Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Rådighedsstilling - Operationsofficer M331 (S5) til Totalforsvarsstyrken ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn


Rådighedsstilling - Operationsofficer major (S5) til Totalforsvarsstyrken ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn søger en operativt fokuseret operationsofficer til Totalforsvarsstyrken (TFS) ved distriktet. Så hvis du ønsker et spændende, afvekslende og anderledes job, der både udvikler dig operativt som leder i Forsvaret og samtidigt styrker dine civile ledelseskompetencer som medansvarlig for opbygning og drift af tre TFS-kompagnier, er muligheden her.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er en operativ landmilitær myndighed under Landsdelsregion Øst, som består af seks hærhjemmeværnsdistrikter. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hærhjemmeværnet.
Hjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn består af 11 underafdelinger fordelt på patrulje- og overvågningsenheder, stabs-, infanteri-, bevogtnings- og politikompagnier samt et tambourkorps. Enhederne er bemandet med frivilligt personel, og den aktive struktur ved distriktet består af cirka 850 frivillige hjemmeværnssoldater. Distriktet administrerer derudover en reservestyrke på godt 1850 frivillige og opstiller desuden enheder til Forsvarets Totalforsvarsstyrke.

Samarbejdet ved distriktet foregår i et positivt og uformelt miljø, hvor vores fokus er på at skabe de bedst mulige betingelser for vores frivillige hjemmeværnssoldater samt Totalforsvarsstyrkens virke. Målet er at opstille veluddannede kapaciteter til støtte for militære og civile myndigheder.
Distriktet kendetegnes ved en velfungerende udvidet stab, hvori der udover de fastansatte indgår såvel frivilligt hjemmeværnspersonel som reservister. Staben er veluddannet og indgår i faste beredskaber med henblik på operativ planlægning og støtte til samfundet.

Distriktet er placeret i Jonstruplejren med et geografisk ansvarsområde sammenfaldende med den lokale politikreds Københavns Vestegns Politi, hvilket omfatter de elleve kommuner på vestegnen.

Om enheden
TFS-kompagnierne, som er under opbygning, indgår i Totalforsvarsstyrken og kan indkaldes ved kriser for at øge samfundets robusthed. Enhederne ledes af reservister, som udgør den føringskadre, der uddanner og fører enheden ved indkaldelse. Enhedernes delinger bemandes af hjemsendte værnepligtige, som har gennemgået Hærens basisuddannelse (HBU).

Kompagnierne består af en kommandosektion samt tre delinger, med hver tre grupper. Kompagnierne er enkadreret med reservister, der løbende vedligeholder evnen til at indkalde, uddanne og føre de hjemsendte HBU-soldater. Føringskadren støtter desuden uddannelsen ved både distriktets øvrige enheder og andre relevante føringskapaciteter ved både Hærhjemmeværnet og Hæren.
Om stillingen
Som reserveofficer bliver du ansat i en designeringsfunktion i en krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som major af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Som operationsofficer bidrager du sammen med bl.a. distriktschefen til rekruttering, uddannelse og føring af kompagnierne under forberedelse, øvelse og indsættelse.

Som operationsofficer deltager du desuden aktivt i planlægningen og gennemførsel af uddannelses- og øvelsesaktiviteter for distriktets øvrige enheder efter nærmere aftale.

Vi forventer, at du aktivt deltager i distriktets udvikling af føringskoncepter og enheder, hvilket bl.a. betyder deltagelse i aktiviteter min. 10 dage årligt fordelt på både hverdage og weekender.

Om dig
Du har mod på et spændende job i Forsvarets reserve og ønsker at være primær drivkraft for den fortsatte implementering, opbygning og udvikling af Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegns Totalforsvarsstyrkebidrag.

Du har en operativ baggrund fra Hæren, og har gjort tjeneste som enten linjeofficer eller reserveofficer.

Du er energisk, fleksibel og dedikeret med en høj grad af selvstændighed. Du har drive og fører med dig selv som forbillede din enhed til resultater med fokus på initiativ og ansvarsfølelse.

Du har en god forståelse for operative forhold baseret på egen erfaring fra tidligere tjeneste – eller er parat til at opbygge denne viden og erfaring som en del af dit virke som kompagnichef.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for reserveenheden ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn major Allan Hjort på telefon: 24 99 86 60 eller distriktschefen oberstløjtnant Henrik Gustafsson på telefon: 32 66 57 30 eller på mail: HDKVE-CH@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2023. Stillingen er med tiltrædelse 13. februar 2023.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.02.2023

Indrykningsdato

09.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent