Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

HR analytisk medarbejder


HR analytisk medarbejder

Vil du være med til at anvise tidens tendenser og udvikling i Forsvaret gennem strategiske analyser? Har du mod på at arbejde i en stor og alsidig samfundsbærende institution med traditioner og holdninger? Er du analytisk tænkende, god til at se sammenhænge og drevet af en lyst og nysgerrighed for at forstå og formidle nye og komplekse problemstillinger i relation til Forsvaret?
Så er du måske vores nye kollega i Udviklings- og Planlægningsstaben. Vi søger en kollega til en udfordrende og selvstændig stilling som sagsbehandler i analysesektion FA3. Der er i stillingen mulighed for stor personlig og faglig udvikling, og du vil få et indgående strategisk indblik og netværk i Forsvaret.
Om os
Analysesektionen FA3 er én af tre sektioner i Forligsafdelingen under Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen, København. Vi er en relativ nyoprettet analysesektion og søger en ny kollega til at gøre os fuldtallige på otte m/k inklusiv chef.
Vi er et alsidigt medarbejderteam med både militært og civilt uddannet personel, som alle bidrager med forskellige fagligheder og analytiske perspektiver. Du kan derfor både have en baggrund som militær eller civil; det vigtigste er, at du kan se dig selv i et tværfagligt team med fokus på at levere gennemarbejdede og analytisk stærke produkter.
I Analyseafdelingen FA3 beskæftiger vi os med sagsbehandling og analyser særligt i relation til Forsvaret som organisation og udvikling heraf samt strategisk HR i forhold til eksempelvis kultur, krænkende adfærd, diversitet, rekruttering og fastholdelse.
Vores analyseområder spænder bredt og sektionen arbejder tæt sammen med Forsvarskommandoens øvrige stabe, myndigheder og kommandoer samt Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Det er derfor en fordel, hvis du har din kommunikative værktøjskasse i orden, er struktureret og let tilegner dig viden uden for sektionen på egen hånd.
Vores analyseområder kan hurtigt skifte karakter, men vigtigst er, at de er samfundsrelevante og derfor også Forsvarsrelevante. Du skal derfor trives med nye udfordringer og have lyst til at begive dig ud i ukendt analyseterræn. Til gengæld er du omgivet af kompetente og fagligt alsidige kolleger, der altid står klar til at diskutere eller sparre om faglige problematikker.
Vi har en uformel omgangstone og prioriterer fælleskabet, fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø i rammen af psykologisk tryghed.
Om stillingen
Dit primære sagsområde forventes primært at være på det HR-relaterede område, men vil blive fastlagt med baggrund af dine personlige kompetencer, uddannelsesmæssige baggrund og sektionens behov for varetagelse af bestemte arbejdsområder.
Vi vægter militær faglighed og erfaring højt, men du er velkommen til at søge, hvad enten du er kaptajn/kaptajnløjtnant og i gang med en Master i militære studier, major/orlogskaptajn, fuldmægtig eller specialkonsulent.
Som officer ser vi gerne, at du har erfaring med analyse- og stabsarbejde fx fra Forsvarsakademiet eller en støttende styrelse.
o Er du civilt uddannet, har du en kandidatgrad, gode analytiske evner, du har tal- og dataforståelse og er akademisk funderet. Kendskab til Forsvaret og/eller centraladministrationen vejer tungt i stillingen.
Dine opgaver løses bl.a. gennem udarbejdelse af beslutningsoplæg til Forsvarets Ledelse og bidrag til udarbejdelse af analyser, koncepter og strategier vedrørende førnævnte analyseområder. Opgaverne indebærer ofte koordination og høring af sager på tværs af Forsvarskommandoen, samt gennem deltagelse i arbejdsgrupper og koordinationsfora.
Om dig
Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig præcist både i tale og på skrift. Du er analytisk og har en skarp pen, hvorfor du leverer solide skriftlige produkter.
Endvidere skal du kunne omsætte og nedbryde komplekse sager og spørgsmål til korte spørgsmål og/eller svar, notater eller oplæg til analyser. Du er generalist, og har et overordnet kendskab til samfunds- og forsvarsrelevante emner. Det er en fordel, hvis du har tidligere kendskab til eller erfaring med Forsvaret. Ligesom erfaring med eller ønske om at arbejde med HR relaterede opgaver er en fordel.
Sektionen er forholdsvis nyoprettet, hvilket giver dig mulighed for at være med til at præge retningen, analyseemnerne og dermed produkterne i forhold til dine kompetencer. Du skal trives med en høj grad af selvstændighed og være klar til at tilskære og nedbryde dine arbejdsopgaver. Du skal endvidere kunne trives i en hverdag, hvor opgaver og prioriteringer hurtigt kan skifte.
Du bidrager personligt til at skabe en positiv og engageret atmosfære og har en konstruktiv tilgang til de stillede opgaver.
Ansættelsesvilkår
Som officer:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som civil:
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Analysesektionen oberstløjtnant Kim Willum Guldbech på 23 84 05 51 eller souschef Laura Svanholm Andersen på 60 70 66 78.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen Forsvarsministeriet Personalestyrelsen på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er d. 1. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.02.2023

Indrykningsdato

06.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent