Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til S35 ved stab Danske Artilleriregiment


Sagsbehandler til S35 ved stab Danske Artilleriregiment

Vil du have en alsidig stilling hvor du får indflydelse på væsentlige dele af planlægningen i forbindelse med regimentets aktiviteter?
Samtidig får du en stilling, hvor arbejdslivet og privatlivet hænger sammen.
Om os
S35 ved staben/Danske Artilleriregiment er en sektion med en bred vifte af opgaver. Dette omfatter støtte til regimentets ledelse, stab samt fire afdelinger herunder 1. Artilleriafdeling, som er vores 1. Brigade enhed.

Sektionens opgaver spænder over planlægning af større aktiviteter, øvelser hvori artilleriet indgår, NATOPS/INTOPS og støtte afdelingerne i forbindelse med uddannelsesdokumentation.

Sektionen består i alt af tre personer, en major, en kaptajn og en seniorsergent.
Om stillingen
Som sagsbehandler i S35, vil dine opgaver være relateret til interne projekter ved DAR.

Aktuelle opgaver:
• Ansvarlig for DAR Arbejdsgruppe NATOPS/INTOPS, og i samarbejde med øvrige afdelinger koordinere opstilling af NATOPS og INTOPS, herunder udarbejdelse af regimentsbefalinger.
• Ansvarlig for, i samarbejde med øvrige afdelinger, at koordinere opstilling af HBU og HRU, herunder udarbejdelse af regimentsbefalinger.
• I samarbejde med øvrige afdelinger tilsikre, at der gennemføres uddannelseskontrol og evaluering af indhold og metoder efter kursusvirksomhed og uddannelse.
• Ansvarlig for planlægning, gennemførelse og evaluering af enkelte projekter, koordinering af afgivelser, og parader.
• Støtte den øvrige stab i kontrol af WorkZone på SBH niveau.
• Deltage i sikringen af DAR uddannelsesdokumentation.
• Deltage i planlægning af Host Nation Support til indkommende udenlandske enheder.

Alle opgaver kan stort set løses inden for daglig tjenestetid.

Der vil også være en forventning om, at du støtter resten af sektionen samt staben, når opgaverne kræver det – og tiden tillader det.
Om dig
Du kan arbejde selvstændigt ud fra direktiver, også når chefen er væk i længere perioder. Du er opsøgende i forhold til opgaver og har forståelsen for vigtigheden af samarbejde og orientering på tværs af sektioner og grader.
Herudover deltager du i en åben dialog med resten af sektionen om arbejdsfordeling og opgaveløsninger.

Det er en fordel, hvis du har en vis rutine i at arbejde i Office-pakken samt i eMTEP. Har du ikke det – skal det ikke forhindre dig i at søge stillingen. Så længe du har lysten og evnen til at lære nyt – så giver vi dig de fornødne kompetencer til dette.
Det er fordel, såfremt du har en forståelse for Hærens operative virksomhed, herunder opstilling af enheder, beredskaber, INTOPS og NATOPS.

Du er seniorsergent eller oversergent, med minimum 6 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.
Ved indtræden i stillinger som seniorsergent, skal du have eller erhverve dig følgende kompetencer:

Militær efteruddannelse:
• Påbegyndt eller gennemført et grundmodul og et føringsmodul i den militære akademiuddannelse (MAU).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for S35, major P.G. Mikkelsen på telefon 25654575 eller på mail DAR-S35-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I forbindelse med en evt. ansættelse kan der forhandles hjemmearbejdsdage

Ansøgningsfrist er 5. februar 2023 og samtaler gennemføres i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse 01. marts 2023 eller hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige myndigheder og enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er i færd med at implementere nye moderne artilleripjecer og har netop tage nye tunge morterer i brug, ligesom der er tilgang af nyt digitalt ildledelsessystem og køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling varetager opgaver som Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra mindste til største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet Hærens kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en stab og en Tjenestegrensafdeling, der bl.a. bidrager til Forsvarets udviklings- og inspektionsvirksomhed.

Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune. Disse tre garnisoner rummer fire myndigheder (Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne, Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne og Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

20.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent