Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Servicemindet korporal med interesse i at få gods og vitale reservedele frem til tiden til Team CARGO (genopslag)


Servicemindet korporal med interesse i at få gods og vitale reservedele frem til tiden til Team CARGO (genopslag)

Vil du lære at få gods og vitale reservedele frem til dine kollegaer ude i missionerne og har du lyst til en afvekslende hverdag, så søg stillingen ved Team CARGO i Joint Movement & Transportation Organisation i Karup.
Om os
I Operationssektionen er vi 22 dedikerede og fagligt dygtige kollegaer, som dagligt indsætter transporter overalt i verdenen for hele Forsvaret. Sammen med opgaveløsningen er trivsel, engagement, selvstændighed og godt humør et omdrejningspunkt i sektionen.

Team CARGO består af fem personer med speciale inden for godstransport. Vi tilstræber hele tiden at dygtiggøre os og udvikle os som mennesker, så vi kan bidrage til den bedste løsning af opgaverne.
Om stillingen
Vi kan tilbyde dig rigtig gode, uformelle og fleksible arbejdsvilkår samt et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer. Du får frihed under ansvar i løsningen af dine opgaver og du vil opleve god kommunikation med dine kollegaer i sektionen samt ikke mindst vores civile samarbejdspartnere.

Vi har mange daglige opgaver, som både er varierende og afvekslende, hvorfor vi tilsikre, at du bliver sidemandsoplært og får personlig vejledning, indtil du selv føler du kan løse opgaverne. Den daglige sparring med kollegaerne fortsætter dog og giver både læring og anledning til inspiration.

”Det giver professionel stolthed at få løst opgaverne og jeg ved, det har en kæmpe effekt ude i missionerne, hvis jeg kan få godset frem til tiden”, udtaler Jesper. Han har arbejdet i Team CARGO siden december 2021. Han fortsætter: ”Jeg er bindeleddet mellem missionerne og den hjemlige struktur, og jeg føler, at mit arbejde gør en forskel. Jeg har frihed under ansvar og oplever et rigtig godt arbejdsmiljø og sammenhold i sektionen”.

Din hverdag vil forgå i et kontormiljø i Karup, men der er mulighed for hjemmearbejdsdage og afvikling af friheder, når du har brug for det.

Kontaktbesøg ved enhederne og vores civile samarbejdspartnere tilstræbes, så vi hele tiden kan optimere vores løsning af opgaverne.

Dine opgaver kommer til at omfatte:
• Bidrage til planlægning, gennemførelse, koordinering og opfølgning af gods transporter til internationale operationer og større øvelsesvirksomhed.
• Bidrage til sagsbehandling samt rådgivning inden for transportområdet til andre myndigheder i Forsvaret.
• Bidrage til udarbejdelse af JMTO direktiver og befalinger.
• Bidrage til håndtering af toldbehandling.
• I samarbejde med teamlederen, iværksætte udarbejdelse og vedligeholdelse af procesbeskrivelser i teamet.
• Bidrage til etablering og vedligeholdelse af kontakter med ind- og udenlandske transportører, civile såvel som militære.
• Efter oplæring, indgå i CARGO tilkaldevagtordning (ca. 8 - 10 uger årligt)

Rejse- og mødeaktivitet uden for normal arbejdstid kan forekomme, men vil være i begrænset omfang.

Der vil på sigt være mulighed for avancement internt i organisationen.

Vi kan tilbyde dig et spændende, uformelt og fagligt arbejdsmiljø samt et rigtig godt kollegialt sammenhold, hvor der er plads til fleksibilitet for den enkelte kollega.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en person med gode samarbejdsevner og som har interesse for at lære samt arbejde med godstransport i Forsvaret i tæt samarbejde med civile samarbejdspartnere.

Du er Korporal eller i konstabelgruppen med flere års erfaring - gerne inden for logistik, egnet til udnævnelse og indstillet på at indgå en uddannelsesaftale.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt gerne løse flere opgaver på en gang.

Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig forståeligt i tale og på skrift.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Teamleder SSG Thomas Dahl Eskebjerg på tlf.: 41 73 25 06 eller mail: JMTO-OR-101@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterneanvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.
JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed.
Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

14.12.2022

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent