Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende til Personeladministrationselementet på Gardehusarkasernen


Næstkommanderende til Personeladministrationselementet på Gardehusarkasernen

STOP STOP.. Er du vores nye næstkommanderende ved Personeladministrationselementet? Brænder du for administration og muligheden for en karriere indenfor HR. Så er det din ansøgning vi venter på!
Om os
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

Stillingen som næstkommanderende ved Personeladministrationselementet er ved placeret under staben ved Gardehusarregimentet.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, der består af fast personel i stående reaktionsstyrke, V Uddannelsesbataljon, der uddanner værnepligtige og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, der primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har regimentet III Opklaringsbataljon, der indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Det Administrative Element, består af en chefsergent som er leder, en seniorsergent som er sagsbehandler og elementets næstkommanderende, 6 korporaler, 4 konstabler og 2 civile. Korporalerne og konstablerne er kontorhjælpere og de civile er kontorassistenter.

Vi støtter Gardehusarregimentet med personeladministration herunder, at forvaltningsloven overholdes inden for overenskomster og tjenesterejseaftalen.
Om stillingen
Som næstkommanderende for det Personeladministrationselementet referer du til lederen ved elementet og i dennes fravær, til chefen for S1 ved Gardehusarregimentet. Du har i samarbejde med lederen ansvar for 12 dedikerede militære/civile medarbejdere, som er organiseret i teams.

Som næstkommanderende af Personeladministrationselementet vil du primært være I/GHR og V/GHR faglige rådgiver på arbejdstids- og rejseadministration for chefgruppen ved underafdelingerne.

Sammen med lederen, har du, som næstkommanderende ansvaret for ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der er pålagt eller pålægges Personeladministrationselementet under anvendelse af dine faglige kompetencer støttet af de 12 medarbejdere.

Der vil være mulighed for kontinuerlig efteruddannelse inden for ledelse og administration.

Der vil være gode muligheder for at planlægge og tilrettelægge arbejdet i det omfang, at frister bliver overholdt, så der derved kan skabes en god balance mellem arbejds- og familieliv.
Om dig
Kan du praktisere ledelse med faglig akkuratesse for en flok dygtige militære kontorhjælpere og kontorassistenter? Er du seniorsergent eller erfaren oversergent med potentiale til udnævnelse og med praktisk erfaring inden for administration, behersker forvaltningsregler inden for personeltjeneste herunder overenskomster og tjenesterejseaftaler? Så kan du meget vel være vores nye næstkommanderende ved det Personeladministrationselementet ved Gardehusarregimentet i Slagelse.

Vi ser gerne, at du er udnævnt seniorsergent. Alternativt er du erfaren oversergent, vurderet egnet til udnævnelse og har afsluttet en faglig relevant uddannelse.

Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring som sagsbehandler inden for personaleadministration på arbejdstid- og rejsestyringsområdet, idet der lægges stor vægt på indsigt i arbejdstidsregler, overenskomster og koncernens rejsebestemmelser.

Du har ligeledes erfaring med ledelse af militært personel og som person er du god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du stræber altid efter at levere et godt resultat. Du sætter en ære i at koordinere og du er altid omhyggelig i udførsel af dine opgaver.

Som person er du imødekommende, serviceorienteret, ansvarsbevidst og udadvendt. Du kan samarbejde på tværs i en stor organisation. Du har udpræget helhedssyn og har blik for såvel regimentets som den enkelte soldats rolle i Hæren.

Du er velformuleret i skrift og tale og er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende måde. Derudover er du ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Det er en stor fordel, hvis du har gennemført følgende uddannelse og har arbejdet med dette, i dit tidligere job:

- Grundlæggende Demars
- Tidsadministration, Demars (908M+C)
- Personeladministration del 1, (FELS)
- Personeladministration del 2, Demars (926)
- Rejsestyring, Demars (910)

Såfremt du ikke har følgende uddannelser, skal du være indstillet på, at du skal indtræde på disse kurser, samt oplæres i en periode. Du vil blive godt klædt godt på, således du kan løse dine arbejdsopgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af Personeladministrationselementet chefsergent Mike Grønning Hansen på telefon 29425202 eller mail GHR-S1-12A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er 5. februar 2023 og samtaler forventes afholdt i uge 6. Stillingen er til besættelse 1. april 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

21.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent