Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

First in – last out! Vær med fra start til slut på Forsvarets strategiske transporter som GF i MOVCON


First in – last out! Vær med fra start til slut på Forsvarets strategiske transporter som GF i MOVCON

Vil du have en afgørende finger med i indsættelsen af Forsvarets enheder såvel som modtagelse af allierede forstærkningsstyrker? Vil du styrke dine ledelseskompetencer og uddanne engageret personel? Så er jobbet som gruppefører ved en terminaldeling i MOVCON, lige noget for dig.
Om os
Movement Control (MOVCON) er en værnsfælles enhed under Joint Movement and Transportation Organization (JMTO).

Vores opgaver består i at understøtte Forsvarets strategiske transport til øvelser i ind- og udlandet samt internationale operationer. Det gør vi gennem terminaler i havne, lufthavne og jernbanestationer.

Trivsel står højt på dagsordenen i MOVCON. Vi har jævnligt aktiviteter, der styrker samarbejdet og korpsånden.
Om stillingen
• Du er en del af delingens ledelsesgruppe og er gruppefører for seks specialister samt en befalingsmand
• Du tilrettelægger, planlægger, gennemfører og kontrollerer tildelte operative opgaver, herunder etablering af terminaler
• Du koordinerer efter direktiv fra delingsføreren, og leder terminalgruppens opgavevaretagelse
• Du vejleder og rådgiver i operativ planlægning, løsning og opfølgning i terminalgruppestørrelse
• Du udarbejder og kontrollere planer for gruppens virke
• Du arbejder i et operativt fokuseret miljø, med strategisk transport af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt
• Du bidrager til en fortsat udvikling af vores processer og opgaveløsninger
• Du kan forvente en del rejseaktivitet i både ind- og udland

Vi tilbyder:
• Stor medindflydelse for at præge delingens og uddannelsens retning
• Rig mulighed for udvikling og uddannelse
• Frihed under ansvar
• Gode kollegaer, der har et stærkt sammenhold
• God Work/Life balance
• Masser af sociale aktiviteter både i og uden for arbejdstiden
• Og ikke mindst giver vi dig verden som din arbejdsplads
Om dig
• Du er del af et team, hvor tingene til tider går stærkt og oplevelserne er mange
• Din indsats sikrer, at vi i fællesskab leverer til tiden, uanset om transporten sker på landevej, skinner, over vand eller gennem luften
• Du håndterer opgaver samtidig med, at du bidrager til en fortsat god trivsel
• Du har lysten til at arbejde i et operativt miljø, hvor du har en bred berøringsflade med hele Forsvaret samt internationale samarbejdspartnere
• Du håndterer flere sideløbende projekter og finder motivation i at dygtiggøre dig inden for feltet, gennem kurser og uddannelse
• Du er udnævnt oversergent med baggrund i HRN, FLV eller SVN, alternativt er du erfaren sergent, der vurderes egnet til udnævnelse
• Du kan eller har bestået sundhedstriaden ved ansættelse
• Du arbejder sammen med kollegaer fra andre lande, så du kan begå dig på engelsk - både skriftlig og i tale
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Tabita Kristensen på mail: jmto-mt-2004@mil.dk eller på telefon 4172 4935.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. februar 2023 og samtaler forventes afholdt i uge 5 og 6.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2023. eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.02.2023

Indrykningsdato

14.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent