Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Fregatten Esbern Snare søger Logistikofficer til sejlende karriere.


Fregatten Esbern Snare søger Logistikofficer til sejlende karriere.

Har du gode ledelsesmæssige evner? kan du motivere og inddrage dine ledere og medarbejdere i løsningen af mange forskellige opgaver i et omskifteligt miljø?
Så er stillingen som logistikofficer på Fregatten ESBERN SNARE lige noget for dig.
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet, Guineabugten og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra DOST ved Royal Navy Flag Officer Sea Training (FOST), som vi gennemførte i slutningen af 2020. Fremadrettet vil enheden skulle fokusere på Anti-Submarine Warfare (ASW) i forbindelse med indførsel af ny sonartype, samarbejde med helikopter og vedligeholde det høje, faglige niveau.

Som logistikofficer på fregatten ESBERN SNARE bliver du en del af en stærk kultur ombord, der har rod i såvel Søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt, som det overhovedet er muligt.
Om stillingen
Som Logistikofficer (LGO) er du leder af logistikdivisionen, som ud over dig består af en officer, fire sergenter og 30 menige. Logistikdivisionen består af fire sektioner: Forsynings-, forplejnings- og dækssektionerne. I den daglige drift er LGO koordinerende leder af disse tre sektioners opgaveløsning.

Som en del af skibsledelsen skal du i koordination med de øvrige divisionsofficerer medvirke til at sikre sammenhæng i opgaveløsningen og du er således chefens nærmeste rådgiver i alle forhold relateret til dit ansvarsområde, herunder som Flight Deck Officer (FDO) og leder af skibets flyvesikkerheds(FLYSIK)-organisation.

LGO er skibets kontaktperson i alle logistiske aspekter, herunder f.eks. danske og udenlandske myndigheder ved havneanløb og andre logistiske aktiviteter. Derudover bistår LGO efter behov skibets øvrige divisioner i forbindelse med den operative drift. Arbejdsopgaverne er således spredt ud over en bred vifte af skibets behov.

Som LGO på ESBERN SNARE har du muligheden for at få et udfordrende job i en stilling, hvor du både bruger og udvikler dine kompetencer som leder. Forventningerne til dig er høje, og stillingens spændvidde og indhold er i sig selv udviklende. Efter en fælles vurdering af behov og omfang opstilles ligeledes et kompetenceudviklingsforløb, som tager udgangspunkt i dine forudsætninger.

Vi garanterer, at du på ESBERN SNARE vil få store oplevelser og værdifulde erfaringer i en varierende og spændende hverdag. Vi tilbyder stor fleksibilitet i planlægningen af din daglige tjeneste, så længe opgaverne løses hensigtsmæssigt og rettidigt.
Om dig
Du er uddannet taktisk søofficer og udnævnt kaptajnløjtnant - alternativt orlogskaptajn med lyst til for en periode at vende tilbage til det sejlende operative miljø.

Du har mod på og lyst til at bringe din viden og erfaring fra både din tidligere tjeneste til søs og i land i spil, og du trives med at bidrage til vores fælles mål: at skabe mest mulig kampkraft i både den interne og den eksterne kamp om bord. Du skal som logistikofficer have et operativt fokus, hvor skibets samlede opgaver er i centrum. Du skal kunne trives med mange og samtidige opgaver, hvilket både kræver prioritering og evne til at fokusere på det væsentlige.

Din ledelsesform er anerkendende og sker ved ledelse af ledere, således ansvar placeres og udøves på det mest hensigtsmæssige niveau. Dine sektionsledere og sergenter i øvrigt skal have din ledelsesmæssige støtte til at udvikle og praktisere deres egen ledelse og opgaveløsning. Du skal kunne kommunikere og arbejde sammen med kollegaer med vidt forskellig baggrund.

Dine personlige egenskaber omfatter en ’can do’- mentalitet, gode samarbejdsevner med alle medlemmer af en besætning og evnen til at omsætte idéer til praktisk handling gennem inddragelse fra de mange kompetencer i din division. Du har mod på og interesse for at arbejde med logistik, forsyninger, FLYSIK-organisation og -procedurer og som FDO.

Du skal være erklæret egnet til udsendelse i internationale operationer og er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Dette brede opslag omfatter kaptajnløjtnanter og orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Esbern Snares næstkommanderende orlogskaptajn Anders P. Rasmussen, 2E-ESSN-NK@MIL.DK, telefon 30 16 94 71.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2023 og vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2023 eller efter aftale.

Fast tjenestested er Frederikshavn.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.02.2023

Indrykningsdato

06.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent