Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kaptajn/kaptajnløjtnant til Staben hos Fighter Wing


Kaptajn til Staben hos Fighter Wing

Vil du have en afgørende rolle i forandringsprocessen i Flyvevåbnets kampflysorganisation? Så er denne stilling i Staben ved Fighter Wing Skrydstrup lige noget for dig.
Om os
På Danmarks base for kampfly, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning og dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde en førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der prioriterer et tæt sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Om stillingen
Implementeringssekretariatet er ved at overgå fra en projektorganisation til en del af den faste organisation ved årsskiftet ifm. reorganiseringen af Staben ved Fighter Wing Skrydstrup.

Vi tilbyder dig indledningsvist en stilling som sagsbehandler i F-35 implementeringssekretariatet, hvor du sammen med din chef og 3 andre medarbejdere, arbejder med en koordineret og effektiv opbygning af F-35 organisationen. Du kommer til at arbejder med styring og koordination af bemandingsplaner, hvor du helt naturligt får et bred snitflade på Fighter Wing. Du vil endvidere have berøring med rekruttering, da Fighter Wing har et stort rekrutteringsbehov de kommende år og har en stor bevågenhed.

Derudover kommer du til at bidrage til udviklingen af samarbejdet med Flyverkommandoen, Administrativ Partner Skrydstrup, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og vores lokale HR-partnere således vi tilsikre en koordineret og målrettet transition.

Du vil i takt med opbygningen af F-35 strukturen, få mulighed for at dykke ned i mere specifikke sagsområder som understøtter opbygningen af F-35 kapaciteten
Om dig
Du er kaptajn, eller premierløjtnant med udnævnelsespotentiale. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er struktureret, udadvendt og god til at tænke ud af boksen. Du har interesse for forandringsprocesser og strategisk HR, herunder kommunikation.

Du har gode samarbejdsegenskaber, er medinddragende og er i samarbejdet med Fighter Wing optaget af at blive klogere på andres fagligheder og viden.

Du trives med ansvar, struktur og du brænder for at være med til at etablere processer i en effektiv ny kampflyorganisation,

Du vil tillige blive inddraget i et voksende sagsområde med tilhørende kompleksitet. Derfor forventer vi, at du har en vilje til og interesse i at udvikle dine analytiske og sagsbehandlermæssige kompetencer i stillingen.

Du behøver nødvendigvis ikke have en baggrund i Flyvevåbnet, men du skal have lysten til at bidrage til styring og planlægning af F-35 implementeringen.

Vi forventer, at du:
• Tilbyder dine kompetencer til sektionen.
• Er lyttende, tillidsfuld, medinddragende og kan motivere dine kollegaer, samarbejdspartnere og udpræget teamplayer.
• Er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation både på dansk og engelsk,
• Har kendskab til SAP DeMars og Workzone.

Bemærk, der er tale om en projektstilling, som løber foreløbig indtil udgangen af 2023, men vi tilbyder helt naturligt en stilling på samme niveau og ift. Kompetencer når Staben gennemføre sin transition i løbet af 1. halvår 2023.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Fighter Wing Skrydstrups Stabschef, OL Martin Neubert på telefon 728 48201 eller på mail FW-S-001@mil.dk. Du kan også kontakte næstkommanderende i Staben MJ Kenneth Bladt på telefon 728 48202 eller FW-S-004@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2023. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

09.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent