Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Leder af Planlægningselementet ved Flådestation Frederikshavn. (Genopslag)


Leder af Planlægningselementet ved Flådestation Frederikshavn.

Er du leder med stort L, og vil du gerne udvikle dig og din karriere inden for den operative logistiks mange facetter og nuancer såvel nationalt som internationalt? Ønsker du en stabil hverdag i land, hvor du kan skabe en god balance mellem arbejde, familieliv og uddannelse? Så er her muligheden for, at udvikle dig som leder og samtidig lære om, udvirke og styrke den operative logistiske støtte til sømilitære enheder både hjemme og i resten af verden.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder samt operativ drift af flådestationen, herunder Host Nation Support til udenlandske enheder. Omdrejningspunktet for vores daglige virke er service.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion samt et Garnisonselement; vi er, når alle stillinger er besat, 89 medarbejdere.
Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Du bliver leder af Planlægningselementet under Operativ Støttesektion. Elementet består af en leder og syv medarbejdere.
Om stillingen
Som leder af planlægningselementet vil du få ansvaret for et element med en lang række spændende arbejdsområder, som hver især har tilknyttet dedikerede medarbejdere, som er både officerer og befalingsmænd på flere niveauer.

Elementets primære sagsområder er:
- Organisatorisk aktivitetsplanlægning samt planlægning og udførelse af maritim operativ logistik, herunder forbindelsesofficersvirke.
- Værtsnationsstøtte (Host Nation Support).
- Enhedsuddannelse.
- Erhvervspraktik.

Opgaveløsningen betinger en stor grad af selvstændighed, men også evnen til at indgå i samarbejde, rådgive samt forestå klargøring af sagsoplæg og præsentationer inden for en bred opgaveportefølje.

Du arbejder tæt sammen med Flådestation Frederikshavns andre medarbejdere, elementer og sektioner, samt vores søsterorganisation Flådestation Korsør med henblik på at fastholde og videreudvikle ensartet og kvalitativ service og opgavevaretagelse til gavn for flådestationernes brugere.

Funktionen kræver tid, erfaring og tyngde, men kan samtidig være mellemstation eller afsæt til senere funktioner, som både logistikofficers funktioner til søs eller til de overliggende myndighedsniveauer ved f.eks. N4 i Søværnskommandoen, J4 i Specialoperationskommandoen eller ved J4 i Operationsstaben.

Parallelt med elementets egen opgaveløsning kommer du til at indgå i fast tørn som vagthavende officer på tilkald, hvor du skal kunne give fysisk fremmøde inden for et givent varsel. Du har indflydelse på egen tjeneste og gennem god planlægning, frihed under ansvar og fleksibilitet findes løsningerne, også selv om du ikke bor i Nordjylland.

Rejseaktivitet i forbindelse med gennemførelse af operativ logistik kan forekomme.
Om dig
Du er officer i Søværnet og har i udgangspunktet erfaring som leder og tjenestetid i graden.

Du skal have lyst at være leder og drives ved at skabe forudsætningen for medarbejdernes opgavevaretagelse, herunder både at anvise og tilrettevise.

Organisatorisk helhedsforståelse er en forudsætning, og som person har du det godt med at arbejde både selvstændigt såvel som i mindre grupper og større fora. Stillingen kræver en god viden og forståelse for Søværnets virke som helhed, god dømmekraft, og at du forstår styrken ved at oprette og vedligeholde gode relationer både internt og eksternt til vores mange samarbejdspartnere.

Som person er du struktureret, selvstændig, proaktiv, skrivestærk og har gode samarbejdsevner. Du er engageret, griber ind inden sager fortaber sig mellem to stole, og du er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op og tage fat. Du kan begå dig på flere niveauer og fremstår altid som det gode eksempel.

Du er ressourcebevidst, og det falder derfor naturligt for dig at prioritere mål og midler. Du informerer og kommunikerer klart og præcist i både skrift og tale. Du overholder aftalte deadlines, samt følger systematisk op på tildelte opgaver.

Hvis du kun er på vej til at opfylde ovennævnte kompetencer, så skal du have et fast ønske om fortsat udvikling og evnen til at bede om hjælp. Du vil kunne modtage god støtte i din udvikling fra erfarne kollegaer og chefer, som er klar til at hjælpe dig på vej.

Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med deltagelse i tjenesten som vagthavende officer eller gennemførelsen af operativ logistik vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Om du er taktiker eller tekniker, er ikke afgørende. Det er ønskeligt, at du i løbet af din tjeneste har erfaring med almindeligt sagsbehandling, analytisk arbejde, udfærdigelse af notater, sagsoplæg mv., ligesom kendskab til SAP og WorkZone vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende stillingeshaver orlogskaptajn Jens Christian Krüth på tlf. 25 37 85 03, e-mail 3E-FRH-LDPLE@mil.dk eller næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn, orlogskaptajn Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er 5. februar 2023, og samtaler gennemføres snarest herefter. Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt og sker i koordination med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

07.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent