Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Uddannelsesofficer til operationssektionen ved 2 Military Intelligence Bataljon (Genopslag)


Uddannelsesofficer til operationssektionen ved 2 Military Intelligence Bataljon

Har du interesse i at målrette uddannelsesaktiviteter for 2 MIBTN enheder i tæt samarbejde med chefer, sagsbehandlere og den enkelte soldat?
Vil du være den drivende kraft på projekt,- udviklings,- og uddannelsesopgaver i en kompleks organisation med stor variation i opgaverne?

Så er dette stillingen for dig!
Om os
2 MIBTN er en kapacitetsbataljon, bestående af såvel uddannelsesenheder som operative kapaciteter. 2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militære sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct After Capture (CAC), samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever til efterretningsenhederne.

Staben består af 12 medarbejdere, der støtter chefen samt bataljonens dispositionsenheder.
Staben ledes af stabschefen og er inddelt i tre sektioner: S1, S35 og S4.

Operationssektionen (S35) har fokus på, at skabe de bedste rammer for uddannelse inden for både almindelige militære færdigheder samt højt specialiserede efterretnings- og informationsaktivitetsenheder.
S35 består af chefen for S35, dig som uddannelsesofficer, en operationsofficer, tre operationsbefalingsmænd og en stabshjælper.

I perioder med højt arbejdspres rykker vi sammen om opgaverne, men planlægger stadig overordnet på afspadsering af merarbejde. Vi vægter fleksibilitet i mødetid og sted. Samtidig søger vi at identificere perioder med muligheder for personlig videreuddannelse og kompetenceudvikling. En udvikling vi ser som et fælles ansvar og hjælper hinanden med.

Tjenesten er afvekslende og kan omfatte både øvelser, uddannelse, møder og seminarer, koordination med bataljonens enheder og eksterne partnere.
Om stillingen
Du virker som den hovedansvarlige sagsbehandler på uddannelsesområdet i S35 og deltager i foresattes uddannelsesrelaterede møder og koordinerer uddannelses forhold og støtte med regimentets S7.
Den overordnede direktivgivning for enhedernes uddannelser vil også være en del af din opgaveportefølje.

Du bidrager til sektionens samling af LI/LL på UDD-området, ligesom du bliver sektionens ansvarlige for intern og ekstern kursusvirksomhed for hele bataljonen.

Du varetager indtastning, revurdering og ajourføring af bataljonsledede aktiviteter i electronic Military Training & Exercise Programme (eMTEP).

Du bidrager til inspektions- og kontrolvirksomheden i tæt koordination og samarbejde med chefen for S35.

Endelig vil du være det primære bindeled til foresatte og samarbejdende myndigheder i forhold til alle former for aktiviteter med relation til uddannelsesområdet.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse eller tilsvarende. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af Føringsuddannelsen. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du har en analytisk og struktureret tilgang, og arbejder professionelt og målrettet både alene og i teams. Du er idérig, tager initiativ, arbejder løsningsorienteret, samt er god til at lede og prioritere egne opgaver.

Endelig har du flair for skriftlig og ikke mindst mundligt formidling til forskellige faggrupper, er empatisk og god til at udvikle relationer og netværk på tværs af enheder og myndigheder.

Har du relevant erfaring fra en uddannelses- eller operativ planlæggerstilling, er dette en klar fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for operationssektionen, KN Jens Kold, på mail EFR-2B-S35A@fiin.dk eller telefon +45 4138 7211

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR Konsulent, Mette Kold Møgelhøj, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2023. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.

Ansættelse hurtigst muligt efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.

Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.

Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.¨

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

09.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent