Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Udstationering til Tyskland - Duty Controller til CAOC Uedem


Udstationering til Tyskland - Duty Controller til CAOC Uedem

Kan du bevare overblikket i et heftigt operativt miljø og under omskiftelige vilkår? Kan du tænke dig at arbejde med styring af Air Policing / Air Defence i forbindelse med NATO luftoperationer både i hverdagen og i NATO’s krisestyring?

Har du lyst til at bo og arbejde i Tyskland, hvor du sammen med dine internationale kolleger har ansvaret for styring af luftoperationer i et professionelt, dynamisk og krævende taktisk miljø, så er du måske den resursestærke major vi søger til at varetage den udfordrende stilling som Duty Controller ved CAOC Uedem.
Om os
CAOC Uedem er beliggende i Nordrhein-Westfalen i det nordvestlige Tyskland. CAOC Uedem er underlagt HQ AIRCOM, og har ansvaret for at varetage Air Policing af luftrummet over hele den nordeuropæiske del af NATO. CAOC Uedem er en enhed med et godt og uformelt arbejdsmiljø, og der er desuden et velfungerende socialt netværk blandt de forskellige nationers familier.

CAOC Uedem planlægger, beordrer, koordinerer og overvåger luftoperationer med allokerede ressourcer i fred, krise og i krig i henhold til Commander Allied Air Command’s direktiver. CAOC Uedem koordinerer ligeledes med hær og maritime enheder, samt med nationale enheder vedrørende luftoperationer indenfor CAOC Uedems ansvarsområde.
Om stillingen
I stillingen som Duty Controller vil du skulle lede et vagthold i Static Air Defence Centre (SADC).

Udover dette er dine væsentligste opgaver :

- Udøver fuld taktisk kommando og leder indsættelse og management af luftoperationer.
- Gennemfører luftoperationer i henhold til gældende regler.
- Ansvarlig for udøvelse af den operative ledelsesfunktion i SADC.
- Udøver Duty Controller funktionen og leder vagtholdet med henblik på at optimere
ressourcer og sensorer.
- Koordinerer alle operative luftforsvarshændelser med Available Air Defence Commander.
- Adviserer og rådgiver Operationsdivisionens Chef om særlige Air Policing/ Air Defence hændelser af
speciel
karakter samt vurderer luftsituationen og foretager risikoanalyse.

Som sekundær opgave kan det forventes, at du udpeges til at indgå i ”Crisis Establishment” (CE) i CAOC UE bidrag til opstilling af Joint Forces Air Component under HQ AIR Ramstein ledelse.

Positionen vil blive udpeget under hensyntagen til din primære position og/eller dine øvrige kompetencer efter behov identificeret af CAOC UE og HQ AIR Ramtein. Der vil være nogen uddannelse og øvelsesaktivitet i forbindelse med opnåelse af operativ status som ”Mission Ready”. Denne træning kan forventes at starte snarest muligt efter opnåelse af operativ status som Duty Controller.
Om dig
Til stillingen som Duty Controller ved CAOC Uedem søger vi en erfaren og fagligt kvalificeret officer med baggrund fra det flyoperative miljø / Air Control Wing.

Det er et krav, at du har erfaring med operativ styring af luftoperationer, gerne med tidligere tjeneste som Master Controller, Senior Duty Officer eller tilsvarende. Det er en fordel, hvis du har erfaring i stabstjeneste ved en højere stab samt et godt kendskab til NATO såvel som C2 systemer og kerneområder, ligesom det er vigtigt at du har gode ledelses- og samarbejdsevner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Egnede kandidater, der er udnævnt major/orlogskaptajn (M322) kan ansættes ved funktion i højere stilling.

Du vil blive tillagt midlertidig grad som oberstløjtnant.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes den 1. september 2023, og besættes som udgangspunkt for en tre- til fireårig periode – dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du bliver udstationeret under den gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Du finder mere information i FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering, herunder bl.a. ægtefællepension og hjemflytningstillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde følgende krav:
- Du skal kunne helbredsvurderes egnet uden begrænsninger, og herunder bestå Forsvarets
fysiske basiskrav.
- Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsesforløbet.
- Du skal kunne bestå en englesk sprogtest (SLP 3-3-3-3) ved Forsvarets Sprogtestcenter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef for Combat Ops Divisionen OB Morten Kranker, CAOCU-001@fiin.dk, tlf. +49 2824 978 1300 (eller +45 2019 4671).

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Tine Valentin Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på
telefon 3266 5768.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2023.
Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.01.2023

Indrykningsdato

09.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent