Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Faghjælper til simulationsfacilitet på Haderslev Kaserne


Faghjælper til simulationsfacilitet på Haderslev Kaserne

Brænder du for uddannelse af soldater og anvendelsen af simulation, så er denne stilling lige noget for dig. Du får ansvaret for at støtte enhederne både teknisk og fagligt, når de anvender garnisonens simulationsfaciliteter, herunder den nye garnisonsskydesimulator.

Du vil få en alsidig og spændende hverdag, hvor du selv vil få mulighed for at tilrettelægge din hverdag i tæt samarbejde med din daglige leder.
Om os
Hærens Simulationscenter blev formelt oprettet 1. august 2021 og varetager følgende opgaver for Hæren:

• Understøtter uddannelsen af Hærens enheder med simulation.
• Forestår teknisk drift af simulationsfaciliteter.
• Gennemfører faglærer-, instruktør- og operatøruddannelser på simulationsmateriel.
• Støtter Hærens studie- og udviklingsvirksomhed inden for simulation.

Hærens Simulationscenter er placeret på Oksbøl Kaserne og består af en chef, et forsyningselement og Faggruppe Simulation. Herudover består Hærens Simulationscenter af en decentral simulationsfacilitet ved hver af Hærens øvrige garnisoner, bestående af en leder på seniorsergent-niveau samt en faghjælper.

Centeret er organisatorisk placeret i 2. Kapacitetsafdeling ved Dansk Artilleriregiment, men løser opgaver for hele Hæren.
Om stillingen
Som faghjælper i den decentrale simulationsfacilitet i Haderslev hjælper du med at understøtte soldaternes brug af simulation ved garnisonen. Du indgår i et lille team på to personer med en seniorsergent som leder og dig som faghjælper.

Arbejdet består af booking, klargøring, betjening og vedligeholdelse af faciliteterne.
Du vil have stor frihed til selvstændigt at tilrettelægge og prioritere arbejdsopgaverne i hverdagen i tæt samarbejde med lederen.

Det decentrale simulationscenter består af:

• Et simulationslokale med 20 computere og BMS-terminaler.
• En garnisonsskydesimulator (GSIMS).
• Laserduelsystem, som dog fysisk er oplagt ved UMAK indtil videre. Ved udlån skal du kunne hjælpe enhederne med klargøring og opsætning.
• Panserværnsmissilsystem (SPIKE).

Du vil få en bred berøringsflade med enhederne i garnisonen samt evt. andre militære enheder, der gør brug af simulationsfaciliteterne. Du er løbende i kontakt med enhederne vedrørende booking og prioritering af brugen af faciliteterne.

Du vil være en del af en simulationsorganisation, hvor der vil være fokus på videns- og erfaringsdeling samt frihed til selvstændigt at løse opgaverne.
Om dig
Du er konstabel, og du interesserer dig for gode rammer til uddannelse af soldater. Du har interesse for IT og teknologi, samt forståelse for, hvorledes simulation kan understøtte og indtænkes i uddannelsen.

Du er fremsynet, kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret.

Du er serviceminded og erkender, at brugerne og deres behov har 1. prioritet.

Herudover ses dine personlige kompetencer at være:

• Udadvendt og team-orienteret.
• Nysgerrighed, videns begærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan søges af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale for Hærens Konstabel og Korporalforening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev Kaserne og du fastholder tilknytningen til regimentet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af den decentrale simulationsfacilitet i Haderslev, seniorsergent Kenn Vile på telefon 21282944/72838647 eller på mail DAR-2A-234A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg på telefon 728 19175 eller mail FPS-SHA@MIL.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 3. februar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelse fra 1. april 2023 eller efter aftale med nuværende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige myndigheder og enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er i færd med at implementere nye moderne artilleripjecer og har netop tage nye tunge morterer i brug, ligesom der er tilgang af nyt digitalt ildledelsessystem og køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling varetager opgaver som Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra mindste til største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet Hærens kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en stab og en Tjenestegrensafdeling, der bl.a. bidrager til Forsvarets udviklings- og inspektionsvirksomhed.

Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune. Disse tre garnisoner rummer fire myndigheder (Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne, Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne og Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.02.2023

Indrykningsdato

06.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent