Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Har du sort bælte i køretøjer? Så bliv garageassistent i MOVCON


Har du sort bælte i køretøjer? Så bliv garageassistent i MOVCON

Garageelementet ved JMTO forestår den daglige drift af enhedens ca. 100 køretøjer samt organisering, afregning og udlån af disse. Så har du lyst til at arbejde med alle typer køretøjer, både administrativt og operativt er dette den gyldne mulighed.
Om os
Movement Control (MOVCON) er en værnsfælles enhed under Joint Movement and Transportation Organization (JMTO) beliggende på flyvestation Karup.

Vores opgaver består af at understøtte Forsvarets strategiske transport til øvelser i ind- og udlandet samt internationale operationer (INTOPS). Det gør vi bl.a. via terminaler i havne, lufthavne og jernbanestationer.

Vi er en enhed, hvor tingene går stærkt under opgaveudførslen. Dette løser vi gennem grundig planlægning og samarbejde. MOVCON er kendetegnet ved stor professionalisme, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden og i den aftalte kvalitet.
Om stillingen
• Administration af enhedens køretøjer
• Vedligeholdelse af køretøjer
• Mindre transportopgaver
• Daglig vedligehold i garageelementet

Vi tilbyder
• Godt og uformelt arbejdsmiljø
• Gode kollegaer
• Mulighed for kompetenceudvikling
• Årlige familiedage
• God work/life balance
• Sociale aktiviteter både i og uden for arbejdstiden
Om dig

• Du har Teknisk flair
• IT interesseret
• Omgængelig og servicemindet
• Du arbejder selvstændigt og er omstillingsparat
• Du er konstabel eller har som minimum gennemgået og bestået en grundlæggende militær basisuddannelse fra enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet
• Du har gyldigt kørekort i kategori B
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Steen Christian Vang på telefon +45 4173 2567 eller på mail JMTO-MDG-001@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. januar 2023 og samtaler forventes afholdt i uge 5 og 6.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.01.2023

Indrykningsdato

13.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent