Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Operationsstabens Logistikafdeling


Sagsbehandler til Operationsstabens Logistikafdeling

Vil du være med til at stå i spidsen for Forsvarets planlægning af logistisk støtte til danske og allierede styrker? Er du fleksibel, omstillingsparat og har lyst til at arbejde sammen med engagerede medarbejdere? Evner du at skabe overblik og systematisere informationer til brug for Forsvaret?

Så er vi et stærkt team, som du kan blive en del af.
Om os
Logistikafdelingen (J4) er en del af Forsvarskommandoens Operationsstab på Flyvestation Karup. Afdelingen arbejder med planlægning af logistik til alle Forsvarets indsættelser samt værtsnationsstøtte.

J4 er sammensat af 16 erfarne medarbejdere fra Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, hvor vi i et værnsfælles arbejdsmiljø med en uformel omgangstone tilstræber at bringe erfaringer fra alle tre værn i spil ifm. den logistiske planlægning af Forsvarets indsættelser. Sammen udvikler vi fælles logistiske løsninger i forbindelse med national og international styrkeindsættelse.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl hverdag i J4, hvorfor vi lægger vægt på fleksibilitet og at vi støtter hinanden på tværs af afdelingen, når det er nødvendigt.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling, der henvender sig til en seniorsergent, som trives i et arbejdsmiljø med et højt aktivitetsniveau. Du kommer til at få en bred berøringsflade i Operationsstaben og med vores samarbejdspartnere.

Du kommer til at arbejde sammen med Logistikafdelingens chefsergent og dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:
- Opdatering af afdelingens logistiske situationsbillede (Recognized Logistic Picture)
- Planlægning og ajourføring i NATO Logistic Functional Area System (LOGFAS)
- Opdatering af Logistikafdelingens hjemmesider.
- Budgetopfølgning for afdelingens eget budget.
- Terminal Area Security Officer (klassificerede systemer) for Operationsstaben (Karup).
- Logistisk information management, herunder overvågning og fordeling af afdelingens elektroniske post.
- Lokal administration i Logistikafdelingen, herunder modtagelse og onboarding af nye medarbejdere.

Logistikafdelingen er præget af en meget uformel omgangstone og vi arbejder fokuseret for at Forsvarets soldater og enheder får den nødvendige logistiske støtte. Du vil i stillingen blive tilbudt kurser og uddannelse med henblik på at du kan varetage dine arbejdsopgaver. Du refererer i det daglige til chefen for planlægningssektionen i Logistikafdelingen.

Der vil kun være et lille antal udlandsrejser om året og der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra.
Om dig
Du trives med administrativt arbejde og evner at systematisere information i en militær ramme. Du skal kunne arbejde selvstændigt, have gode samarbejdsevner og være præget af en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen. Endelig skal du have gode kommunikationsevner og beherske engelsk i skrift og tale, da vi løbende kommunikerer med vores allierede.

Det er en fordel i stillingen, men langtfra et krav, at du har erfaring som ansat i Forsvaret.

Det er et ubetinget krav for ansættelse at du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Bemærk at stillingen også slåes op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat. Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for J4, major Søren Meldgaard Jensen på telefon 7284 0454 eller på mail FKO-O-CHJ45@gmail.com

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. januar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2023

Indrykningsdato

10.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent