Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende til CBRN-centralen ved Ingeniørregimentet i Skive


Næstkommanderende til CBRN-centralen ved Ingeniørregimentet i Skive

Arbejder du systematisk med informationsindhentning, herunder ønsket om at levere input til brug for planlægning på højere niveau, så er stillingen som næstkommanderende i CBRN-Centralen (CBRNCT) måske lige noget for dig?

Hvad med at træne dine analytiske evner og ledelsesmæssige færdigheder i en stilling med et stort udviklingspotentiale – såvel personligt som fagligt?

Såfremt ja, ses stillingen som næstkommanderende i centralen oplagt, idet vi netop står og mangler en korporal af den rette støbning.
Om os
CBRNCT er en integreret del af de to CBRN-delinger i Chemical-, Biological-, Radiolo-gical-, Nuclear- og Geospatialkompagniet, som er en yderst specialiseret enhed i Forsvaret.

Dette betyder, at vi er pålagt et stort antal unikke opgaver og samtidig råder over store mængder essentielt materiel.

Vores nuværende bemanding er på 77 medarbejdere, hvoraf specialisterne (SPEC) i de to centralen udgår seks medarbejdere (MA) af vores samlede bemanding.
Kompagniet (KMP) kan ved tilgang af designeringspersonel komme op på 94 MA.

KMP er en enhed der er sammensat af fem specialer. Derudover er der selvfølgelig også en kommandoenhed og en forsynings- og vedligeholdelsesenhed.
Vores kapaciteter er efterspurgte, så vi deltager i mange øvelser og aktiviteter, såvel i ind- som i udlandet.

Kompagniets motto er gennemsyret af vores evne og vilje til at tilpasse os den
moderne kampplads – hvorfor vi såvel fysisk som mentalt altid skal være rede til at tilpasse os en given situation, med henblik på fortsat at kunne opretholde den fornødne effektivitet.
Om stillingen
CBRN centralerne opererer med det formål, at bidrage med udarbejdelsen af CBRN-rapporteringsplaner, -procedurer, varsler og anbefalinger (rådgivning) ift. forholdsordre overfor CBRN-hændelser, til interne og eksterne ENH.

Centralerne er som oftest underlagt højere stabe på brigade eller divisionsniveauet, hvilket betyder at deres virke og arbejde ofte foregår inden for meget selvstændige rammer og derfor stiller store krav til centralens evner til at kommunikere og samarbejde.
Dette stiller store krav til SPEC viden, færdigheder, selvstændighed, initiativ og erfaring med f.eks. CBRN-beregning.

Du skal være i stand til at videregive viden og erfaringer til og i stabe på alle niveauer, ofte med meget kort varsel som stedfortræder for sektionsføreren (SF). Ligeledes skal du kunne instruere og kontrollere de øvrige i ENH, i betjening og vedligeholdelse af enhedens materiel, samt kunne vejlede de øvrige i enheden i forbindelse med deres arbejdsopgaver.

I uddannelsesmæssige sammenhænge skal du kunne bistå SF som underviser i gennemførelse af diverse fag, inden for enhedens egne opgaver og procedurer.

CBRN centralerne er meget teknisk opbyggede, så der stilles ydermere store krav til dine interesser og færdigheder inden for IT, software, netværk, og tekstredigerings-programmer (Office pakke bl.a.).

Tjenesten veksler mellem dage på kasernen, hvor uddanner og træner til indsættelse og feltøvelser/udenlandske øvelser, hvor du er væk fra kasernen i adskillige dage/uger.

Den daglige tjenestetid er som udgangspunkt mellem kl. 07:15 og 15:15 - derudover kan der forekomme tjeneste enkelte dage frem til 1700. Yderligere
information vil fremgå af enhedens halvårlige aktivitetsoversigt (AKOS).
Om dig
Du er uddannet korporal (KP) eller erfaren overkonstabel (OKS), der er egnet til, i form af en indgået uddannelsesaftale.

Du har gennemført begge af uddannelsens to moduler (Instruktør og føring).

Hvis førnævnte ikke er tilfældet, vil det manglende efterfølgende blive inkorporeret i din næstkommende udviklingskontrakt.

Du skal besidde viljen og modet til at arbejde inden for et specialeområde, hvor der er fokus på din faglige viden, IT- og matematiske færdigheder i rammerne af krav om stor selvstændighed og evne til at tage initiativ.

Du skal, efter anvisninger fra SF og/eller KC, kunne føre og vejlede øvrige kollegaer i centralen, især ved SF fravær, hvorfor det er vigtigt at du har en høj faglighed og professionalisme i tilgangen til dit arbejde.

Derudover skal du have lyst til at arbejde i et internationalt miljø, hvor den både skriftlige og mundtlige kommunikation ofte sker på engelsk.

Du behøver ikke være specialist, så længe du blot har den fornødne interesse og motivation, samt formår at bringe dine kompetencer i spil, i rette tid og i rette mængde, med det evige ønske om en proportionel udvikling. Som person er du driftig, styrings og detaljeorienteret samt fremsynet.

Du er helhedsorienteret og ressourcebevidst i din tilgang til tjenesten samt de
opgaver du bliver tildelt.

Du forstår at bruge dine medarbejderes og kollegaers færdigheder og kompetencer samt erfaringer til at holde et højt fagligt niveau.

Samtidigt er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt inden for dit ansvarsområde og tilmed sætter stor pris på en høj grad af frihed under ansvar for at kunne trives i stillingen.

Derudover skal du være proaktiv og opsøgende af natur i din tilgang til virket og
tilmed kunne indgå i specialiserede arbejdsgrupper.

Du skal desuden være rede til at deltage i mange forskelligartede aktiviteter, hvor du til tider kan forvente at være væk hjemmefra på grund af f.eks. øvelsesaktivitet eller kursus for at opbygge din og sektionens færdigheder/kompetencer.

Du skal have lyst til at indgå i en dynamisk enhed hvor dyder som fællesskab og samarbejde er ligeså vigtige som vores professionalisme. Vi sætter en ære i at hjælpe hinanden.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte FUNG. Kompagnichef PL Martin Olesen tlf. 72 82 84 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. januar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

29.01.2023

Indrykningsdato

06.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent