Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO)


Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO)

Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO)

Vil du have en spændende udsendelse i 12 måneder, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme?
Danmark forventes at skulle bemande stillingen som Chief Observer Group Golan-Damaskus - ved United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO) fra december 2023. Det kan blive dig, hvis du har de rette kompetencer.
Om os
Om Missionen
Missionens Hovedkvarter er beliggende i Jerusalem, Israel og de militære medarbejdere er placeret rundt omkring i missionens ansvarsområde primært i Israel, Syrien og Libanon, afhængig af stilling og opgaver.

Danmark har været en vigtig del af UNTSO siden 1948. Ud over en rotationsordning på forskellige chefstillinger ved UNTSO, hvori denne stilling indgår, bemander Danmark 10 observatørstillinger fordelt over hele UNTSO ansvarsområde.

UNTSO består af ca. 148 militære observatører, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer, samt ca. 215 internationale og lokale civile medarbejdere. Den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.
Du kan finde yderligere oplysninger om UNTSO på https://peacekeeping.un.org/en/mission/untso
Om stillingen
Om stillingen
Der er tale om en udsendelse på 12 mdr. Militært ansatte returnerer normalt til den stilling, de forlod inden udsendelsen
Som Chief Observer Group Golan – Damaskus bliver du leder af en af missionens observatørgrupper placeret på syrisk side af Golan. Du vil være ansvarlig for alle observatørgruppens opgaver, herunder patruljering, observering, undersøgelse og rapportering, samt dag-til-dag operativ støtte til UNDOF-missionen.

Du vil forud for udsendelsen skulle deltage i nationale og internationale kurser.

FNs jobbeskrivelse kan ses på FIIN: Jobbeskrivelse
Har du ikke adgang til FIIN kan denne rekvireres ved FPS SBH OP-Team, CSG Michael Hirsch på telefon 72 81 92 33 eller på mail til FPS-KTP-OPELM@mil.dk
Om dig
Om dig
Du er officer og kan opfylde FNs alderskriterie (over 25 år og under 55 år på udsendelsestidspunktet).

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø og så har du respekt for de kulturelle forskelle.

FN har flg. krav til stillingsindehaveren:
Required Qualifications:
• Proficiency in both written and verbal English;
• Previous command experience;
• Highly proficient communication and interpersonal skills to supportinteraction in multicultural environment and with internationalorganisations;
• Strong analytical experience/skills;
• Planning and time management skills with an ability to work effectivelyon multiple tasks;
• Computer skills (Word-processing, Spreadsheet, Database,Presentation, Lotus Notes and Image manipulation software).

Desired Qualifications:
• Previous experience from UNTSO as an UNMO;
• Knowledge of Arabic;
• Knowledge of another UN language;
• Previous experience from liaison or diplomatic functions.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer.

Ansøgning kræver en påtegning fra nærmeste leder/chef. For reservepersonels vedkommende skal påtegningen indeholde en accept af, at afgivende myndighed betaler for indkommanderinger forud for udsendelsen, f.eks. i forbindelse med missionsuddannelser, samt at afgivende myndighed foranstalter indgåelse af tidsbestemt kontrakt i f.m. udsendelsen.

Stillingen besættes for en periode på 12 måneder. Start of Tour (SoT) planlægges til primo december 2023. Militært ansatte returnerer som udgangspunkt til den stilling, de forlod inden udsendelsen.

Endelig godkendelse til stillingen, foretages af Department of Peacekeeping Operations/ United Nations, efter fremsendelse af bl.a. Personal History Form.

Såfremt du allerede er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du vil blive udsendt under ”Forsvarets Bestemmelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste” (FPSBST 564-2), hvilket bl.a. vil omfatte FN-tillæg (skattepligtigt), Udetillægslignende tillæg (skattefrit). Dertil kommer de ydelser, som FN udbetaler til dig i missionen (Mission Subsistence Allowance (MSA) til dækning af ”Housing, Food & Incidentals”.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 564-2, som omhandler forhold under din udsendelse.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Fortroligt samt opretholde denne under hele udsendelsen.
Du skal være i besiddelse af gyldigt pas samt kørekort (Kat. C).
Du skal have bestået Forsvarets basistest og kunne helbredsgodkendes til status ”egnet uden begrænsninger” (helbred og tænder) jf. særligt FN-helbredsskema,

Inden udsendelsen gennemføres følgende kurser:
• Conduct after Capture NIV B (3 dage)
• Enkeltmandsforberedelse Modul 1 og 2 (2 uger)
• United Nations Military Observer Course (3 uger, Finland)

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til missionen generelt, kan du rette henvendelse til FN Mission Manager ved Forsvarskommandoen: FKO-O-J35G05 KN Søren M. Dieckmann på telefon 72 84 04 06.

Ansøgningsfristen er den 3. februar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 6, 2023 ved FKO-O-J35G i Karup

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Internationale operationer

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

03.02.2023

Indrykningsdato

10.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent