Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Taktisk Officer søges til fregatten IVER HUITFELDT (genopslag)


Taktisk Officer søges til fregatten IVER HUITFELDT

Har du interesse for taktik og sømilitær ledelse? Vil du være med til at lede, drive og udvikle et af Søværnets største operationsrum? Så søger fregatten IVER HUITFELDT nu en ny Taktisk Officer (TAO) til at specialisere sig i søkrig.
Om os
Fregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til maritime operationer alle steder i verden - fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt – med et fokus på områdeluftforsvar.

I 2022 har IVER HUITFELDT gennemgået vedligehold, hvor skibet bl.a. får gennemgået installationer og opdateret systemer – herunder et værftsophold. Platformen er nu klar til at gennemgå et intensivt træningsprogram i 2023, så enheden derefter er klar til indsættelser.

På IVER HUITFELDT har vi en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør os i stand til at stille op hvor og når, der er brug for det. Vi forventer, at der kan forekomme ændringer til sejladserne med kort varsel, og vi er indforståede med, at det er et vilkår for vores tjeneste.
Vi lægger derfor vægt på at skabe en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og individuelle hensyn til den enkeltes privatliv, når tjenesten ellers tillader det.

Vi har i et almindeligt år i gennemsnit 140 sejldage uden for basehavnen i Korsør. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger ad gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.
Om stillingen
Operationsrummets personel er inddelt i to sektioner: Air Defence (AD) og Sea Combat (SC). Som TAO vil du blive en del af en af sektionerne, som drives af Operationsofficeren (OPO) i tæt samarbejde med Taktisk Officer Undervand (TAOU) og Taktisk Officer Luft (TAOL). Hvilken sektion du vil blive tilknyttet vil i høj grad afhænge af din erfaring, evner og egen interesse.

Tjenesten kan deles op i to elementer: tjeneste i basehavn og sejlende tjeneste. I basehavn omfatter tjenesten udvikling af dit warfare område samt planlægning af kommende øvelser. Det er sergenterne, der står for den daglige ledelse af kampinformationsgasterne, men det er dit ansvar som Taktisk Officer – igennem ledelse af sergenterne – at tilsikre træning, uddannelse og udvikling af operationsrummets personel.

Under sejlads varetager du rollen som vagthavende TAO i tørn med de øvrige TAO’er. Her tilsikrer du, at operationsrummet, broen og skibets taktiske indsættelse følger skibschefens ordrer.
Som TAO bliver det dig i samarbejde med operationsofficeren, der står for at rådgive skibschefen inden for dit taktiske speciale.

I 1. beredskabsgrad sidder du på bagrækken sammen med de øvrige TAO’er. Det er jer, der (inden for hver jeres warfare og igennem jeres respektive teams) styrer skibets overordnede taktiske virke og anvendelse under kamp i samarbejde med operationsofficeren. Som TAO er du desuden ansvarlig for anvendelse af fregattens forskellige våben- og sensor systemer .

Som TAO på IVER HUITFELDT har du mulighed for at blive en vigtig del af en enhed, som hele tiden stræber mod at blive bedre til at kæmpe og vinde søkrigen, sideløbende med, at du udvikler dig selv taktisk og ledelsesmæssigt.

Stillingen er på funktionsniveau M312 (premierløjtnant/LG3).
Om dig
Du er først og fremmest en rutineret officer, som har fundet ud af, hvad du står for, og hvem du er som menneske og leder.
Du ser dig selv som hurtigtænkende, handlekraftig og sætter en ære i at være et forbillede for andre.
Du evner at omsætte dine intentioner og tanker til føring af personel, når situationen kræver det.
Du behersker evnen til at formulere dig kort og præcist på engelsk og dansk i såvel tale som på skrift.
Du har gennemført eller har lyst til at gennemføre Taktisk Officerskursus og Våbenlederkursus i henholdsvis Frederikshavn og på Sjællands Odde.


Det er ønskeligt, at du i din tidligere tjeneste har fået erfaring med taktisk sejlads, operationer og/eller DOST – gerne i rollen som taktisk officer på en anden enhed i 2. Eskadre.

Du har motivationen til løbende at videreuddanne og specialisere dig og din sektion inden for dit område, hvilket også vil foregå igennem udlån til sejlads på andre af 2. Eskadres enheder.

Du er sikkerhedsgodkendt til mindst hemmeligt og er i stand til få gyldigt blåt bevis og tandlægestatus samt bestå de fysiske basiskrav.
Det er afgørende, at du med dine nærmeste er afklaret med, at stillingen indebærer et dynamisk aktivitetsprogram, der bl.a. omfatter periodevis fravær fra hjemmet og en til tider høj arbejdsbelastning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Flådestation Korsør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på IVER HUITFELDT, kaptajnløjtnant Kennet Pedersen, 2e-iver-opo@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 19. februar 2023, og vi forventer at holde samtaler i uge 8.

Stillingen ønskes besat pr. den 1. april 2023 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

19.02.2023

Indrykningsdato

11.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent