende gennemføre og bestå et tilpasset uddannelsesforløb for opnåelse af de nødvendige kvalifikationer som kommunikationsgast.

Ønskeligt.
• Erfaring fra sejlende tjeneste.
• Erfaring med krypto- og kryptoudstyr.
• Kendskab til Flådestationen Frederikshavn
• Kendskab til IT på minimum brugerniveau.
• Behersker engelsk i skrift og tale på minimum brugerniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du er sikkerhedsgodkendt til, eller kan godkendes til HEMMELIGT, og skal kunne opretholde denne clearing under hele ansættelsesforholdet.

Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der er tale om en fast stilling ved Flådestation Frederikshavn med fast tjenestested i Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder SSG Johnny Jensen på tlf. 728 56080, e-mail: 3E-FRH-LDKPE@mil.dk eller næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår kontakt venligst HR-konsulent Rikke Thomsen på mail FPS-RTH@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 4. februar 2023 og samtaler gennemføres løbende eller hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse snarest i koordination med dig og din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket ”Send ansøgning”. Det anbefales at vedlægge CV, evt. seneste FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre i Søværnet omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.02.2023

Indrykningsdato

11.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent