Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Idrætsleder til Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed


Idrætsleder til Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Du er det idrætsfaglige fyrtårn og den mellemlederrollemodel vi leder efter. Du har en naturlig autoritet og en vilje til at fremstå som kompetenceperson overfor øvrige kollegaer.
Det er et spændende, krævende samt ansvarsfuldt job, hvor du har mulighed for at holdningspræge samt udvikle personel til Søværnet.
Om os
CMS er et kompetencecenter som er underlagt Søværnskommandoen og er geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 medarbejdere.

CMS er kompetencecenter indenfor områderne redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, Almen D, CBRN, sanitet, håndvåben, maritim force protection og bording og ikke mindst idræt. CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed.
Uddannelsesfokus er på værnepligtige og sergent funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, hvor de nødvendige undervisningsforhold er til stede, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, vippeskrog (Damage Control Unit (DCU)) og Chemical Trainer Unit (CTU).
For at imødekomme Søværnets enheder gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på skibene for bl.a. at sikre sikkerhed til søs, CMS bidrager også med Sea Riders til understøttelse af Danish Operational Seatraining (DOST).

Sektionen Grundlæggende Maritim Uddannelse består af 4 elementer. Søværnets Basisuddannelse (SBU) og Håndvåben (HVB), , Redningsmidler og Fartøjstjeneste (REFA) samt det nyoprettede Idrætselement (IDR), som du bliver leder for.

Vi søger en oversergent med tiltrædelse den 1. februar 2023 eller snarest muligt, som leder af idrætselementet.


Vi tilbyder dig en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone, hvor du indgår i samarbejde med de øvrige elementer, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Der er ud fra en anerkendende tilgang, fokus på personlig, såvel som uddannelsesmæssig udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, hvor arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed, og efter behov støtter du de øvrige elementer, når dit arbejde tillader det.
Om stillingen
Som idrætsleder ved CMS skal du have indgående kendskab til det maritime miljø. Du bliver ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af fagområde IDRÆT, med særlig fokus på de udfordringer som Søværnets sejlende personel står overfor, når det drejer sig om fysisk træning til søs.
Som idrætsleder bliver du ansvarlig for den faglige og holdningsmæssige dannelse af alle basiselever. Vi forventer derfor, at du udstråler god energi, motivation, ”kampgejst” og motiveres af at igangsætte, vedligeholde og udvikle idrætsrelaterede kompetencer hos basiselever samt øvrige medarbejdere.

Du bliver blandt andet ansvarlig for:
• at gennemføre idrætsundervisning,
• at udføre mindre sagsbehandlingsopgaver inden for det idrætsfaglige område,
• at undervise og uddanne bassinvagter til træningsbassinet ved CMS,
• undervise delingsinstruktører til gennemførelse af lettere idrætslektioner,
• gennemføre ergonomiundervisning for SBU,
• at gennemføre FFB for CMS faste stab,
• at rådgive den faste stab inden for det idrætsfaglige område,
• bestille idrætstøj til elever,
• bidrage til sagsbehandling indenfor det idrætsfaglige område i Søværnet.
Om dig
Du er oversergent og er stolt af det.

Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, og du formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du er en fleksibel team player, der er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i relation til dit daglige virke.

Vi ser gerne, at du har undervisningserfaring, samt at du besidder følgende uddannelser:
• faglæreruddannelse fra Søværnets Sergentskole,
• akademifaget ”ledelse af mennesker”,
• militær fysisk træner niveau 2,
• banelægger inden for terrænsport.

Endvidere er det ønskeligt, at du har følgende uddannelser:
• militær fysisk træner niveau 3,
• kostvejleder.
Du har en anerkendende ledelsesstil samt et tilfredsstillende og tilstrækkeligt helhedssyn, således, at du er i stand til at fungere som rådgiver inden for det idrætsfaglige område, særligt i forhold til menig- og sergentniveauet, men også overfor ledelsen ved CMS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Allan Nielsen, mail SC-CMS-CHGR@mil.dk eller på telefon 7285 5171.

Har du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår kontakt venligst HR-konsulent Rikke Thomsen på mail FPS-RTH@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 5.februar 2023, og efter vurdering gennemføres samtalerne snarest herefter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2023 eller snarest herefter i koordination med din nuværende chef. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket ”Send ansøgning”. Det anbefales at vedlægge CV, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

20.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent