Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udviklingsminded major til styring og koordinering af Forsvarets militære IT-strategi


Sagsbehandler IT-tranformation

Har du militærfaglig baggrund kombineret med en høj forståelse for militærfaglig og operativ IT, er du udviklingsmæssig funderet og kan du lide at tage styring, så er jobbet som sagsbehandler digital transformation i Udviklings- og Planlægningsstaben måske lige noget for dig.
Om os
Analysesektionen FA3 er én af tre sektioner i Forligsafdelingen under Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen, København. Vi er et alsidigt medarbejderteam med både militært og civilt uddannet personel, som alle bidrager med forskellige fagligheder og analytiske perspektiver.

Hos Analyseafdelingen FA3 beskæftiger vi os med sagsbehandling og analyser i tre overordnede spor:

 - HR Policy: Strategiske analyser i relation til HR policy, mangfoldighed, rekruttering og fastholdelse.
 - Forretningsudvikling: Best practice, større budgetanalyser, midtvejsanalyser, rigsrevisionsarbejde mm.
 - Analyser og tankepapirer: En blanding af dybere og korte analyser på forskellige emner, der belyser tidens trends og tendenser på f.eks. klima & miljø, it & cyber, udenrigs- og sikkerhedspolitik mm.

Vores analyseområder spænder bredt og sektionen arbejder tæt sammen med Forsvarskommandoens øvrige stabe, myndigheder og kommandoer samt Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Det er derfor en fordel, hvis du har din kommunikative værktøjskasse i orden, er struktureret og let tilegner dig viden uden for sektionen på egen hånd.

Denne stilling er målrettet forretningsudvikling i forhold til digital transformation af Forsvaret.
Om stillingen
Stillingen har fokus på digitaliseringen af Forsvaret, implementering af koncept for Danish Common Operation Information Environment (DA-COIE), samt tilsikre interoperabilitet med NATO, med afsæt i NATO Federated Mission Networking (FMN) og NATO C3.
Du kan forventes at skulle varetage den overordnede styring og koordinering i relation til udvikling af den militære del af it-strategien for Forsvaret, herunder udvikling - samt planlægning af det tekniske fokusområde i Forsvarets strategi for digital transformation. Du vil i samarbejde med kolleger medvirke til udvikling og etablering af Program DA-COIE, herunder de underliggende delstrategier, som en del af den overordnede strategi for Forsvarets digitale transformation.
Opgaverne omfatter blandt andet udvikling af en model for udarbejdelse af operative use cases og operative brugerbehov i form af Information Exchange Requirements i et multi-domain data-centreret forsvar. Du skal bistå med udviklingen af brugerbehov i forhold til udvikling af Forsvarets Defence Information Cloud med udgangspunkt i multi- domain operations, samt brugerbehov i relation til integration af Forsvarets operative kapaciteter.
Du skal bistå med udvikling af Forsvarets BattleLab jf. strategien for Forsvarets digitale transformation. I den sammenhæng skal du bistå i dialogen omkring et Forsvarsindustrielt samarbejde via Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Du skal være den operative ”intelligente samarbejdspartner” over for it-ingeniører og it-arkitekter ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der har til opgave at implementere de tekniske løsninger.

Den digitale transformation af Forsvaret er i overvejende grad forankret i projekter og programmer, hvorfor projekt- og programrelateret arbejde, herunder projekt- og programledelse, udgør en væsentlig del af stillingsindholdet. Bidrag til andre afdelingers og sektioners sagsbehandling vil ligeledes være en vigtig del af stillingen, dette særligt i relation til fastlæggelse af nye udviklingsaktiviteter, udarbejdelse af business cases, sparring inden for it-området m.v.

Ekstern indsamling af viden vil primært ske ved deltagelse i nationale og internationale mødefora, konferencer, messer m.v., hvorfor der må forventes en vis rejseaktivitet.
Om dig
Du har en bred militær faglig erfaring, gode it/CIS-kompetencer med indsigt i militærfaglig it og CIS. Særligt kvalificerende vil det være, hvis du både har operativ indsigt og en it-uddannelse. Det vigtige er, at du har viden og/eller interesse for it/CIS og digital transformation og er villig til at gøre en indsats for at sætte dig ind i området. Du er major med VUT-II/L eller tilsvarende masteruddannelse, evt. Master i Militære Studier (MMS). Alternativt er du erfaren kaptajn, der allerede er i gang med MMS eller tilsvarende Master uddannelse, der eventuelt efter konkret vurdering kan ansættes på en uddannelsesaftale med funktion i højere stilling.

Erfaring med og interesse for projekt- og programledelse vil være en fordel, da dette udgør en væsentlig del af stillingen. Vi lægger derfor særlig vægt på, at du arbejder systematisk, er struktureret, kan identificere sammenhænge og udnytte opståede muligheder i et dynamisk miljø. Vi lægger desuden vægt på, at du har gode samarbejdsevner, så du hurtigt kan bygge og efterfølgende vedligeholde relationer mhp. effektiv gennemførelse af udviklingsaktiviteter.
Du er selvkørende og handlekraftig på planlægning og igangsættelse af leverancer. Du trives med at interagere med medarbejdere og chefer på højere niveau i en politisk styret organisation. Sagsbehandlererfaring på NIV I og II vil således være en fordel.
Tjenesten i sektionen vil være foreneligt med gennemførelse af videreuddannelse, f.eks. MMS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stilling er til besættelse i København eller i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Analysesektionen i Forsvarskommandoens Forligsafdeling oberstløjtnant Kim Willum Guldbech på telefon 23 84 05 51 eller sagsbehandler digital transformation major Kim Nødskov på telefon 41 86 04 17.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er 31. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i de efterfølgende to uger.

Stillingen er til besættelse snarest mulig.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.01.2023

Indrykningsdato

09.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent