Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Udstationering til Polen - Staff Officer Communication and Information System PLANS 4


Udstationering til Polen - Staff Officer Communication and Information System PLANS 4

Udstationering til Polen – Stabsofficer med CIS baggrund til J6 ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Vil du have en spændende CIS stilling under fremmede himmelstrøg, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? En oplevelse, som du kan dele med familien, og hvor dine børn får en unik mulighed for en international skolegang, der ruster dem for livet.

Så tilbyder vi en stilling som Staff Officer CIS Plans i J6- Division, hvor du også bliver medlem af danskerkolonien, der består af ca. 45 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Headquarters Multinational Corps Northeast (HQMNCNE), som kunne blive dit kommende tjenestested, er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, hvor de danske grænser kan nås inden for 4-5 timer i bil og færge. Beliggenheden giver gode muligheder for transport til det øvrige Europa - i forbindelse med tjenesterejser, men i høj grad også i forhold til fritid og ferie.

Danmark har været en vigtig del af HQMNCNE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 23 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som Framework Nations.

Danmarks nuværende engagement er 46 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Ud over de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område.

I Szczecin findes der flere internationale skoler, der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børneinstitutioner med et internationalt islæt.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for din egen og familiens trivsel i Polen.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på HQMNCNE’s myndighedsside samt på www.mncne.pl og Facebook.

Hvis du udover denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.
Om stillingen
Som stabsofficer i J6 (CIS-divisionen) indgår du i CIS Plans Branch. J6 består også af en Operations Branch og en Information Assurance Branch. Du refererer til Chief CIS Plans Branch, som er en polsk oberstløjtnant.

Du vil som Staff Officer i CIS Plans Branch blive udfordret af spændende CIS planlægningsopgaver der relaterer til HQ MNC NE som ”Regional Land Component Command” hovedkvarter med ansvar for NATO’s landoperationer i det polsk-baltiske område. Herunder vil du medvirke til at forankre korpsets og regionens missionsnet i den operative hverdag.

Du indgår i NATO’s operative planlægning, herunder CIS-arkitektur og –organisation gennem deltagelse i tekniske arbejdsgrupper og gennem korpsets operative planlægningsproces. Endvidere bidrager og deltager du i planlægning af CIS-støtte til hovedkvartersledet øvelsesvirksomhed samt andre NATO aktiviteter.

Som dansk medarbejder i CIS Plans Branch skal du forvente fokus på MND-N opbygning af CIS-kapabilitet forud for certificering i 2023.
Sluttelig kan du forvente at skulle varetage funktionen som dansk kypto-sikkerhedsofficer.

Arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret – særligt indenfor den operative IT- og CIS virksomhed.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende niveau 7 uddannelse.

Er du i gang med gennemførelse af Master i Militære Studier kan du ansættes på uddannelsesaftale.
Egnede majorer (M322) kan ansættes ved funktion i højere stilling.

Vi forventer, at du har baggrund eller tjenesteerfaring erfaring fra CIS, hvor du har arbejdet med føringsstøtte, taktiske kommunikationssystemer samt stabsarbejde i relation til CIS forhold.

Vi forventer at du har erfaring fra stabsarbejde og øvelsesplanlægning med kommando/kontrol/informationssystemer fra minimum bataljonsniveau og gerne brigadeniveau. Du har en god forståelse for doktrin og planlægning af værnsfælles operationer, herunder et solidt kendskab til NATO-procedurer og NATO’s CIS struktur.

Det er en fordel hvis du har kendskab til Federated Mission Networking samt erfaring fra NATO eller nationale CIS kurser og uddannelse.

Du er en person med god helhedsforståelse som hurtigt kan sætte sig ind i et større planlægningsperspektiv.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø og har respekt for de kulturelle forskelle.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du kaptajn/kaptajnløjtnant og optaget på Master i Militære Studier (MMS) kan du ansættes ved funktion i højere stilling mod at der indgås en uddannelsesaftale. Når uddannelsen er gennemført kan udnævnelse finde sted

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre til fire år. Er du interesseret i en kortere periode så kontakt os gerne omkring mulighederne.

Stillingen besættes pr. 01 maj 2023.

Du bliver udstationeret under den gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Du finder mere information i FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering, herunder bl.a. ægtefællepension og hjemflytningstillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til COSMIC TOP SECRET.

De enkelte Q’er vil blive fornyet løbende under udstationeringen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen eller om tjeneste i almindelighed ved HQMNCNE er du velkommen til at kontakte Senior National Officer (SNO), oberst Jens Sund på telefon +48 91 811 51 00/ +48 914 445 100 eller MJ Søren Lauridsen, J1, telefon +48 91 811 51 21.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Tine Valentin Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5768.

Ansøgningsfrist: 31. januar 2023.
Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

Er du udover denne stilling generelt interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen? Kontakt os gerne for at høre hvilke muligheder der er i fremtiden.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.01.2023

Indrykningsdato

07.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent